"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Музичук Олександр Миколайович <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Музичук Олександр Миколайович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Народився 23 вересня 1973 року в м. Ківерці Волинської області.

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями» (спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право); у 2010 році – докторську дисертацію за темою «Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2013 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права.

З 1998 року працює в Харківському національному університеті внутрішніх справ на посадах викладача кафедри адміністративного права, викладача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, начальника науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів. З 2011 р по теперішній час обіймає посаду декана факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ та Д 55.051.07 Сумського державного університету.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, а також відомчими заохочувальними відзнаками: нагрудним знаком «За відзнаку в службі» ІІ ступеня, медаллю «10 років МВС України», медаллю «За сумлінну службу» ІІІ ступеня, нагрудним знаком «За відзнаку в службі» І ступеня, «Почесним знаком МВС», нагрудним знаком «Кращий працівник МВС» та нагрудним знаком «За безпеку народу».

Указом Президента України від 08.10.2016 р. № 439/2016 присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».  

Основні напрямки наукової діяльності: державне управління, адміністративне право та правоохоронна діяльність.

Опубліковано понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 170 – науково-практичного та 30 – навчально-методичного характеру.

Під його науковим консультуванням і керівництвом захищено 5 докторських (Борко А.Л., Фролов Ю.М., Фелик В.І., Шоптенко С.С., Завальний М.В.) і 30 кандидатських дисертацій (Горелов М.О., Марков В.В., Макаренко Т.В., Слюсарєв В.О., Радько Д.В., Заболотна Ю.В., Шоптенко С.В., Липій Є.А., Кобзева Т.А., Чумак К.О., Кірєєв Д.В., Рачинська І.М., Панова М.С., Панов В.М, Гомада В.А., Оріщенко М.М, Васильєва Н.С., Винник О.В., Білодід І.М., Лемеш Д.Л., Шкребець Є.Ф., Грітчіна В.Ю., Долинний А.В., Нікуліна А.Г., Аюпова Р.М., Шатерніков М.І., Михальський О.О., Клочко І.О., П’ятницький А.В., Макаровець А.М.).

Є засновником наукової школи «З питань контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні», яка функціонує у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Є головним редактором наукових журналів «Форум права», «Європейські перспективи» та «Право UA». Членом редколегій «Право і Безпека» (заступник головного редактора), «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=plM6F1QAAAAJ&hl=ru

Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні : монографія / О. М. Музичук. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 654 с.

Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні : наук.-практ. посіб. / [В. С. Венедиктов, М. І. Іншин, О. М. Клюєв та ін.]. – Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 268 с. – У співавторстві.

Училище професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. М. І. Іншина, О. М. Музичука. – Харків : Титул, 2007. – 293 с. – У співавторстві.

Цивільний контроль за діяльністю міліції: організаційно-правові питання : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. М. І. Іншина, О. М. Музичука, Р. С. Веприцького. – Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 206 с. – У співавторстві.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. комент. / [М. І. Іншин, Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк та ін.]. – Київ : Всеукр. асоц. видавців «Прав. єдність», 2008. – 781 с. – У співавторстві.

Порядок проходження служби в органах внутрішніх справ України : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Іншина, О. М. Музичука. – Харків : Титул, 2009. – 272 с. – У співавторстві.

Організаційно-правове забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної діяльності у вищих навчальних закладах системи МВС України : навч. посіб. / за заг. ред. Т. О. Проценка. – Харків : ОСН, 2010. – 206 с. – У співавторстві.

Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підручник] / за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2011. – 584 с. – У співавторстві.

Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Харків : НікаНова, 2011. – 630 с. – У співавторстві.

Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Київ : Хай-Тек Прес, 2012. – 1192 с. – У співавторстві.

Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс : [підручник] / за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2013. – 840 с. – У співавторстві.

Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Харків : НікаНова, 2014. – 378 с. – У співавторстві.

Організаційно-правові засади професійного навчання працівників правоохоронних органів : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф.,
чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Харків : НікаНова, 2014. – 536 с. – У співавторстві.

Контроль за діяльністю правоохоронних органів : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Харків : НікаНова, 2014. – 408 с. – У співавторстві.

Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Харків : НікаНова, 2014. – 840 с. – У співавторстві.

Музычук А. Стадии административных производств в сфере хозяйственной деятельности [Електронний ресурс] / Александр Музычук // Authority and Society (History, Theory, Practice) = Власть и Общество (История, Теория, Практика). – 2015. – № 2 (34). – С. 194–202. – Режим доступу до журналу: http://www.odageorgia.ge/downloads/JURNALI-2(34)-201589667.pdf.

Muzychuk O. M. Content and Features of Economic Activity as an Object of Administrative and Legal Regulation [Електронний ресурс] / Oleksandr M. Muzychuk // Journal of Eastern European Law = Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 14. – Рp. 71–74. – Режим доступу до титул. екрана: http://easternlaw.com.ua/uk/osoblive-administrativne-pravo/muzychuk-o-m-content-and-features-of-economic-activity-as-an-object-of-administrative-and-legal-regulation. – 25 квіт. 2015 р.

Музичук О. М. Повноваження підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення / Музичук Олександр Миколайович // Право.ua = Law.ua. – 2015. – № 1. – С. 34–40.

Музичук О. М. Особливості контролю органів виконавчої влади за діяльністю правоохоронних органів в Україні у світлі реформування кримінальної юстиції / Музичук Олександр Миколайович // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22 трав. 2015 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Харків. міськ. осередок громадс. орг. «Всеукраїнська асоціація кримінального права». – Харків : [ХНУВС], 2015– С. 185–186.

Музичук О. М. Особливості судового контролю за діяльністю правоохоронних органів в державно-правовому механізмі протидії корупції в Україні / Музичук Олександр Миколайович // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції в Україні : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3 квіт. 2015 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : [Золота миля], 2015. – С. 129–131.

Музичук О. М. Поняття та напрями організації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / Олександр Миколайович Музичук // Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квіт. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2015. – С. 130–134.

Музичук О. М. Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні / Музичук Олександр Миколайович // Право.ua = Law.ua. – 2016. – № 1. – С. 26–30.

Музичук О. М. Стратегія як дієвий інструмент організації розслідування злочинів / Музичук Олександр Миколайович // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 4 груд. 2015 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2015. – С. 31–33.

Музичук О. М. Забезпечення прав особи під час закінчення досудового розслідування / Олександр Миколайович Музичук // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. кругл. столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 34–37.

Музичук О. М. Внутрішній контроль як дієвий чинник протидії корупції / Музичук Олександр Миколайович // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 15 квіт. 2016 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : [ХНУВС], 2016. – С. 104–107.

Музичук О. М. Система контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення / О. М. Музичук // Право і Безпека. – 2016. – № 1 (60). – С. 54–58.

Музичук О. М. Рецензія на монографію Л. Г. Чистоклетова «Безпека суб’єктів господарювання в Україні: теорія і практика адміністративно-правового забезпечення» [Електронний ресурс] / О. М. Музичук // Форум права. – 2016. – № 2. – С. 250–252. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
FP_index.htm_2016_2_39.pdf.