Поштова адреса: 61157, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
каб. № 301; тел.: 73-98-202, факс : 73-98-299
Адреса електронної пошти: [email protected]

Вчена рада Харківського інституту внутрішніх справ (із 22 листопада 1994 року – Університету внутрішніх справ, із 2 березня 2001 року – Національного університету внутрішніх справ, із червня 2006 року – Харківського національного університету внутрішніх справ) була створена в січні 1993 року відповідно до рішення Міністерства освіти і науки України. Перше засідання Вченої ради відбулося 6 січня 1993 року.

Секретаріат Вченої ради є структурним підрозділом, підпорядкованим першому проректорові, який організаційно забезпечує діяльність Вченої ради та Наглядової ради університету.

Основними завданнями секретаріату Вченої ради є підготовка перспективних і поточних планів роботи Вченої ради та Наглядової ради університету, підготовка матеріалів до засідань Вченої ради та Наглядової ради університету, доведення рішень Вченої ради до трудового колективу університету та безпосередніх виконавців, здійснення контролю за станом виконання ухвалених Вченою радою рішень, підготовка до розгляду Вченою радою Університету, Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України матеріалів щодо присвоєння науковим та науково-педагогічним працівникам Університету вчених звань професора, доцента та старшого дослідника, консультування здобувачів наукових ступенів і вчених звань, підготовка матеріалів щодо висунення наукових досліджень і навчально-методичних робіт працівників Університету для участі в конкурсах на здобуття премій, рекомендації щодо друку рукописів монографій, підручників та навчальних посібників, а також їх подальшого використання в навчальному процесі, участь у заходах із координації діяльності вчених рад структурних підрозділів університету, підтримання постійних робочих контактів із секретарями вчених рад відокремлених структурних підрозділів університету та інших закладів вищої освіти, підтримання постійних робочих контактів зі спеціалізованими вченими радами із захисту дисертаційних досліджень, що функціонують в Університеті, інших закладах вищої освіти та академічних установах України, а також відповідним діловодством із усіх питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, координація роботи спеціалізованих вчених рад в частині складання річних, квартальних і місячних планів роботи, річних графіків захисту дисертацій, контроль за їх виконанням та підготовкою документів до Міністерства освіти і науки України щодо затвердження, часткових змін і перезатвердження складу спеціалізованих рад тощо.

Персонал секретаріату на сьогодні складають:Невядовський Владислав Олегович – учений секретар секретаріату Вченої ради, доктор юридичних наук, доцент (у підрозділі з березня 2023 року)
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Сичова Вікторія Володимирівна – провідний науковий співробітник секретаріату Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент (у підрозділі з лютого 1994 року)
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Пузанова Тетяна Анатоліївна – старший науковий співробітник секретаріату Вченої ради, кандидат юридичних наук (у підрозділі з червня 2014 року)
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Євченко Юлія Миколаївна – науковий співробітник секретаріату Вченої ради (у підрозділі з вересня 2020 року)