"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Циклова комісія авіаційного та радіоелектронного обладнання Кременчуцького льотного коледжу отримала нові сучасні високотехнологічні вимірювально-діагностичні прилади: мегаомметр UNI-T, тестер напруженості електричного поля GM3120, оптичний тахометр BENETECH GM 8905, струмовимірювальні кліщі, цифровий люксометр, аналізатор електромережі TPM-05, USB осцилограф. Використання цих сучасних приладів при проведенні лабораторних і практичних робіт підвищить якість викладання освітньо-професійних програм «Електромеханіка», «Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів» та їх засвоєння здобувачами вищої освіти. Робота з новими приладами сприятиме набуттю майбутніми фахівцями компетентностей, які вимагає ринок праці.

КЛК ХНУВС