Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В. Сокуренка

Welcome address of the rector of Kharkiv National University of Internal Affairs general of police of the third rank, doctor of laws, associate professor, honored lawyer of Ukraine Valerii Sokurenko

Організаційно-правові, соціально-економічні та нормативно-правові основи регулювання системи підготовки поліції

Гуцуляк М. Я. Про судову практику й нормативні передумови пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

Ковальова О. В. Законний порядок і проблемні питання застосування спеціальних засобів під час адміністративного затримання

Лягута М. О. Підвищення рівня правової свідомості працівника Національної поліції як запорука ефективного проведення реформи органів МВС

Прокопенко О. Ю. Зарубіжний досвід організації та діяльності регіональних підрозділів поліції як суб’єкта забезпечення правопорядку та можливості його використання в Україні

Пугач В. О. Кваліфікація та компетентності в системі підготовки кадрів для Національної поліції

Путій М. В. Особливості правового статусу посади поліцейського та проходження служби у Національній поліції України

Ульянов О. І. Нормативно-правове регулювання застосування поліцейських заходів примусу та вогнепальної зброї працівниками Національної поліції України

Проблеми та песпективи розвитку системи професійного відбору майбутніх поліцейських

Комзюк М. А., Кущенко В. О., Іншеков М. В. Проблеми та перспективи розвитку системи професійного відбору майбутніх поліцейських

Сокуренко В. В. Перспективні напрями оптимізації процесу відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують поліцейських

Худоба І. С. Поняття Корпусу оперативно-раптової дії як спеціального підрозділу Національної поліції України й особливості відбору та підготовки його працівників

Удосконалення тактико-спеціальної, вогневої, фізичної та психологічної підготовки поліцейських

Бондаренко В. В. Особливості застосування поліцейських заходів під час професійної діяльності працівників патрульної поліції

Бортник С. М. Рівень фізичної підготовки як ключова вимога до кандидата на службу в Національній поліції України

Вайда Т. С. Урахування поліцейськими поведінкових рис злочинців як ефективна умова формування тактики дій в оперативно-службовій і службово-бойовій діяльності

Євдокімова О. О. Специфіка формування психологічної стійкості у поліцейських у процесі професійної підготовки

Єпішко І. С. Пропозиції для поліцейського спілкування

Клименко І. В. Завдання психологічного забезпечення поліцейських на етапі професійної підготовки

Коломієць Ю. М., Пашаєв А. З., Уварова О. Ю. Удосконалення рівня фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України шляхом проведення секційної роботи зі спортивних єдиноборств

Котелюх М. О., Самойленко М. О. Аналіз зупинки транспортних засобів працівниками Національної поліції

Лапіна Л. С., Охріменко І. М. Напрями підвищення ефективності службової підготовки поліцейських

Магда О. О., Власенко І. В. Дослідження «тунельного зору» в стресовій ситуації в діяльності Національної поліції України

Мартишко А. Ю., Рябуха О. С. Система захисних дій працівника поліції від загрози холодною зброєю

Мислива О. О., Москалець А. П. Уніфікація навчання з тактичної медицини на шляху вдосконалення тактико-спеціальної підготовки поліцейських

Моргунов О. А., Ярещенко О. А. Актуальні підходи у підготовці майбутніх працівників Національної поліції України до застосування заходів поліцейського примусу

Панова О. О. Особливості підготовки поліцейських до виконання завдань із забезпечення публічної безпеки в Україні

Пасічник В. В., Синовіцька Т. В. Покращення тактики дій малих оперативних груп

Посохова Я. С. Превентивна діяльність поліцейських: психологічні особливості здійснення

Сердюк О. О., Святокум І. О., Моргунов О. А. Оцінювання працівниками Національної поліції України стану застосування заходів примусу у службовій діяльності

Сідєльніков Б. С. Аналіз бойових шикувань малих тактичних груп

Ташматов В. А. Особливості надання домедичної допомоги поліцією України

Топоркова І. В. Психологічна готовність поліцейських у роботі зі злочинцями

Цільмак О. М. Формування психологічної компетентності у курсантів закладів вищої освіти МВС України

Циркулєнко С. С., Шевченко О. О. Аналіз ергономічних показників транспортних засобів, які використовуються в Національній поліції України

Черников А. И. Концепция личной безопасности полицейского в системе профессиональной подготовки

Швець Д. В. Формування професійної спостережливості працівників патрульної поліції через навчання профайлінгу

Сучасні питання фізичної підготовки та фізичного виховання курсантів і студентів внз із специфічними умовами навчання

Боровик М. О. Шляхи покращення рівня фізичної працездатності майбутніх офіцерів Національної поліції України

Зубченко Л. В., Голик В. А. Мотивація учнів старшої школи до занять з фізичної підготовки та вибору професії поліцейського засобами Fitness Boot Camp

Казначеєв В. М. Роль баскетболу в підготовці поліцейських у вищих навчальних закладах

Кузніченко О. В., Салман А. С. Підвищення кваліфікації працівників органів Національної поліції

Оптимізація навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських

Абрамчук В. А. Деякі напрями вдосконалення криміналістичної підготовки експертів-автотехніків у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання системи МВС України

Баранов С. О. Роль інтерактивних методик у вивченні дисциплін юридичного профілю

Бригадир І. В., Панова І. В. Система освітньої підготовки поліцейських на сучасному етапі: сьогодення та перспективи

Бугайчук К. Л. Дистанційне навчання поліцейських: закордонний досвід і напрями імплементації до системи кадрового забезпечення Національної поліції України

Вавренюк С. А. Процес адаптації курсантів перших курсів до навчального процесу в профільних закладах освіти

Валєєв Р. Г. Шляхи оптимізації навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських в умовах змішаного навчання

Гіренко С. П. Змістовно-методологічні компоненти тренінгу конфліктологічної культури працівників поліції

Колісніченко В. В.Проблеми запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських в Україні

Комісаров О. Г.Нові вимоги до ступеневого (багаторівневого) набуття компетенцій випускниками вищих військових навчальних закладів і вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання під час вивчення тактико-спеціальних (військово-спеціальних) дисциплін

Косаревська О. В., Новіцький О. І. Деякі аспекти вдосконалення професійної підготовки фахівців правоохоронної сфери у ВНЗ з особливими умовами навчання в сфері протидії наркозлочинності

Крижановська О. В. Ціннісно-компетентнісний підхід у навчанні для формування професійної компетентності майбутніх поліцейських

Мовчан А. В. Підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій для Національної поліції України

Мошенський О. С. Про необхідність посилення гуманітарної складової в підготовці поліцейських у вищих навчальних закладах МВС України

Школа С. М., Сіротченков Д. Ю. Підготовка поліцейських в Україні на етапі входження в європейський освітній простір

Наукові праці курсантів, студентів, слухачів магістратури

Вобленко Є. О. Моделювання екстремальних ситуацій у процесі фізичної підготовки працівників поліції

Грозан К. С. Виведення з рівноваги як обов’язкова умова успішного обеззброєння правопорушника, озброєного ножем

Дячук В. Ю. Міжнародні стандарти підготовки кадрів для органів поліції

Ковбаса М. В. Основні недоліки медико-тактичної підготовки правоохоронців

Назаренко Д. С. Індивідуалізація спеціальної фізичної підготовки курсантів як ефективний компонент професійної готовності майбутнього поліцейського

Рец В. В. Роль занять з вогневої підготовки у професійній підготовці майбутніх поліцейських

Рижакова Д. О. Актуальні проблеми фізичної підготовки працівників поліції

Сухомлин В. Ю. Принципы разработки классификации тактики ведения спортивного поединка в тайском боксе

Талимончук В. Д. Удосконалення тактико-спеціальної, вогневої, фізичної та психологічної підготовки поліцейських

Тарасенко В. В. Важливість професійної підготовки поліцейських у контексті становлення Національної поліції: погляд курсантів

Темрієнко Н. В. Засвоєння курсантами факторів, які впливають на влучність стрільби, під час вогневої підготовки

Курлова Д. І. Загальні аспекти щодо професійної підготовки співробітника Національної поліції України

Горелік Д. С. Особливості забезпечення режиму секретності на стратегічних об’єктах в Україні

Чепеляк К. В. Актуальні проблеми вдосконалення системи підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони в Україні: зарубіжний досвід

Черниш О. А. Міжнародний досвід системи відбору майбутніх поліцейських

Чернута В. Є., Матковська Ю. В. Удосконалення тактики психологічної підготовки поліцейських