ОК.01. Філософія науки

ОК.02. Філософія права

ОК.03. Іноземна мова за напрямом дослідження

ОК.04. Авторське та суміжні права, право інтелектуальної власності

ОК.05. Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю

ОК.06. Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності

ОК.07. Сучасні соціально-педагогічні технології у вищій освіті

ОК.08. Історія та методологія юридичної психології

ОК.09. Актуальні питання прикладної юридичної психології

ОК.10. Теорії та концепції особистості в ракурсі юридичної психології

ОК.11. Асистентська педагогічна практика