"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Подорожній Євген Юрійович <br/> доктор юридичних наук, професор
Подорожній Євген Юрійович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 17 серпня 1982 року у місті Василівка, Василівського району Запорізької області.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення за темою «Правове регулювання конкурентоспроможності працівників органів внутрішніх справ України» захистив у 2010 році в спеціалізованій вченій раді К 29.051.10 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Іншин Микола Іванович. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення за темою «Особливості юридичної відповідальності у трудовому праві України» захистив у 2016 році в спеціалізованій вченій раді Д 26.001.46 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України Іншин Микола Іванович.

У 2019 р. присвоєно вчене звання професора.

З 07.2003 по 11.2003 працював — виконуючий обов’язки наукового співробітника відділу організації наукової роботи Національного університету внутрішніх справ; з 11.2003 по 11.2006 — ад’юнкт Харківського національного університету внутрішніх справ; з 11.2006 по 05.2010 — науковий співробітник відділу організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ; з 05.2010 по 09.2010 — науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ; з 09.2010 по 04.2011 — старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ; з 04.2011 по 06.2011 — викладач кафедри адміністративного права та процесу факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ; з 06.2011 по 09.2011 — старший викладач кафедри адміністративного права та процесу факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ; з 09.2011 по 07.2013 — доцент кафедри адміністративного права та процесу факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ; з 07.2013 по 09.2016 – доцент кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ; з 09.2016 по 02.2017 – доцент кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ; з 02.2017 по т/ч – професор кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Автор понад 50-ти наукових праць. Є автором монографії, співавтором 5-ти підручників, 3-х науково-практичних коментарів до Законів України та інших нормативних актів, 8-и навчальних посібників (3 з них із грифом МОН), які використовуються у навчальному процесі, у практичній діяльності працівників поліції та науковцями.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1N1vNSUAAAAJ&hl=ru