"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Начальник відділу організаційно-аналітичної роботи та контролю
Жилін Євген Олексійович

Відділ підпорядковується безпосередньо ректору Університету.

У своїй діяльності Відділ співпрацює з ректоратом, факультетами, Сумською філією, відділами та іншими структурними підрозділами Університету.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства внутрішніх справ України, Статутом Університету та Положенням про відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю.

Завдання та обов’язки

Основні завдання відділу:

• Планування основних напрямів діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ.

• Підготовка проектів поточних управлінських рішень та інших керівних документів.

• Погодження проектів актів Університету з питань організаційно-управлінської діяльності.

• Сприяння ректорові (а за його дорученням і першому проректорові) у здійсненні його повноважень.

• Організаційно-аналітичне супроводження роботи ректорату, конференції трудового колективу, зустрічей ректора з колективом Університету та його структурними підрозділами.

• Доведення затверджених в установленому порядку планів і прийнятих ректоратом рішень до безпосередніх виконавців.

• Контроль за виконанням прийнятих ректоратом рішень та планів роботи Університету, а також наказів і розпоряджень Міністерства внутрішніх справ України.

• Збір та узагальнення відомостей про результати організаційно-управлінської діяльності структурних підрозділів Університету.

• Подання на вимогу Міністерства внутрішніх справ України аналітичної, довідкової, статистичної та іншої інформації про діяльність Університету.

• Внесення на розгляд керівництва Університету пропозицій щодо вдосконалення організаційно-управлінської діяльності та оптимізації процесу управління Університетом загалом або окремими його підрозділами.

• Надання організаційно-методичної допомоги структурним підрозділам.

• Координація роботи структурних підрозділів Університету у сфері планування, аналітичної роботи та здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

До обов’язків відділу входить:

• Організація підготовки засідань ректорату, конференції трудового колективу Університету.

• Забезпечення (через відділ режимно-секретного та документального забезпечення , інформаційно-технічний відділ і редакційного відділення) з використанням сучасних інформаційних технологій своєчасного та повного ознайомлення безпосередніх виконавців із запланованими заходами, прийнятими ректоратом і конференцією трудового колективу рішеннями.

• Контроль за станом виконавської дисципліни в структурних підрозділах Університету та інформування про це ректора.

Права Відділу

Відповідно до покладених завдань і обов’язків Відділ має право:

• Перевіряти дотримання структурними підрозділами виконавської дисципліни.

• Вимагати від структурних підрозділів звіти, довідки, відомості та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань.

• Залучати при опрацюванні окремих питань працівників інших структурних підрозділів (за погодженням з їх керівниками).

• Вимагати від керівників структурних підрозділів усунення виявлених під час перевірки недоліків.

• Одержувати для ознайомлення, використання у роботі законодавчі та інші нормативні документи, що надходять до Університету.

• Вносити на розгляд керівництва Університету пропозиції щодо вдосконалення організаційно-управлінської діяльності Університету та його структурних підрозділів.

Структура Відділу

До складу Відділу входять: начальник Відділу, заступник начальника Відділу, помічника ректора, помічник ректора по роботі з ветеранами та громадськими організаціями, провідні фахівці,фахівці.

Відділ очолює його начальник, який є прямим начальником особового складу Відділу і здійснює безпосереднє керівництво Відділом; він є відповідальним за виконання покладених на Відділ завдань.

Під час відсутності начальника Відділу (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує заступник начальника Відділу.

Контактна інформація:

Начальник відділу – Жилін Євген Олексійович,
тел., факс: (057) 739-80-44

Заступник начальника відділу – Станкович Сергій Леонідович,
тел. (057) 739-88-16

Помічник ректора:
тел. (057) 739-84-08