"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Заступник завідувача Науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ Олексій Сердюк взяв участь у семінарі «Проведення раннього скринінгу та інтервенцій у дослідженнях споживання алкоголю та наркотиків: практичні здобутки», який пройшов у Києві і співорганізатором якого вже кілька років є ХНУВС.

Семінар проводиться щорічно в рамках українсько-американського проекту «Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine» за фінансової підтримки програми сприяння розвитку інфраструктури досліджень залежності Національного Інституту Здоров’я (NIH), Міжнародного Центру Фогарті (FIC), Національного Інституту Зловживання Наркотиками (NIDA), Національного Інституту Зловживання Алкоголем та Алкоголізму (NIAAA). Адміністрування цієї програми здійснюється Центром Дослідження Залежностей Мічиганського Університету (UMARC).

Програма розпочала свою роботу в Україні у 2012 році, її фокус спрямовано на розвиток наукових досліджень з виявлення ранніх ознак ризику вживання алкоголю та наркотиків, супутніх розладів, а також методик інтервенції. Мова заходу – виключно англійська.

Актуальні питання програми цього року: мотиваційне інтерв'ювання (Kenneth Resnicow, Motivational Interviewing Skills for Substance Use); на приклади методології дослідження залежностей (Kipling Bohnert, Screening for PTSD among drug-using populations; Viktor Burlaka & Alexey Serdyuk, Online training in substance abuse research methods: Lessons learned from first-time implementation in Ukraine); короткі втручання з особливими групами населення, включаючи молодь та ветеранів (Frederic Blow, Early Interventions for Veterans); дослідницькі проекти щодо ранніх короткострокових інтервенцій, що проводяться в Україні та США (Maureen Walton, Practical Methods in Early Screening and Intervention; Anastasiia Potoymkina & Juliia Palamarchuk, Evidence-based Prevention of Dependencies: Prospects for Development in Ukraine and the Example of Vinnytsia); розвиток навичок статистичного аналізу (Myra Kim, Data analysis lab).

Учасники семінару також обговорили майбутні напрями співробітництва. Серед них – розробка онлайн-курсів, орієнтованих на інструменти вимірювання та мотиваційне інтерв'ювання, старт (перша хвиля) лонгітюдних досліджень залежної поведінки серед дітей та молоді в Україні.

На семінарі було презентовано видання, розроблені в рамках цієї програми фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ: методи дослідження залежностей Introduction to Research Methods in Substance Use and Abuse: матеріали електрон. навч. курсу / авт.-уклад.: О.О. Сердюк, В.В. Бурлака; Харків. нац. ун-т внутр. справ; Ун-т Вейна; Мічиган. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2018. – 160 с. (DOI:10.13140/RG.2.2.25749.17128)

Методи дослідження залежностей (Introduction to Research Methods in Substance Use and Abuse) – вводний електронний навчальний курс, розроблений для ознайомлення з широким спектром методів, що застосовуються в сфері дослідження адиктивної поведінки. Курс знайомить з проблемами етичного проведення досліджень, дизайном кількісних та якісних досліджень, інструментами та показниками вимірювання, методами побудови вибірки, основними процедурами збору, аналізу та публікації даних. Курс зосереджений на поведінкових та соціальних методах і викладений двома мовами – українською та англійською. Курс розміщений на порталі дистанційного навчання Харківського національного університету внутрішніх справ. Видання містить матеріали курсу, викладені українською мовою.

Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей. Частина 1. посібник / Кол. авт.; За заг. ред. доцента О.О. Сердюка та В.В. Бурлаки. — Харків : Діса плюс, 2015. — 478 с. (DOI: 10.13140/RG.2.2.25749.17128). Посібник містить скорочені версії наукових статей, в яких представлені результати найбільш авторитетних досліджень різних аспектів залежності. Наукові статті, наведені в посібнику, є зразком дизайну, аналізу і презентації результатів дослідження в сфері етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей.

ВЗГ ХНУВС