"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Подорожній Євген Юрійович <br/> доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
Подорожній Євген Юрійович,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Народився 17 серпня 1982 року у місті Василівка, Василівського району Запорізької області.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення за темою «Правове регулювання конкурентоспроможності працівників органів внутрішніх справ України» захистив у 2010 році в спеціалізованій вченій раді К 29.051.10 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Іншин Микола Іванович. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення за темою «Особливості юридичної відповідальності у трудовому праві України» захистив у 2016 році в спеціалізованій вченій раді Д 26.001.46 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України Іншин Микола Іванович.

Вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право присвоєно у 2015 році.

З 07.2003 по 11.2003 працював — виконуючий обов’язки наукового співробітника відділу організації наукової роботи Національного університету внутрішніх справ; з 11.2003 по 11.2006 — ад’юнкт Харківського національного університету внутрішніх справ; з 11.2006 по 05.2010 — науковий співробітник відділу організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ; з 05.2010 по 09.2010 — науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ; з 09.2010 по 04.2011 — старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ; з 04.2011 по 06.2011 — викладач кафедри адміністративного права та процесу факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ; з 06.2011 по 09.2011 — старший викладач кафедри адміністративного права та процесу факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ; з 09.2011 по 07.2013 — доцент кафедри адміністративного права та процесу факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ; з 07.2013 по 09.2016 – доцент кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ; з 09.2016 по 02.2017 – доцент кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ; з 02.2017 по т/ч – професор кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Автор понад 50-ти наукових праць. Є автором монографії, співавтором 5-ти підручників, 3-х науково-практичних коментарів до Законів України та інших нормативних актів, 8-и навчальних посібників (3 з них із грифом МОН), які використовуються у навчальному процесі, у практичній діяльності працівників поліції та науковцями.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1N1vNSUAAAAJ&hl=ru