"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Шатрава Сергій Олександрович <br/> доктор юридичних наук, професор
Шатрава Сергій Олександрович,
доктор юридичних наук, професор

Народився 11.04.1980 р. у с. Поділля, Барвінківського району, Харківської області.

У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративно-правові засади діяльності спеціальних підрозділів міліції» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право); у 2017 році – докторську дисертацію за темою «Адміністративно-правові засади запобігання корупції в органах Національної поліції України» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2018 р. присвоєне вчене звання професора кафедри адміністративної діяльності поліції.

У 2001 році після здобуття вищої освіти у Національному університеті внутрішніх справ був призначений на посаду слідчого СВ Барвінківського РВ УМВС України в Харківській області; 2001-2002 рр. – магістр Національного університету внутрішніх справ; 2002-2006 рр. – викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС НУВС; 2006-2007 рр. – викладач кафедри адміністративної діяльності ОВС ХНУВС; 2007-2008 рр. – старший викладач кафедри адміністративної діяльності ОВС ХНУВС; 2008-2015 рр. – доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС ХНУВС; 2015-2016 рр. – професор адміністративної діяльності ОВС ХНУВС; з 2016-2019 рр. – професор кафедри адміністративної діяльності поліції ХНУВС. З 2019 р. по т.ч. - завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем забезпечення діяльності поліції ХНУВС.

Нагороджений відзнакою МВС України «За відзнаку в службі» І та II ступеню, та відзнакою – медаллю «За сумлінну службу» ІІ та ІІІ ступеню.

У 2019 році Указом Президента України № 903/2019 присуджено премію Президента України для молодих вчених 2019 року.

Основні напрями наукових досліджень: адміністративна діяльність поліції, запобігання та протидія корупції в діяльності органів публічної адміністрації.

Під його науковим керівництвом захищено 10 кандидатських дисертації (Хряпинський А.П., Резніченко В.О., Бєляков Р.Г., Ковальов І.М., Штикер Я.Ю., Даугуль В.Я., Мозговий О.О., Парханов Г.Р., Сезонова О.М., Шевченко Т.В.).

Опублікував більше 100 наукових праць.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iq53330AAAAJ&hl=uk

Шатрава С. О. Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України : адміністративно-правове дослідження : монографія / С. О. Шатрава. – Харків : Діса плюс, 2016. – 455 с.

Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка]. – Х. : ХНУВС, 2017. – 432 с. – У співавторстві.

Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, С. М. Князєв та ін. ; передм. О. М. Бандурки ]. – Х. : ХНУВС, 2017. – 240 с. – У співавторстві.

Управління органами Національної поліції : підручник / [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова та ін.] ; за заг. ред. В.В. Сокупенко. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 580 с. – У співавторстві.

Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування : монографія / [О. П. Рябченко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова, С. О. Шатрава та ін.]; за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – Х. : Панов, 2016. – 472 с. – У співавторстві.

Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією : наук.-практ. посіб. / [К. Л. Бугайчук, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, С. О. Шатрава та ін.]. – Х. : ХНУВС, 2016. – 98 с. – У співавторстві.

Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [О. П. Рябченко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова, Т. Є. Кагановська, С. О. Шатрава та ін.] ; за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с. – У співавторстві.

Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підготов. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2014 рік / за заг. ред. д-ра юрид. наук С. М. Гусарова. – Х. : НікаНова, 2015. – 672 с. – У співавторстві.

Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. / [С. Ф. Денисюк, О. В. Марцеляк, О. В. Джафарова, С. О. Шатрава та ін.]; керів. автор. кол. Г. О. Пономаренко та О. Ю. Синявська. – Х. : ФО-П Шейніна О.В., 2010. – 288 с. – У співавторстві.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / [О. М. Бандурка, Г. О. Пономаренко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова, С. О. Шатрава та ін.] ; за заг. ред. О. П. Рябченко. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 256 с.– У співавторстві.