"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки кандидат педагогічних наук Марина Кірюхіна взяла участь в онлайн-курсі підвищення кваліфікації освітян «Мистецтво Викладання», проведений КНП «Освітня агенція міста Києва».

Під час проходження курсу розглядалися питання про те, якого викладача хочуть бачити перед собою студенти, у чому полягає основне завдання сучасної освіти, як правильно побудувати спілкування з колегами, студентами та їх батьками.

Під час курсу було здобуто компетентності для подальшої роботи зі здобувачами вищої освіти:  знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, критичне та системне мислення, здатність співпрацювати з іншими людьми тощо.

Після успішного завершення навчання голова циклової комісії отримала сертифікат, а набуті знання будуть використані для формування позитивного іміджу закладу освіти та в навчальному процесі.

КЛК ХНУВС