"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Євдокімова Олена Олександрівна <br/> доктор психологічних наук, професор
Євдокімова Олена Олександрівна,
доктор психологічних наук, професор

Народилася 25 березня 1965 року в м. Кременчуці Полтавської області.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою «Психологічні умови формування іншомовної текстової діяльності студентів (на матеріалі навчання іноземців)» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія); у 2011 році – докторську дисертацію за темою «Теорія і практика психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищому технічному навчальному закладі» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

У 2013 році присвоєно вчене звання професора кафедри загальної та практичної психології.

У 1989–1989 рр. працювала викладачем кафедри російської мови в Харківському інженерно-економічному інституті; у 1996–2000 рр. – викладач кафедри російської мови в Харківському державному автомобільно-дорожньому технічному університеті; у 2002–2004 рр. – старший викладач кафедри ЦМЗ, доцент кафедри мовно-фахової підготовки Української державної академії залізничного транспорту; у 2004–2010 рр. – проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та зовнішніх зв’язків УДАЗТ; у 2010–2011 рр. – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін приватного вищого навчального закладу «Економіко-технологічний університет». З 2011 року дотепер – завідувач  кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.700.04 у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Під її науковим керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація (Бондаренко Л.О.).

Основні напрями наукової діяльності: юридична психологія, психологічний супровід професійної діяльності на різних етапах, проблеми кіберзалежності та ін.

Опублікувала понад 90 наукових робіт (2 монографії, 3 навчальних посібники, 69 статей та 19 тез доповідей).

Є членом редколегії наукового журналу «Право і Безпека», який видається у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=--MpXdMAAAAJ&hl=en