Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Харків, 27 квітня 2018 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Світлична Ю. О. Фонові для злочинності явища як індикатор криміногенної обстановки в регіоні

Сокуренко В. В. Самогубства в Україні: причини та протидія

Данильченко Ю. Б. Агресивні дискурсивні практики як фонові для тероризму в Україні явища

Бандурка О. М. Дитячі самогубства – новітня загроза здоров’ю нації

Бабенко А. М. Самогубства, доведення до самогубства, вбивства: кримінологічний вимір та соціальні наслідки

Бадьорна Є. С. Наркотична залежність особи та її вплив на механізм злочинної поведінки

Богатирьов І. Г. Злочинність в умовах гібридної війни: актуальна проблема

Бойко В. В. Алкоголізм і наркоманія як фонові явища тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України

Борець Т. О. Способи вчинення незаконного заволодіння мототранспортними засобами

Бурак М. В. Кіберзлочинність як загроза національним інтересам і національній безпеці України

Васильєв А. А. Насильство в сім’ї: від фонового явища до злочину

Галкін Д. В. Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю неповнолітніх в УРСР у 1920-х роках

Гладкова Є. О. Соціальна обумовленість протидії наркозлочинності

Голіна В.В. Об’єкт запобіжного впливу деяких фонових для злочинності явищ

Голубов А. Є. Протидія та запобігання фоновим для злочинності явищам органами системи кримінальної юстиції України

Голубош В. В. Наслідки у ст. 264 Кримінального кодексу України

Давиденко В. Л. Аналіз нового законодавства щодо запобігання та протидії домашньому насильству

Денисов С. Ф., Пузиревський М. В. Визначення та зміст поняття «фонові явища злочинності» в сучасній кримінологічній доктрині

Денисова Т. А., Халавка В. І. Соціальні девіації та їх вплив на формування злочинної поведінки

Долинна Я. А. Вплив інституту сім’ї на виникнення дитячої безпритульності як фонового для злочинності явища

Єрмакова К. С. Безпритульність неповнолітніх як фонове явище злочинності: причини виникнення

Задніпровська О. Ю. Протидія проституції неповнолітніх як фоновому для злочинності явищу

Заічко О. В. Економічні чинники незаконної порубки лісу

Казначеєва Д. В.Неблагополучна сім’я як основний фактор дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні

Калініна А. В. Кримінологічне законодавство як засіб нормативного обмеження впливу фонових явищ на стан злочинності в Україні

Коваленко Н. О.Посттравматичні стресові розлади як фонове явище злочинності осіб – учасників АТО

Колодяжний М. Г. Зменшення можливостей поширення фонових для злочинності явищ

Кольчик А. С. Протидія домашньому насильству через призму світового досвіду

Кондратов Д. Ю. До питання про службові зловживання

Конопельський В. Я. Чекмарьова І. М. Про необхідність упровадження у практичну діяльність правоохоронних органів рекомендацій з удосконалення практики запобігання злочинності у прикордонних регіонах півдня України

Копотун І. М.,Карманова Н. І.Кримінально-правова кваліфікація хабарництва

Котляренко О. П.Збройний конфлікт як детермінант військової злочинності

Круглова О. О. Удосконалення цивільно-правових засобів запобігання злочинам, що вчиняються у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння

Кузьмиченко Е. А. Жебрацтво – потреба чи непоганий бізнес?

Лапкін А. В.Деякі аспекти діяльності прокурора щодо протидії фоновим для злочинності явищам

Леоненко Т. Є. Злочинність на ґрунті релігійних конфліктів: причини та запобігання

Лимаренко Ю. С. Специфічні риси керівника злочинної організації

Литвинов О. М. Політика як криміногенний фактор

Луценко І. Г.Тоталітарні секти як фонове для злочинності явище

Максіменцев М. Г. Культурно-психологічні фактори злочинності у сфері надрокористування

Новіков О. В. До питання правового регулювання вилучення майна, одержаного внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Олішевський О. В. Заходи протидії проституції: інформаційний аспект

Орлов Ю. В. Фонові для злочинів агресії явища: деякі висновки за результатами кримінологічного аналізу ситуації в Україні

Орловська Н. А. Запобігання домашньому насильству: чи потрібні обмежувальні заходи у кримінальному законодавстві?

Пихтін О. О. Вживання опіоїдів як фонове явище, що впливає на зростання злочинності

Політова А. С. Дитяча проституція в Україні: сумні реалії сьогодення

Поточняк М. І., Бараненко Р. В. Проституція: аргументи на користь легалізації

Приходько Т. М. До питання про зниження віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність

Семенюк Є. О. Чи можливо розглядати ігроманію фоновим явищем?

Симкіна А. Є. До питання про фонові явища корупційної злочинності: поняття та види

Ситник О. М. Дитяча безпритульність як фактор втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

Слободяник О. П. Нові підходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству

Степанченко О. О. Етнорелігійний тероризм: обґрунтування

Тернавська А. А. Запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях

Тимчук О. Л. Деякі кримінологічні аспекти концепції аномії

Фіалка М. І. Фонові явища та детермінанти злочинності: співвідношення та взаємозалежність термінів

Філіпенко Н. Є. Фонові явища як детермінанти жіночої пенітенціарної злочинності

Храмцов О. М. Вплив окремих фонових явищ на агресивно-насильницьку злочинність

Цвіркун Н. Ю.,Сековой О. Д. Щодо необхідності криміналізації домашнього насильства

Цебинога В. Ю. Причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів проти громадської безпеки

Цебинога О. Ю. Безробіття як фонове для злочинності явище

Черевко К. О.Пияцтво як фонове явище, що обумовлює існування необережних злочинів, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами

Шевелев К. Є., Муренко О. Л. Розповсюдження зброї як фонове явище організованої злочинності: запобігання та протидія

Шевчук Т. А. Проституція і злочинність: основні взаємозв’язки

Юртаєва К. В. Сучасні тенденції нелегальної міграції в Україні

Ященко А. М. Кримінальна відповідальність та заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у системі заходів протидії фоновим для злочинності явищам