Олександр Бабич

Голова Парламенту –
капрал поліції
Олександр Бабич

Ігор Бондар
Заступник голови Парламенту –
рядовий поліції
Ігор Бондар

Заступниця голови Парламенту –
Юлія Слободянюк

Запровадження в Харківському національному університеті внутрішніх справ курсантсько-студентського самоврядування є реалізацією прав здобувачів вищої освіти, формування в них почуття відповідальності, вміння розв’язувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми.

Водночас курсантсько-студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання, яке забезпечує формування навичок майбутнього організатора, керівника.
Курсантсько-студентський Парламент бере участь в управлінні університетом із питань навчання, науки, побуту тощо. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та Статутом університету.

Основними завданнями курсантсько-студентського Парламенту є:

  • забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти шляхом налагодження постійного діалогу представників курсантсько-студентського самоврядування з науково-педагогічними працівниками та керівництвом університету;
  • участь у забезпеченні навчальної, наукової, творчої діяльності курсантів, студентів та магістрів;
  • сприяння створенню різноманітних курсантських та студентських гуртків, товариств, об’єднань та координація їх діяльності;
  • популяризація здорового способу життя, безпечної поведінки, профілактика та запобігання вчиненню здобувачами вищої освіти правопорушень;
  • участь у проведенні виховної роботи з курсантами та студентами;
  • виховання патріотизму, сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти моральних та етичних норм;
  • сприяння організації дозвілля та відпочинку здобувачів вищої освіти;
  • проведення благодійної роботи.

Якщо ти розумний і наполегливий, активний і добросовісний, справжній патріот своєї держави, - приєднуйся до нашої команди.

Керівництво Парламенту:

Голова парламенту – капрал поліції Олександр Бабич;

Заступник голови парламенту – рядовий поліції Ігор Бондар;

Заступниця голови парламенту – Юлія Слободянюк;

Головна секретарка парламенту – рядова поліції Анастасія Мироненко ([email protected]);

Секретарка парламенту – Альона Цьомра ([email protected]);

Голова курсантської ради факультету № 1 – рядова поліції Владислава Анісімова ([email protected]);

Голова курсантської ради факультету № 2 – рядова поліції Дар’я Коротка ([email protected]);

Голова курсантської ради факультету № 3 – капрал поліції Ксенія Жилан ([email protected]);

Голова курсантської ради факультету № 4 – рядовий поліції Володимир Заворотній ([email protected]);

Голова студентської ради факультету № 6 – Юлія Слободянюк ([email protected]);

Голова студентської ради гуртожитків – Наталія Василенко ([email protected]);

Голова виборчої комісії самоврядування – рядовий поліції Дмитро Скрипниченко;

Голова контрольно-ревізійної комісії самоврядування – рядовий поліції Іван Лиценко.

Склад Курсантсько-студентського самоврядування

Голова Парламенту – капрал поліці Олександр Бабич
Заступник голови парламенту – рядовий поліції Ігор Бондар
Головна секретарка Парламенту – рядова поліції Анастасія Мироненко

Секретар Парламенту – Альона Цьомра
Голова курсантської ради факультету № 1 – рядова поліції Владислава Анісімова
Голова курсантської ради факультету № 2 – рядова поліції Дар’я Коротка
Голова курсантської ради факультету № 3 – капрал поліції Ксенія Жилан
Голова курсантської ради факультету № 4 – рядовий поліції Володимир Заворотній
Голова студентської ради факультету № 6 – Юлія Слободянюк
Голова ради ад’юнктури (аспірантури) – майор поліції Раїса Балац
Голова студентської ради гуртожитків – Наталія Василенко
Голова виборчої комісії самоврядування - рядовий поліції Дмитро Скрипниченко
Голова контрольно-ревізійної комісії самоврядування - рядовий поліції Іван Лиценко

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,
каб. № 529, корп. 1/3, тел. (057) 7398-086.
E-mail: [email protected]