"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування
Матеріали науково-практичної конференції
(м. Харків, 28 листопада 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі "pdf"

Випускні відомості

Розділ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Швець Д. В. Актуальні проблеми процесуального та техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування

Могілевcький Л. В. Проблемні питання вдосконалення підготовки та підвищення кваліфікації інспекторів-криміналістів, слідчих і дізнавачів

Амеліна А. С. Огляд документів при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Андронов К. Ю., Гуренко Є. В. Проблематика обігу та дослідження переспоряджених і несертифікованих травматичних патронів

Бабакін В. М. Проблемні питання визначення поняття та сутності оперативно-розшукової протидії злочинам, що вчиняються молоддю

Банна Т. В., Полуніна Л. В. Тактичне забезпечення проведення огляду місця події

Безносюк Т. Є., Добрацька К. О., Амеліна А. С. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії як інструменти виявлення неправомірної вигоди

Безсонна Т. Ф., Некрасова О. В. Окремі аспекти використання спеціальних медичних знань під час освідування малолітнього

Биваліна О. О. Використання ефірів ціаноакрилової кислоти при виявленні слідів дактилоскопічного походження в лабораторних умовах

Богомолова О. С. Межі спеціальних знань експерта під час проведення економічного дослідження

Бузина С. О., Сідак І. О. Дослідження якості косметичних мийних засобів для волосся під час проведення судово-товарознавчих експертиз

Гарбуз М. В. Проблемні аспекти використання методики визначення залишкової вартості майна Збройних сил України й інших військових формувань

Грищенко Д. О., Кузнецов В. А. Розповсюдження наркотичних речовин за допомогою мережі Інтернет

Гусєва В. О. Особливості тактики обшуку під час розслідування злочинів, пов’язаних із посяганням на життя працівників правоохоронних органів

Дікевич К. Г. Особливості судово-експертної профілактики злочинності

Дмитрієва К. С. Актуальні напрями розвитку міжнародного судово-експертного співробітництва

Євдокіменко С. В. Судова експертиза розрахунку ринкової вартості нерухомості під час діджиталізації

Єфименко О. В., Сафонова Т. В. Класифікація годинників як об’єкта дослідження в судовій товарознавчій експертизі

Єфімов М. М. До питання типових слідчих ситуацій розслідування створення, утримання місць розпусти та звідництва

Жеребко О. І. Значення криміналістичної характеристики в розслідуванні злочинів

Загуменний О. О. Співвідношення понять «кіберзлочинність» і «комп’ютерні злочини»

Заяць Д. Д. Деякі аспекти моделювання під час розслідування злочинів

Зозуля Є. В. До питання структури та змісту характеристики особи потерпілого як елемента криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільноправових зобов’язань, учиненого групою осіб

Золотарьов С. О. Дослідження розумних годинників

Канава О. Ю. Особливості ідентифікації безвісти зниклих осіб за допомогою молекулярно-генетичних досліджень

Кікінчук В. В. Поняття техніко-криміналістичного забезпечення кримінального провадження

Книженко С. О. Окремі аспекти використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти правосуддя

Коваленко І. О. Деякі аспекти проведення допиту потерпілого при розслідуванні шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів

Корж В. П. Тактичні особливості огляду службового приміщення банківської установи, на яку здійснено озброєний напад

Корнев О. В. Щодо методико-криміналістичного забезпечення розслідування порушення недоторканності житла

Космина Н. Н. О необходимости создания криминалистической методики исследования сильнодействующих и ядовитых лекарственных веществ

Котенко С. О., Талипова Л. А. Прийоми та методи фотографування речових доказів під час проведення судової товарознавчої експертизи

Лозова С. М., Чернологова С. М. Медичний канабіс: користь і ризики його легалізації в Україні

Лук’яненко С. В. Завдання та можливості судової економічної експертизи під час розслідування злочинів у бюджетній сфері

Малярова В. О. Тактико-криміналістичний аспект вирішення питань боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів

Матюшкова Т. П. Способи перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у виборчому процесі (аналіз судової та слідчої практики)

Матвієнко С. А. Про помилки у проведенні ідентифікаційних судовобалістичних досліджень нарізної вогнепальної зброї

Мачоніс Т. С. Особливості вилучення, пакування та транспортування речових доказів для проведення експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів

Мельник С. В., Лавриненко О. В. Проблематика дослідження та класифікації зброї калібру 4 мм для стрільби патронами Флобера

Міллєр Д. С. Визначення справності (працездатності) замків

Орлова Т. А. Прояви ксенофобії як мотиву вчинення злочинів

Павлова Н. В., Шкут А. С. Щодо важливості використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних проваджень

Перлін В. С. Особливості залучення експерта під час розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи

Перлін С. І. Становлення та розвиток молекулярно-генетичної експертизи в Україні

Пиріг І. В. Можливості проведення огляду місця події групою спеціалістів

Плетенець В. М. Можливості використання фактора раптовості в подоланні протидії розслідуванню

Полуніна Л. В. Спеціальні знання як інструмент криміналістичного забезпечення розслідування незаконного збирання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю

Приходько В. О. Інформаційні системи Департаменту інформаційноаналітичної підтримки Національної поліції України – важливе джерело інформації в ході розслідування злочинів

Проценко А. М. Експертні ситуації під час судового кримінального провадження

Рибін І. В. Використання неруйнуючих методів під час дослідження печаток (штампів)

Рябошапка К. В., Єфімов М. М. Окремі питання проведення огляду місця події під час розслідування вбивств через необережність

Савчук Т. І. Щодо протидії розслідуванню корупційних злочинів

Cамойлова О. Ф. Особливості дослідження документів, що піддалися впливу високих температур

Світличний В. А. Особливості судово-експертного дослідження ідентифікаційних номерів транспортних засобів за допомогою вихрострумових пристроїв

Сокуренко В. В. Окремі проблеми криміналістичного забезпечення досудового розслідування

Старова Т. А., Єфімов М. М. До питання типових слідчих ситуацій під час розслідування торгівлі людьми

Степанюк Р. Л. Дослідження ДНК як галузь криміналістичної техніки: становлення та напрями розвитку

Стратонов В. М. Правові цінності в основі діяльності слідчих

Тищенко Г. В., Середа Д. Ю. Деякі аспекти ідентифікації джемів у контексті впровадження системи HACCP в Україні

Тіточка Т. І., Русанова В. В. Суб’єктивний фактор під час проведення досліджень холодної зброї

Ткаченко Я. В. Деякі особливості криміналістичного дослідження грошових знаків

Тущенко А. Д., Єфімов М. М. Особливості початкового етапу розслідування хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи спеціальних засобів

Федосова О. В. Підстави криміналістичної класифікації корисливонасильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Царинний Є. О., Канівець П. П. Перевірка якості продукції під час проведення судової товарознавчої експертизи

Чорний Г. О. Питання формування слідчих ситуацій при розслідуванні терористичних актів

Шеленіна К. Г. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики вбивств, вчинених у місцях позбавлення волі

Шерстюк М. П., Єфімов М. М. Окремі питання допиту під час розслідування умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини

Шклярук О. В., Хом’як М. Б., Амеліна А. С. Профілактика економічної злочинності в сучасних умовах

Щербаковський М. Г. Проблеми формулювання висновків молекулярно-генетичної експертизи

Розділ 2 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Бандурка О. М. Законодавчі проблемні питання подальшого вдосконалення кримінального процесуального законодавства України

Абламський С. Є. Правове забезпечення взаємодії органів досудового розслідування Національної поліції при розслідуванні кримінальних правопорушень

Балац Р. М. Особливості вивчення особи неповнолітнього у кримінальному провадженні

Вельможна-Сидорова А. С. Окремі питання укладення угод про визнання винуватості

Глобенко Г. І. Окремі аспекти недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування

Горлова О. В., Заворіна О. П. Деякі особливості огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією

Гуртієва Л. М. До питання про участь законного представника неповнолітнього підозрюваного

Дементьєв М. В. Принципи оцінки доказів у кримінальному провадженні

Дудко О. В. Захист адвокатом права власності на арештоване майно у кримінальному провадженні

Журавель О. О. Забезпечення слідчим суддею засади законності під час розгляду клопотань про проведення обшуку

Заворіна О. П. Деякі особливості порядку кримінального провадження щодо неповнолітніх

Іванова О. В. Напрями адаптації податкового законодавства України до законодавства ЄС

Кочура О. О., Даниленко А. В. Про окремі аспекти імплементації міжнародних правових стандартів щодо забезпечення прав неповнолітніх потерпілих у кримінальному процесі України

Махтура К. С., Солдатенко О. А. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи під час проведення обшуку

Михайленко С. В., Солдатенко О. А. Проблемні питання проведення слідчої (розшукової) дії – огляду житла чи іншого володіння особи

Могила В. С. Повноваження слідчого судді під час розгляду та вирішення клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій: зміст і класифікація

Найда В. О., Мартовицька О. В. Процесуальний статус органів досудового розслідування в Німеччині

Наумова А. О. Деякі теоретичні аспекти реабілітації особи

Неїзжала Т. О., Романюк В. В. Деякі аспекти застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні

Нечаєва І. О. Проблемні питання залучення законного представника неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні

Ніколаєнко В. О., Турчина Є. Ю., Амеліна А. С. Суб’єкти доказування у кримінальному провадженні

Пугач І. О., Федоряка М. Ю., Амеліна А. С. Основні фактори зниження ефективності діяльності правоохоронних органів України та напрями їх подолання

Пчолкін В. Д. Сутність і завдання оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження

Розумовський О. С. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування в Україні

Романенко Є. С. Проблемні аспекти проведення експертиз під час розслідування кримінальних проваджень

Романюк В. В. Деякі аспекти вивчення особи неповнолітнього учасника кримінального провадження

Рось А. В. Окремі аспекти реалізації засади гласності й відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами

Салманов О. В. Щодо проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи

Сапейко І. І., Глобенко Г. І. Окремі питання щодо залучення інших осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Сичов С. О. Окремі аспекти процесуальної самостійності слідчого

Слободяник О. П., Салманов О. В. Особливості тактики проведення допиту іноземців

Солдатенко О. А., Бойко О. В. Судовий контроль на стадії досудового розслідування

Соловйова О. Є. Щодо вдосконалення норм про допит експерта у кримінальному провадженні я

Фоміна Т. Г. Custody Records: нова система обліку всіх дій стосовно затриманих осіб

Чиж С. А. Прикладні проблемні питання застосування чинного КПК України в досудовому розслідуванні

Чича Р. П. Призначення та проведення судових експертиз: останні зміни до КПК України

Шестаков В. І. Проблеми формування механізму оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу досудового розслідування або прокурора в підготовчому судовому провадженні

Юхно М. О. Регулювання права особи на захист у міжнародному законодавстві та окремих зарубіжних країнах

Юхно О. О. Запровадження дізнання як форми досудового розслідування в діяльність правоохоронних органів України