Харківський національний університет внутрішніх справ - це флагман вищої освіти та науки, потужний центр підготовки кадрів для Національної поліції України за всіма світовими стандартами. Під його Прапором несуть службу, працюють та навчаються понад 10 тисяч осіб. Ректор поліцейського закладу вищої освіти – член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко.

Через військову агресію російської федерації та активні бойові дії університет був вимушений передислокуватися з Харкова до інших регіонів України для продовження навчального процесу у безпечних умовах. Діють шість факультетів: слідства, кримінальної поліції, превентивної діяльності, кіберполіції, заочної підготовки працівників Національної поліції, факультет для навчання студентів, інститут післядипломної освіти, Сумська філія та Кременчуцький льотний коледж.

Незважаючи на важкий час, університет зберіг науково-педагогічний колектив, який продовжує готувати нові кадри для Національної поліції України. Освітній процес забезпечують: 98 докторів наук, 309 кандидатів наук, 71 професор, 201 доцент, 6 старших наукових співробітників. Звання «заслуженого» мають 11 працівників університету. Працюють 4 спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук. У 2021 році у спеціалізованих вчених радах відбувся захист 87 дисертаційних досліджень, з яких – 26 на здобуття наукового ступеня доктора наук та 61 на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Також було створено 46 спеціалізованих вчених рад для проведення разового публічного захисту дисертації із метою присудження ступеня доктора філософії. У відділі організації освітньо-наукової підготовки на денній та заочній формах навчається 300 здобувачів вищої освіти, які активно публікують свої наукові здобутки та беруть участь в міжнародних конференціях.

Університет є засновником і видавцем п`яти наукових фахових видань з відкритим доступом, що включені до національних і міжнародних наукометричних баз. Науковцями університету опубліковано 549 наукових досліджень, які проіндексовано в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. Бібліотека університету – це потужний осередок інформаційної підтримки для здобувачів освіти та науково-педагогічного складу. Книжковий фонд налічує майже 500 тисяч примірників, електронна бібліотека – 55 тисяч повнотекстових електронних джерел. Бібліотеку ХНУВС включено до довідника університетських бібліотек світу. Пріоритетним напрямом діяльності була і залишається практична спрямованість навчання, військово-патріотичне та національно-патріотичне виховання.

В умовах російської агресії нового змісту набула діяльність навчально-тренувального центру пошукової та аналітичної роботи у кіберсфері; навчально-тренувальних полігонів: з протидії злочинам у сфері торгівлі людьми, що вчиняються із використанням високих інформаційних технологій; з протидії кібератакам; з інформаційної безпеки.

Діють центри корекційної та психодіагностичної діяльності, де надається допомога людям, що знаходяться в панічному, стресовому стані; Гендерної культури, у фокусі основних напрямів діяльності якого, крім загальних аспектів гендерної проблематики, знаходяться питання протидії гендерно-обумовленому насильству, зокрема запобіганню та протидії військових злочинів та домашньому насильству, а також протидії торгівлі людьми.

У Юридичній клініці курсанти і студенти під керівництвом досвідчених фахівців надають безкоштовну правову допомогу населенню.

Університет бере активну участь у міжнародних програмах та проектах, орієнтованих на удосконалення правоохоронної системи України. ХНУВС єдиний ЗВО сектору безпеки та оборони виконує два проєкта програми Горизонт 2020 — «Взаємодія мережі розвідки й безпеки зі суб’єктами промисловості та науки» (NOTIONES) та «Європейське регіональне партнерство для гендерної рівності в епоху цифрових технологій» (EQUALS-EU).

Програма Горизонт 2020 – є ініціативою ЄС, найбільшою програмою, що на конкурсній основі підтримує розвиток науки і впровадження інновацій.

ХНУВС перший серед ЗВО сектору безпеки та оборони розпочав реалізацію проєкта «Світлофор політики ЄС: гендер, права, міграція та цифровізація» за напрямом Жан Моне програми Еразмус+. Проєкт спрямовано на демонстрацію того, як при застосуванні цифрових технологій забезпечується конфіденційність і загальні права людини на різних етапах міграційного циклу, особливо права жінок.

Ціль напряму Жан Моне Еразмус+ – активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати заклади вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів та поширення ідей Об’єднаної Європи.

 ХНУВС щорічно здійснює комплексний кримінологічний, соціологічний та психологічний моніторинг стану злочинності, причин та умов вчинення злочинів, фонових для злочинності явищ, довіри до правоохоронних органів та громадської думки про роботу поліції.

Цей моніторинг реалізується у рамках науково-дослідних проектів "Безпека та довіра" (з 2013 року), "Молодь та наркотики" (з 1997 року), "Українське лонгітюдне дослідження" (з 2019 року).

Усі дослідження здійснюються в рамках регіональних програм, міжнародних меморандумів та договорів про співпрацю з національними науковими установами, за підтримки ГУНП та ОВ(Д)А областей, де реалізуються дослідження, а також в співпраці з міжнародними організаціями (EUAM, UNODC, Американськими та Європейськими науковими та освітніми установами і професійними асоціаціями тощо). Результати досліджень публікуються у кращих світових видавництвах та рецензованих журналах 1-2 квартиля, презентуються на наукових заходах світового рівня, таких як щорічні конференції Європейського кримінологічного товариства, Американського кримінологічного товариства та ін.

Незважаючи на воєнний час, Міністерством внутрішніх справ було прийнято рішення продовжити реалізацію проєкту “Поліцейський офіцер громади” на базі ХНУВС за підтримки IСITAP (Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США). Від початку збройної агресії вже відбулося два випуски поліцейських офіцерів громад.

У відомчому закладі вищої освіти багато уваги приділяється розвитку фізичної культури та спорту, здоровому способу життя.

Майбутній правоохоронець має бути фізично підготовленим до виконання службових завдань, вміти захистити та надати допомогу тим, хто не може цього зробити сам. Численні спортивні секції - із самбо і дзюдо, боксу, гирьового спорту, легкої атлетики, ігрових видів спорту - футболу, волейболу, баскетболу, спортивні змагання, які регулярно проводяться в університеті, допомагають формувати силу, характер, вольові якості молодої людини. Найбільш талановиті й підготовлені курсанти та студенти захищають честь університету і нашої держави, здобувають перемоги на змаганнях всеукраїнського, європейського та світового рівнів.

 Курсантська й студентська молодь забезпечена комфортними умовами не лише під час навчального процесу, але й у побуті: сучасні гуртожитки, їдальні, медико-санітарна частина. Слід зазначити, що навчальні корпуси й гуртожитки обладнані сучасними укриттями на випадок повітряної тривоги або обстрілів, де є і необхідні інструменти, і засоби зв'язку, запаси медикаментів, їжі та питної води на кілька діб.

У надзвичайно важких умовах російської агресії тисячі випускників університету зі зброєю в руках захищають нашу державу. Поліцейські несуть службу на деокупованих територіях із захисту публічної безпеки та порядку, виявляючи диверсантів, посібників російського агресора, колаборантів, проводять розмінування територій, допомагають налагодженню гуманітарної допомоги для населення тощо.

Серед випускників ХНУВС - герої, які назавжди залишаться в наших серцях. Заступник командира окремого загону спеціального призначення Національної Гвардії України «Азов» з бойової та спеціальної підготовки старший лейтенант Віталій Грицаєнко, позивний «Гоголь» – загинув під час оборони Маріуполя. Колишній випускник факультету № 1 – він добровольцем став до лав підрозділу, щоб захищати нашу країну від російської агресії. За особисту мужність і героїзм йому посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Війна поставила нові цілі й завдання, вирішення яких стало справою честі для колективу університету. Здобувачі вищої освіти та науково-викладацький склад вишу, кожний на своєму місці роблять усе від них залежне, щоб наблизити Перемогу над ворогом: допомога бійцям ЗСУ, медичним закладам і дитячим установам, ветеранам і малозабезпеченим.

“Знання. Закон. Честь” - це девіз Харківського національного університету внутрішніх справ. Саме в цих словах полягає життєве кредо всіх працівників, курсантів, студентів, випускників університету. Саме на цих підвалинах ґрунтується його минуле, теперішнє й майбутнє.

Факультет № 1 (слідства) здійснює підготовку за денною формою навчання слідчих для органів досудового розслідування Національної поліції України для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» та фахівців у сфері правоохоронної діяльності для підрозділів Національної поліції України: кримінальної поліції; превентивної діяльності; протидії торгівлею людьми за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Факультет також готує слідчих, фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України за денною формою навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право». Випускники факультету працюють в органах досудового розслідування на посадах слідчих.

 Факультет № 2 (кримінальної поліції) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою навчання за спеціальностями: 081 «Право» - слідчих для органів досудового розслідування Національної поліції України; 262 «Правоохоронна діяльність» – оперуповноважених для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України; 071 «Облік і оподаткування» - фахівців для фінансово-облікових та аудиторських підрозділів Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ.  Випускники факультету працюють у підрозділах карного розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, стратегічних розслідувань та інших оперативних підрозділах Національної поліції України.

 Факультет № 3 (превентивної діяльності) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою навчання за спеціальностями: 262 «Правоохоронна діяльність», що готує дільничних офіцерів поліції для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України; 053 «Психологія» – психологів і фахівців для підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України. Також факультет здійснює підготовку магістрів за денною формою навчання за спеціальностями 262 «Правоохоронна діяльність» та 053 «Психологія» для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України. Випускники факультету працюють у підрозділах превентивної діяльності поліцейськими офіцерами громад, інспекторами сектору ювенальної превенції, управлінь кадрового забезпечення, відділів комунікації та інших підрозділів, реалізуючи державну політику у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху, організації роботи дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення домашнього насильства.

Факультет № 4 (кіберполіції) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою навчання за спеціальностями: 081 «Право», що готує слідчих для підрозділів ГУНП в областях, які спеціалізуються на розслідуванні кіберзлочинів; 262 «Правоохоронна діяльність» – фахівців для підрозділів міграційної поліції Національної поліції України; 125 «Кібербезпека» – фахівців для підрозділів кіберполіції Національної поліції України. Це єдиний факультет у системі відомчих закладів вищої освіти України, який готує фахівців для підрозділів кіберполіції Національної поліції України. Випускники факультету працюють на посадах слідчих, інспекторів та спеціальних агентів підрозділів кіберполіції, оперуповноважених міграційної поліції, а також в оперативно-технічних, кримінального аналізу та інформаційно-аналітичних підрозділах.

Факультет № 5 (заочного навчання для працівників Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України) здійснює підготовку за заочною формою навчання за державним замовленням працівників Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» та освітнього ступеня магістр за спеціальностями 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія», 125 «Кібербезпека».

Факультет № 6 (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб), на якому навчаються студенти, у тому числі іноземні громадяни. На факультеті здійснюється підготовка фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 125 «Кібербезпека».

Діє кафедра військової підготовки, що здійснює військову підготовку громадян України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче «бакалавр» (для студентів усіх форм навчання) за програмою підготовки офіцерів запасу з отриманням військового звання «молодший лейтенант запасу» за військово-обліковою спеціальністю «Морально-психологічне забезпечення дій військ (сил)».

СУМСЬКА ФІЛІЯ ХНУВС. Високопрофесійним науково-педагогічним складом здійснюється підготовка курсантів для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за денною та заочною формами навчання дільничних офіцерів поліції для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Також у Сумській філії навчаються студенти за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність». На базі Сумської філії ХНУВС функціонує СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ «АКАДЕМІЯ ПОЛІЦІЇ», що здійснює первинну професійну підготовку поліцейських, яких уперше прийнято на службу в поліцію.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ ХНУВС здійснює підготовку бакалаврів і фахових молодших бакалаврів за денною та заочною формами навчання за льотними, технічними й економічними спеціальностями. Коледж є одним із провідних авіаційних державних закладів вищої освіти України в галузі підготовки вертолітних кадрів. Випускники коледжу отримують диплом про закінчення Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ державного зразка та розподіляються для проходження служби в авіаційних підрозділах МВС України відповідно до фаху.

Курсанти КЛК ХНУВС, які навчаються за льотно-технічними спеціальностями мають можливість пройти військову підготовку та отримати звання молодшого лейтенанта.

ФАКУЛЬТЕТИ: № 1 (слідства): тел. +38 068 880 98 71 № 2 (кримінальної поліції): тел. (066) 102 64 24, № 3 (превентивної діяльності): тел. (098) 278 21 39, № 4 (кіберполіції): тел. (097) 496-50-30, № 5 (заочного навчання для працівників Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України): тел. (057) 739 81 37; (097) 901 94 17, № 6 (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб): тел: (057) 739 88 00 Підготовче відділення: тел. (057) 739 81 41; (066) 123 81 96 Військова підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу, тел. (057) 739 84 44; (050) 945 99 50; (097) 272 91 77 Докторантура та аспірантура: тел. (057) 739 81 92; (057) 739 81 83; (057) 739 83 59; (063) 388 11 01 Cумська філія: тел. (0542) 33 03 18, http://sumy.univd.edu.ua Кременчуцький льотний коледж: (05366) 311 18, (05366) 310 30, http://klk.univd.edu.ua Приймальна комісія: тел. (097) 680 13 53, (067) 391 11 85 – із загальних питань Підготовче відділення: тел. (066) 687 95 79 Рекрутинговий центр Національної поліції: https://osvita.np.gov.ua

Валерій Васильович Сокуренко
ректор ХНУВС,
генерал поліції третього рангу, заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор