"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

Харківський національний університет внутрішніх справ здійснює видавничу діяльність на основі Конституції України (статті 10, 15, 34, 41, 54 та ін.), законів України «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», інших законодавчих актів, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів щодо видавничої діяльності.

У 2008 році Університет як суб’єкт видавничої справи був внесений до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (свідоцтво серії ДК № 3087 від 22.01.2008).

Центральним підрозділом Університету, на який покладено здійснення видавничої діяльності, є редакційно-видавничий відділ. Головні завдання цього підрозділу – забезпечення освітнього процесу в Університеті навчальною, довідковою та іншою літературою, опублікування результатів наукових досліджень за основними напрямами діяльності ХНУВС, а також забезпечення служб і підрозділів Університету бланковою продукцією для поточних потреб.

Основні завдання ХНУВС із видавничої діяльності щороку визначаються у видавничих планах, які затверджуються ректором після їх схвалення Вченою радою.

Університет є засновником та видавцем наукових фахових видань – друкованих збірників наукових праць «Вісник ХНУВС», «Вісник Кримінологічної асоціації України» та журналу «Право і безпека»,а також електронного журналу «Форум права». Щомісяця видається газета «Служимо Закону».

Із 2018 року Університет отримав статус Crossref Sponsored Member (DOI: https://doi.org/10.32631). Переглянути звіт про участь в організації можна за посиланням.

Crossref Sponsored Member Badge