"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Ємельянов В’ячеслав Павлович <br/> доктор юридичних наук, професор
Ємельянов В’ячеслав Павлович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 15 вересня 1954 року в с. Волхон-Умьот Кондольського району Пензенської області.

У 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Злочинність неповнолітніх з психічними аномаліями» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право); у 2002 році – докторську дисертацію за темою «Кримінальна відповідальність за тероризм та злочини з ознаками тероризування» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

У 2003 році присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права та кримінології.

Працював адвокатом, суддею, доцентом Дніпропетровського державного університету, доцентом Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2001–2004 рр. – начальник кафедри кримінального права та кримінології Національного університету внутрішніх справ; у 2004–2004 рр. – професор кафедри кримінального права № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого; у 2004–2007 рр. – головний науковий співробітник Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України; у 2007–2010 рр. – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного інституту Східноєвропейського університету економіки та менеджменту. З 2010 року дотепер – професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2019 р. по т.ч.- професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6 ХНУВС.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.700.03 та СКР 64.700.07 у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Основні напрями наукової діяльності: актуальні питання кримінального права та кримінології.

Під його науковим керівництвом захищено 1 докторську дисертацію (Блага А.Б) та 16 кандидатських дисертацій (Бандурка І.О., Біла Ю.В., Вознесенська О.В., Горішній О.О., Гуренко Д.Ю., Дзундза В.В., Дячкін О.П., Епель О.В., Ізетов А.Е., Кундеус В.Г., Миронова В.О., Мошняга Л.В., Семикін М.В., Семикіна Л.О., Скриннікова Н.С., Топольскова І.О.).

Кількість опублікованих наукових праць – 134, з них: монографій – 14, підручників – 2, навчальних посібників – 10, статей – 69, тез доповідей – 33.

Є членом редколегії наукового журналу «Право і Безпека» та збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України», які видаються у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pVBN1g8AAAAJ

Емельянов В. П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями / В. П. Емельянов. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1980. – 96 с.

Емельянов В. П. Терроризм – как явление и как состав преступления / В. П. Емельянов. – Харьков : Право, 1999. – 272 с.

Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження / [В. В. Голіна, В. П. Ємельянов, В. Д. Воднік та ін.] ; за заг. ред. В. В. Голіни та В. П. Ємельянова. – Харків : Право, 2006. – 292 с.

Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства / [В. С. Зеленецький, В. П. Ємельянов, В. Я. Настюк та ін.] ; за заг. ред. В. С. Зеленецького та В. П. Ємельянова. – Харків : Право, 2008. – 96 с.

Емельянов В. П. Уголовно-правовое противодействие терроризму / В. П. Емельянов, М. Н. Иманлы, И. Н. Рыжов. – Харьков : Право, 2014. – 88 с.