Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики
Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Харків, 21 листопада 2018 р.)

Титульний аркуш

Випускні відомості

Зміст номера у форматі pdf

Сокуренко В. В. Актуальні питання досудового розслідування і тенденції розвитку криміналістичної методики

Бандурка О. М. Окремі напрями вдосконалення кримінального процесу і криміналістики

Швець Д. В. Готовність до інноваційної діяльності в контексті професійної підготовки слідчих

Абламський С. Є. Щодо моменту визнання особи потерпілим у кримінальному провадженні

Аладочкін Д. П. Щодо доцільності участі понятого під час кримінального провадження у сучасних реаліях

Амеліна А. С. Форми використання спеціальних знань у процесі збирання доказів по податкових злочинах

Балац Р. М. Подання слідчого як засіб реалізації запобігання кримінальним правопорушенням під час досудового розслідування

Балюра А. О. Особливості розслідування грабежів і розбійних нападів

Барбашов О. Г. Щодо визначення розміру застави у кримінальному проваджені

Безсонна Т. Ф., Найда В. О. Вивчення особистості підозрюваного як необхідна умова підготовки до обшуку

Безукладнікова Ю. С. До питань відшкодування державою шкоди, завданої слідчим, у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 130 КПК України

Береговець Я. Р. Важливість загальнообов’язкового дактилоскопіювання населення в розкритті злочинів і встановленні осіб невпізнаних трупів

Борець Т. О. Тактичні особливості допиту потерпілих від незаконного заволодіння мототранспортним засобом

Бутко Т. В. Особливості проведення слідчого огляду при розслідуванні податкових злочинів

Бурбело Б. А. Особливості проведення огляду місця події, пов'язаного з використанням вибухових матеріалів або таких, що їх нагадують

Веретун Г. С. Комплексна експертиза. Особливості та відмінності від поняття «комплекс експертиз»

Волобуєв А. Ф. Щодо застосування поліграфа у досудовому розслідуванні

Гиверц П. В. Использование рентгеновского оборудования для криминалистического исследования самодельного огнестрельного оружия

Глобенко Г. І. Міжнародні правові стандарти та зарубіжний досвід щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином

Голомісюк Є. А., Євсєєв П. О. Особливості дослідження слідів від дії відмичок, підібраних або підроблених ключів на внутрішніх поверхнях циліндрових механізмів замків з циліндричними штифтами

Горбенко В. О. Встановлення причинності та обумовленості під час проведення судових експертиз, в яких вирішуються ситуаційні завдання

Грига М. А., Шурашкевич В. М. Експертиза матеріалів, речовин та виробів під час розслідування умисних пошкоджень об’єктів електроенергетики

Гусєва В. О. Деякі питання відкриття кримінального провадження щодо злочинів проти працівників правоохоронних органів

Давидюк В. М. Стан наукових розробок проблематики діяльності оперативно-розшукових сил Національної поліції у протидії злочинності

Дрозд А. В. Правове регулювання недоторканності права власності у кримінальному процесі країн СНД

Дрозд В. Г. Щодо місця проведення досудового розслідування

Дудніков А. Л. Щодо теоретичних основ систематизації способів злочинів у сфері економічної діяльності

Жупанова О. О. Процесуальна діяльність слідчого судді як гарантія забезпечення прав і свобод у кримінальному провадженні

Завдов’єва І. Г., Башкіров Г. Б. Особливості проведення комплексних експертних досліджень при вирішенні питань, пов’язаних із завищеннями вартості будівельних матеріалів у складі прямих витрат

Заворіна О. П. Особливості оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування вбивств, які вчиняються неповнолітніми

Заєць У. О. Окремі проблемні питання виконання повноважень слідчим при обранні запобіжних заходів

Запорожець А. К. Правове регулювання підстав зупинення досудового розслідування

Зозуля Є. В. Типові слідчі ситуації, що виникають при виявленні ознак вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань організованою злочинною групою

Зюбрій С. О. Об’єкти молекулярно-генетичної експертизи: дослідження зубів людини

Зюбрій С. О., Ярощук А. Л. Молекулярно-генетична експертиза: особливості роботи з деградованим біологічним матеріалом

Кікінчук В. В. Характерні ознаки злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі

Кислюк Р. О. Взаємодія прокуратури та Національної поліції в умовах пореформованого законодавства

Климчук Д. В. Застосування методу імпульсної рефлектометрії при проведенні експертних електротехнічних досліджень, пов’язаних зі встановленням обсягу фактично виконаних робіт

Книженко С. О. Особливості розслідування злочинів проти правосуддя

Ковальов Ю. Ю. Щодо наукової розробки проблем використання спеціальних знань під час розслідування корупційних злочинів

Ковтун О. В. Окремі питання визначення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів

Кожевніков О. А. Дослідження цифрових фотозображень з метою виявлення ознак монтажу

Космина Н. Н. Взаимодействие следователя с экспертами при документировании коррупционных преступлений

Котлубаєва К. С. Характеристика слідової картини введення в оману суду або іншого уповноваженого органу

Кочура О. О., Даниленко А. В. Про окремі аспекти визначення процесуального статусу неповнолітньої особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння до досягнення віку кримінальної відповідальності

Кравченко А. В. Особливості розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, учинених на залізничному транспорті України

Кудінов В. А. Інкорпорація основних нормативно-правових актів щодо інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів досудового розслідування

Куча М. С. Актуальні проблеми організації та проведення судової вибухово-технічної експертизи

Лещук К. Б. Особливості предмета злочинів у сфері корпоративних правовідносин як елемента криміналістичної характеристики злочинів даного виду

Логінова Н. М. Дискреційні повноваження прокурора та впилив відомчих показників на їх реалізацію

Мазниченко Н. І. Особливості дослідження слідів протиправних дій, здійснених з використанням сучасних інформаційних технологій

Максюта А. Р. Місце прокуратури України в системі правоохоронних органів

Малярова В. О. Окремі питання щодо поняття, властивостей і значення доказів у кримінальному провадженні

Маніна О. В., Ольховікова Т. О. Особливості проведення судових експертиз під час досудового розслідування фактів недоотримання доходів від наданого в користування державного майна

Мартовицька О. В. Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні

Матарикіна О. В. Актуальність молекулярно-генетичної експертизи при вирішенні ідентифікаційних завдань

Матюшкова Т. П. Деякі проблемні аспекти розслідування злочинів проти виборчих прав громадян

Могила В. С. Проблемні питання визначення повноважень слідчого стосовно проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи

Москалевич Г. Н. Соблюдение прав и свобод человека в процессе реализации оперативно-розыскной деятельности

Найда В. О. Історичні та теоретико-методологічні підстави для вдосконалення майбутньої системи ювенальної юстиції в Україні

Невгад В. В. Щодо методико-криміналістичного забезпечення розслідування умисних вбивств, учинених способом, небезпечним для життя багатьох осіб

Нехоца Д. В. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні про незаконний обіг марок акцизного податку та контрольних марок

Нікітенко А. М. Питання дослідження видової належності слідів крові на речових доказах

Ніколайчук О. В. Предмет допиту потерпілих у кримінальних провадженнях, пов’язаних із неналежним виконанням обов’язків щодо охорони життя та здоров'я дітей

Остапенко Я. С. Проблемні питання залучення перекладача у кримінальному провадженні

Отрудько В. І. Проблеми соціального і правового захисту громадян, які сприяють оперативно-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної поліції без укладання письмової угоди

Пазинич Т. А. Про особливості доказування кримінальних правопорушень, учинених на ґрунті ксенофобії

Пересада В. А. Щодо предмета та обстановки вчинення декларування недостовірної інформації

Перлін С. І. Деякі напрями вдосконалення універсальних комплектів техніко-криміналістичних засобів, що застосовуються під час огляду місця події

Підбережний В. Р. Діяльність оперативних підрозділів у кримінальному процесі: деякі проблемні питання та шляхи їх вирішення

Пічкуренко С. І., Злагода О. В., Кацан Л. О. Щодо деяких аспектів використання конфіденційного співробітництва слідчими підрозділами Національної поліції України

Полуніна Л. В. Початок досудового розслідування незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю

Полуніна Л. В., Моїсеєнко К. Д. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Попов В. Ю. Щодо формування окремої криміналістичної методики розслідування злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю

Потайчук І. В. Предмет таємниці сповіді у кримінально-процесуальному законодавстві України

Почтова Є. С. Щодо вирішення питання доцільності проведення одночасного допиту за наявності в одного з учасників ВІЛ/СНІДу або заразної форми туберкульозу

Приходько В. О. Деякі проблеми правового регулювання криміналістичних обліків МВС України

Рибін І. В. Особливості підготовки наукових матеріалів працівниками експертних підрозділів, курсантами, студентами, аспірантами та слухачами закладів вищої освіти МВС України

Романюк В. В. Опитування неповнолітнього до відкриття кримінального провадження щодо неповнолітніх

Рось А. В. Окремі питання правового регулювання підстав до закриття кримінального провадження

Рябінін І. М. Особливості судової пожежно-технічної експертизи

Савчук Т. І., Некрасова О. В. Консультативна допомога фахівця в галузі медицини під час розслідування злочинів, учинених медичними працівниками

Свідерський О. О. Напрямки наукових досліджень щодо формування сучасної системи наукового забезпечення методичної бази судової експертизи

Сичов С. О. Процесуальний статус керівника органу досудового розслідування

Сімонович Д. В. Загальна характеристика кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Скорик Т. М. Вплив слідчої ситуації на прийняття тактичних рішень

Сокиран Ф. М. Проблеми психологічного впливу при розслідуванні кримінальних проваджень

Соловйова О. Є. Щодо вдосконалення запобіжної діяльності слідчого

Степанюк Д. Р. Щодо вдосконалення змісту засади кримінального провадження «доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень»

Степанюк Р. Л., Лапта С. П. Деякі шляхи подальшого розвитку криміналістики в Україні

Сухомлин Т. В. Дактилоскопічна експертиза у кримінальному проваджені

Фоміна Т. Г. Чи потрібно розширювати предмет застави?

Фролов О. П. Суб’єкти обшуку у формі спеціальної операції (загальна характеристика)

Цимбалістенко О. О. Особливості реалізації завдань прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами

Шабардін Р. С. Процесуально-тактичні особливості допиту неповнолітніх

Шахова К. В. Проблеми взаємодії слідчих та оперативних підрозділів під час оперативно-розшукової протидії статевим злочинам

Шевцов С. О. Експертний аналіз дорожньо-транспортних пригод: питання передбачення виникнення небезпеки для руху

Шевченко В. М. Особливості вилучення зразків ґрунтових об’єктів для експертного дослідження

Шевченко Д. М. Аспекти використання спеціальних криміналістичних знань про балістичні мітки

Шинкаренко І. Р., Спіцина Г. О. Щодо запровадження європейських стандартів забезпечення прав і свобод людини у судово-експертній діяльності

Шестаков В. І. Деякі особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу досудового розслідування або прокурора як інституту кримінального процесу України

Щербаковський М. Г. Оцінка наукової обґрунтованості експертного дослідження

Щербанюк Д. В. Щодо змісту експертної ініціативи в судочинстві

Юнацький О. В. Проблемні питання призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Юрчик Т. В. Механізм утворення слідів рук

Юхно О. О. Процесуальний статус детектива: порівняльно-правовий аспект національного і зарубіжного законодавства

Даньшин М. В. Актуальні проблеми криміналістики в сучасних умовах протидії злочинності в Україні

Пчолкін В. Д., Харьков Р. О. Підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Рожнова В. В. Про удосконалення нормативного регулювання особливостей досудового розслідування кримінальних проступків

Хабло О. Ю. Проблеми законодавчої регламентації тимчасового доступу до речей і документів та шляхи їх вирішення