OK.01 Іноземна мова професійного спрямування

ОК.02 Історія та культура України

ОК.03 Філософія

ОК.04 Поліцейська діяльність у кіберсфері

ОК.05 Основи кібербезпеки

ОК.06 Українська мова професійного спрямування

ОК.07 Вища математика

ОК.08 Фізика

ОК.09 Метрологія та вимірювання в сфері захисту інформації

ОК.10 Технічна та комп’ютерна графіка

ОК.11 Інформаційні технології

ОК.12 Алгоритмізація та програмування

ОК.13 Електроніка та схемотехніка

ОК.14 Операційні системи та комп’ютерні мережі

ОК.15 Теорія інформації та кодування

ОК.16 Прикладна криптологія

ОК.17 Безпека інформаційно-комунікаційних систем

ОК.18 Організація баз даних та знань

ОК.19 Управління та організація в сфері інформаційної безпеки

ОК.20 Правові засади захисту інформації

ОК.21 Методи та засоби технічного захисту інформації

ОК.22 Цифрова криміналістика

ОК.23 Ознайомча практика

ОК.24 Навчальна практика

ОК.25 Стажування _Виробнича практика