"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід», приурочена до 52-ї річниці заснування навчального закладу.

У роботі конференції взяли участь понад 100 науковців і практиків, серед яких представники 10 українських вишів, у тому числі й Харківського національного університету внутрішніх справ, робочого апарату Укрбюро Інтерполу Національної поліції України, департаменту з питань помилування Адміністрації Президента України, ГУНП в Дніпропетровській області, працівники прокуратури, судів, адвокатури, зарубіжні фахівці.

Під час наукового зібрання відбулося нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання. ХНУВС брав участь у 4 номінаціях та отримав 6 призових місць:

1. номінація «Наукові видання»:

II місце – Захист дитинства в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади : монографія / І. О. Бандурка ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова ; Кримінол. асоц. України. – Харків : Золота миля, 2017. – 432 с.;

2. номінація «Навчальні видання»:

I місце – Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В.В. Сокуренка]. – Харків : ХНУВС, 2017. – 432 с.;

II місце – Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій: навчальний курс / [А. Вінаков, В. Гузій, Д. Девіс, В. Дубина, М. Каліжевський, О. Манжай, В. Марков, В. Носов, О. Соловйова]. - К., 2017. – 148 с.

II місце – Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Литвинова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 448 с.

3. номінація «Довідкові видання»:

I місце – Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В.В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : Золота миля, 2017. – 804 с.

4. номінація «Періодичні видання»:

I місце – збірник наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України».

Нагороди вручили ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Андрій Фоменко та Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників» Василь Костицький.

ВЗГ ХНУВС