"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Начальник відділу організації наукової роботи кандидат юридичних наук, підполковник поліції Мірошниченко Оксана Станіславівна

Загальну організацію, координацію та контроль науково-дослідної діяльності у Харківському національному університеті внутрішніх справ покладено на відділ організації наукової роботи.

Відділ укомплектовано працівниками високої кваліфікації: провідним і старшими науковими співробітниками та науковими співробітниками. Чотири працівники відділу мають науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Відділ реалізує такі головні завдання:

  • підвищення ефективності науково-дослідної роботи в Університеті;
  • забезпечення цілеспрямованої взаємодії та координації діяльності структурних підрозділів Університету в реалізації науково-дослідної роботи;
  • планування, організація та контроль за проведенням (виконанням) науковим та науково-педагогічним складом Університету фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи Університету, Міністерства внутрішніх справ України;
  • планування, організація та проведення наукових заходів Університету (науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт тощо);
  • координація роботи спеціалізованих учених рад Університету із захисту дисертаційних досліджень;
  • підтримка наукових досліджень молодих учених, обдарованих курсантів, слухачів і студентів;
  • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
  • організація та координація впровадження результатів наукових досліджень і розробок у діяльність правоохоронних органів;
  • підвищення ролі фахівців Університету у процесі наукового забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів, які входять до сфери управління МВС України, тощо.

Склад відділу:Мірошниченко Оксана Станіславівна – начальник відділу, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Чумак Володимир Валентинович – провідний науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Хань Олександр Олександрович – старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Яценко Тамара Петрівна – старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Молчанова Яна Євгенівна – науковий співробітник відділу
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Контактна інформація:

Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27.
Тел.: (057) 7398-351, 7398-345; 
факс: (057) 7398-345.
E-mail: naukahnuvs@ukr.net