"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

Протягом січня – грудня 2014 року Науково-методичною радою університету було проведено 15 засідань, на яких розглянуто 142 питання. Слід відмітити, що на засіданнях велику увагу приділялося розгляду питань стосовно організації навчального процесу в університеті, якості навчання курсантів, слухачів та студентів університету; профорієнтаційної роботи; стану дисципліни і законності; ліцензування освітньої діяльності університету з військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу.

Для забезпечення методичного супроводження навчального процесу
у складі Науково-методичної ради працюють 4 секції, а саме: юридичних дисциплін (голова секції – Музичук О. М.); гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (голова секції – Федоренко О.І.); технічних дисциплін (голова секції – Петрова І. А.); спеціальних дисциплін (голова секції – Шендрик В. В.). Головним завданням роботи секцій є перевірка підготовлених науково-педагогічним складом кафедр навчальних та методичних матеріалів щодо їх відповідності встановленим Міністерством освіти і науки України вимогам.

Так, за звітний період зазначеними вище секціями було здійснено перевірку та надано на схвалення Науково-методичної ради 371 навчально-методичний матеріал (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, програми практики, методичні вказівки до контрольних робіт, методичні вказівки до курсових  та магістерських робіт, монографічні дослідження тощо).

Одним із важливих напрямів удосконалення наукової, педагогічної та методичної роботи університету є практика попереднього розгляду на засіданнях Науково-методичної ради ініційованих кафедрами тем дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, матеріалів атестаційних справ на визначення їх відповідності діючим вимогам. Так, за звітний період було розглянуто та рекомендовано на затвердження або попередній розгляд Вченої ради університету 15 докторських та 124 кандидатські дисертації (включаючи зміну та уточнення формулювання тем досліджень). Науково-методична рада розглядає підготовлені секретаріатом Вченої ради аналітичні довідки про надані матеріали атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого наукового співробітника та визначає відповідність наданих здобувачами матеріалів вимогам МОН України.  За період з січня по грудень 2014 року було розглянуто 17 атестаційних справ, з яких 3 щодо присвоєння вченого звання професора, 13 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Важливим напрямом роботи Науково-методичної ради у жовтні-грудні 2014 року був контроль за виконанням вимог листа ДКЗ МВС України
«Про підготовку нормативно-правових актів МВС України» з метою впровадження у навчальний процес вимог Закону України «Про вищу освіту». Так відповідно до цього листа було створено робочі групи з числа працівників університету, які у встановлений термін підготували та надали пропозиції до наступних Положень

Розроблено:

– Порядок відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів;

– Положення про вищі навчальні заклади МВС України;

– Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України.

Надано пропозицій:

– Про Наукову раду МВС;

– Про організацію проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в системі МВС України;

– Положення про організацію післядипломної освіти працівників органів внутрішніх справ;

– Перелік пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності ОВС України на період 2015-2020 років;

– Положення про правове, організаційне та методичне забезпечення науково-дослідницької діяльності курсантів і студентів у ВНЗ МВС України.

ВЗГ ХНУВС