Харківський національний університет внутрішніх справ здійснює видавничу діяльність на основі Конституції України (статті 10, 15, 34, 41, 54 та ін.), законів України «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», «Про медіа», інших законодавчих актів, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів щодо видавничої діяльності.

У 2008 році Університет як суб’єкт видавничої справи був внесений до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (свідоцтво серії ДК № 3087 від 22.01.2008).

Центральним підрозділом Університету, на який покладено здійснення видавничої діяльності, є відділ організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності. Основні завдання цього підрозділу – забезпечення освітнього процесу в Університеті навчальною, довідковою та іншою літературою, опублікування результатів наукових досліджень за основними напрямами діяльності Університету, а також забезпечення служб і підрозділів Університету бланковою продукцією для поточних потреб.

Основні завдання Університету із видавничої діяльності щороку визначаються у видавничих планах, які затверджуються ректором після їх схвалення Вченою радою.

Університет є засновником та видавцем наукових фахових видань – друкованих збірників наукових праць «Вісник ХНУВС», «Вісник Кримінологічної асоціації України» та журналу «Право і безпека», а також електронного журналу «Форум права».

Із 2018 року Університет отримав статус Crossref Sponsored Member (DOI:https://doi.org/10.32631). Переглянути звіт про участь в організації можна за посиланням.

Crossref Sponsored Member Badge