Юзіков Георгій Станіславич 

Назва дисертації: «Концептуальні засади теорії та практики запобігання злочинності у контексті світових процесів глобалізації»

Науковий керівник: Корнякова Тетяна Всеволодівна  

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право