Основні положення

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органа х виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Харківський національний університет внутрішніх справ, регламентується наказом МВС України від 05.05.2021 № 339.

Складання та подання запитів на інформацію

Доступ до публічної інформації ХНУВС забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання інформації. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 1. Запитувач має право звернутися до Харківського національного університету внутрішніх справ із запитом на отримання інформації незалежно від того, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.
 2. Запит на отримання інформації може бути індивідуальним або колективним.
 3. Запит на отримання інформації подається до Харківського національного університету внутрішніх справ в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому, або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою, або за телефоном (на вибір запитувача).
 4. Письмовий запит на отримання інформації подається в довільній формі.
 5. Запит на інформацію повинен містити:
  • ім’я (найменування) та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку;
  • загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 6. З метою спрощення процедури оформлення запиту в письмовій формі запитувач може використати форму для подання запиту на інформацію (далі – форма запиту), затверджену наказом МВС № 339 (наведена нижче).
 7. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефоном/факсом, електронною поштою.
 8. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто відповідальній особі у відділі документування службової діяльності ХНУВС, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Харківський національний університет внутрішніх справ.
 9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник відділу документування службової діяльності із зазначенням прізвища, імені (найменування), контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
 10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Харківського національного університету внутрішніх справ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Завантажити Форму запиту на інформацію

Запит може бути поданий:

 • на поштову адресу – вул. Сонячна, 3-А, корпус 3, м. Вінниця, 21008
 • на електронну адресу - [email protected]
 • факсом – (0572) 52-30-51
 • за телефоном – (057) 341-61-55

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно із Законом "Про доступ до публічної інформації" та наказом МВС № 339, у задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

 1. Університет не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини 2 статті 6 Закону;
 3. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону;
 4. запитувач не оплатив фактичні витрати, передбачені статтею 21 Закону, що пов’язані з копіюванням або друком документів.

Відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.