"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду
Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції
(м. Харків, 17 жовтня 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі pdf

Випускні відомості

Вітальні слова

Швець Д. В. Корупція – головна загроза українській державності

Авдєєв О. О. Кримінально-історичні питання розвитку корупційних проявів

Бандурка О. М., Литвинов О. М. Традиція як форма відтворення корупці

Батиргареєва В. С. Результати опитування громадськості щодо поширення корупційних практик у медичній сфері України

Бєлєвцова К. О. Міжнародно-правові стандарти протидії корупції

Бурак М. В. Суб’єкти у сфері запобігання і протидії корупції та способи їх інформування

Васильєв А. А., Пироженко О. С. Трансформація норми про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні

Вінцук В. В. Проблеми правового регулювання та практичного застосування негласної слідчої (розшукової) дії – візуального спостереження за особою, річчю або місцем

Ворона В. С. Органи, уповноважені на міжнародне співробітництвоу сфері запобігання та протидії корупції

Гвоздецький В. Д. Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні

Гейко А. С. Методи антикорупційного виховання

Глухенька В. О. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які призвели до заволодіння ними шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем: аналіз ознак об’єктивної сторони

Голіна В. В. Запобігання корупції як складова стратегії зменшення можливостей учинення злочинів в Україні

Гусаров С. М. Поняття та види корупційних правопорушень, за вчинення яких установлено кримінальну відповідальність

Давиденко В. Л. Кримінально-правовий захист викривачів корупції. Проблеми реалізації антикорупційної політики в діяльності кримінально-виконавчої системи

Дудко О. В. Особливості звернення захисника із клопотанням про повернення обвинувального акта прокурору, якщо останній не відповідає вимогам ст. 291 КПК України

Дунаєва Т. Є. Щодо спеціалізованих суб’єктів протидії корупції в Україні

Калініна А. В. Корупційні ризики, пов’язані з криптовалютою в Україні

Казначеєва Д. В. Основні аспекти протидії корупції у сфері спорту

Канібер Ю. М. Поняття і типологія віктимних ризиків корупції

Кондратов Д. Ю. До питання про кримінальну відповідальність за корупційні злочини за законодавством Французької Республіки

Корж В. П. Проблеми протидії корупційним виборчим технологіям

Крайник Г. С. Щодо оптимізації визначення неправомірної вигоди в новому Кримінальному кодексі України

Кундеус В. Г. До питання віднесення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 262, 308, 312, 313, 357, 410 КК України, до корупційних

Левчук А. О. Поняття, сутність корупції та корупційних правопорушень

Лизогуб Я. Г. Проблеми вживання юридичної термінології у статті 3683 чинного Кримінального кодексу України

Литвинов О. М., Гладкова Є. О. Агітація і пропаганда як засоби протидії корупції

Лосюк Д. Г. Корупція – наслідок кризи правової культури

Лукашевич С. Ю. Засади програмування і планування заходів запобігання корупції

Мартиненко В. О. Стан та динаміка зловживань владою або службовим становищем, що вчиняються державними службовцями

Маслова Н. Г. Фактори радикалізації українського суспільства

Найда В. О. Стисла кримінологічна оцінка стану злочинності, пов’язаної із проведенням закупівель у медичних закладах

Наумова А. О. Актуальні питання протидії корупційним злочинам у сфері державного оборонного замовлення

Новіков О. В. Як інформаційно-комунікаційні технології допомагають у справі протидії корупції: до питання про українській досвід

Носач А. В. Стратегія захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України

Олійник О. С. Втілення окремих спеціальних принципів кримінального права в механізмі кримінально-правового регулювання при встановленні та реалізації кримінальної відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційноправової форми (ст. 368-3 КК України)

Олішевський О. В. Світоглядні причини корупції та шляхи їх усунення

Орлов Ю. В. Корупція як криза соціальної ідентичності

Панова С. В. Щодо проблеми виявлення корупції у приватній сфері

Перепелиця П. О. Імплементація положень Конвенції ООН проти корупції в законодавство України про кримінальну відповідальність

Пивоваров В. В. Феномен корупції: кримінологічний погляд і адекватність реагування

Расторгуєва Н. О. Напрями вдосконалення діяльності держави в питаннях протидії корупції

Романенко Є. С. Декларування недостовірної інформації: умисел чи необережність

Романів Р. Р. Запозичення досвіду іноземних країн у протидії корупції в Україні

Сазонов В. В. Україна на шляху імплементації європейського законодавства

Сердюк О. О., Марковська Г. О. Динаміка проявів корупції серед мешканців м. Харкова: соціологічний моніторинг 2013–2019 років

Середюк В. Ю. Про окремі аспекти реалізації антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду

Сийплокі М. В. Поняття й ознаки охоронної діяльності

Сихарулидзе А. Т. Анализ политики: реформа Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) в Грузии

Сокуренко В. В. Механізм корупційних злочинів у сфері фізичної культури і спорту: кримінологічний аналіз основних складових

Фіалка М. І. Зловживання владою або службовим становищем, учинене шляхом використання підроблених офіційних документів: окремі питання кваліфікації

Фіалка М. М. Співпраця України та Group of States against Corruption – шлях до ефективної протидії корупції.в

Фоменко М. В. Поняття істотної шкоди у складі корупційних правопорушень

Філончук Г. А. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: окремі питання аналізу об’єктивної сторони злочину

Хара С. Д. Міжнародні аспекти протидії корупції

Харченко В. Б. Використання можливостей, пов’язаних зі службовими повноваженнями, як прояв корупції

Христич І. О. Проблеми встановлення обсягів корупції у приватній сфері

Цвіркун Н. Ю. Особливості зарубіжного досвіду в оцінці корупційних ризиків

Черевко К. О. Щодо питання способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Черненко П. В. Фальсифікація виборчих документів як різновид політичної корупції

Шевелев К. Є. Окремі питання кваліфікації зловживання службовим становищем

Шевчук Т. А. Деякі аспекти віктимологічної профілактики корупції

Шрамко С. С. Напрями стратегії зменшення практичних можливостей учинення корупційних правопорушень

Щербаковський М. Г., Андрєєв Д. В. Класифікація злочинів щодо незаконного обігу зброї як підстава криміналістичної методики

Юртаєва К. В. Удосконалення заходів протидії корупції в контексті кримінальної відповідальності за корупційні злочини

Ященко А. М. Деякі аспекти протидії корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС України, через застосування до них примусових заходів кримінально-правового характеру

Khan O., Dursunov R. Police Corruption Measures in the United States of America and Canada

Галкіна О. М. Деякі питання організації діяльності правоохоронних органів країн Європи у сфері протидії корупції

Луценко І. Г. Перезавантаження: чи буде місце для корупції?