"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Джафарова Олена В’ячеславівна <br/> доктор юридичних наук, професор
Джафарова Олена В’ячеславівна,
доктор юридичних наук, професор

Народилася 11 грудня 1978 р. у місті Харкові.

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Правові основи партнерства міліції і населення» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право); у 2015 році – докторську дисертацію за темою «Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

У 2001 році після здобуття вищої освіти у Національному університеті внутрішніх справ була призначена на посаду викладача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС; 2001-2003 рр. – навчалася в ад’юнктурі Національного університету внутрішніх справ; 2003-2006 рр. – старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС НУВС; 2006-2010 рр. – доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС ХНУВС; з 2010 р. по 2018 р. – професор кафедри адміністративної діяльності ОВС; 2018-2019 р.р. оперативний працівник Департаменту оперативної служби Національної поліції України; З 2019 р. по т.ч. - професор кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету  № 3 ХНУВС.

Нагороджена відзнакою МВС України «За відзнаку в службі» І та II ступеню та відзнакою – медаллю «За сумлінну службу» ІІ та ІІІ ступеню.

У 2017 році стала переможцем XIX обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ та К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права.

Основні напрями наукових досліджень: адміністративне право, адміністративна діяльність, дозвільна діяльність органів публічної адміністрації, взаємодія правоохоронних органів з громадськістю.

Під її науковим керівництвом захищено 3 докторських дисертації (Райнін І.Л., Світлична Ю.О., Попова Л.М.) та 8 кандидатських дисертацій (Красноборов О.В., Іванцов В.О, Довгань О.В., Синицька Я.П., Троян І.М., Щерба А.В., Галкіна О.М., Іщенко І.В.).

Опублікувала понад 150 наукових праць.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=VSV4kMEAAAAJ

Основні праці:

 

Джафарова О. В. Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: питання теорії та практики : монографія / О. В. Джафарова. – Х. : Диса плюс, 2015. – 688 с.

Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування : монографія / [О. П. Рябченко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова та ін.]; за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – Х. : Панов, 2016. – 472 с. – У співавторстві.

Джафарова О. В. Судові рішення в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики : монографія / О. В. Джафарова, Я. П. Синицька. – Х. : НікаНова, 2014. – 238 с. – У співавторстві.

Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [О. П. Рябченко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова, Т. Є. Кагановська та ін.]; за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с. – У співавторстві.

Довідник працівника патрульної поліції / [Гусарова С. М., Головко О.М., Безпалова О.І., Джафарова О.В. та ін.] – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2015. – 114 с. – У співавторстві.

Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підготов. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2014 рік / за заг. ред. д-ра юрид. наук С. М. Гусарова. – Х. : НікаНова, 2015. – 672 с. – У співавторстві.

Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : підручник / за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки. – Х. : Золота миля, 2011. – 584 с. – У співавторстві.

Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. / [С. Ф. Денисюк, О. В. Марцеляк, О. В. Джафарова та ін.]; керів. автор. кол. Г. О. Пономаренко та О. Ю. Синявська. – Х. : ФО-П Шейніна О.В., 2010. – 288 с. – У співавторстві.

Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [О. П. Рябченко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова, Т. Є. Кагановська та ін.]; за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 232 с. – У співавторстві.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / [О. М. Бандурка, Г. О. Пономаренко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова та ін.]; за заг. ред. О. П. Рябченко. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 256 с. – У співавторстві.

Понікаров В. Д. Правове забезпечення господарської діяльності : навч. посіб. / [В. Д. Понікаров, В. В. Сергієнко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова та ін.]; за ред. проф. В. Д. Понікарова. – Х. : ФО-П Шейніна О. В., 2009. – 343 с. – У співавторстві.

Джафарова О. В. Міліція і населення : теорія і досвід партнерства : монографія / [О. В. Джафарова]; за заг. ред. проф. О. М. Бандурки. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 199с.