"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Калєніченко Лідія Іванівна <br/> доктор юридичних наук, доцент
Калєніченко Лідія Іванівна,
доктор юридичних наук, доцент

Народилася 24 липняя 1983 року у м. Харків.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Правозастосовні помилки працівників міліції та способи їх усунення» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень); у 2018 році – докторську дисертацію з юридичних наук за темою «Юридична відповідальність як форма державно-правового примусу: загальнотеоретична характеристика» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

З 2005 по 2006 рік – навчалася у магістратурі Харківського національного університету внутрішніх справ. Працювала науковим співробітником науково-дослідної лабораторії з проблем заочного та дистанційного навчання навально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ, викладачем кафедри теорії та історії держави і права, старший викладачем та доцентом кафедри державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання, доцентом кафедри теорії та історії держави і права На теперішній час обіймає посаду професора кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Основні напрямки наукової діяльності: юридична відповідальність, реалізація державного примусу, правозастосування, правозастосовні помилки.

Опублікувала понад 60 наукових та навчально-методичних праць (з них 1 монографія, 2 підручника, 45 статей та тез доповідей та праці навчально-методичного характеру).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zj6IgSUAAAAJ&hl=ru