Завідувач кафедри, доцент, кандидат юридичних наук Зайцев Олексій Леонідович

Кафедру цивільного права та процесу було створено у складі спеціального факультету МВС при Харківській юридичний академії у липні 1990 р. З того часу і до 1991 р. обов’язки начальника кафедри виконував доцент, к.ю.н., майор міліції Шишка Р.Б. З 1991 до 1995 р. кафедру очолював Заслужений юрист України, Лауреат державної премії України, д.ю.н., професор Пушкін О.А.. З вересня 1995 р. начальником кафедри працював доцент, к.ю.н., підполковник міліції Самойленко В.М. Починаючи з листопада 1998 року і до квітня 2011 р., кафедру цивільного права та процесу очолював доцент, к.ю.н., полковник міліції Кройтор В.А.. З квітня 2011 р і по сьогоднішній час кафедру очолює доцент, к.ю.н., Зайцев О.Л.

У 2006 р. в результаті реорганізації кафедри цивільного права та процесу в ХНУВС з’явилось 2 кафедри: цивільного права та процесу для роботи з атестованим складом і кафедра цивільно-правових дисциплін – для викладання в навчально-науковому інституті права та масових комунікацій ХНУВС.
У зв’язку зі штатними змінами ХНУВС у 2015 р. кафедра змінила свою назву та стала називатися кафедра цивільно-правових дисциплін факультету № 4. Навчально-виховний процес забезпечується науково-педагогічним складом кафедри. Штатна чисельність кафедри – 11 осіб: одна посада завідувача кафедри, одна – професора кафедри, вісім посад доцента кафедри та одна посада старшого лаборанта. На кафедрі працюють 9 співробітників, з них: 1 доктор та 7 кандидатів наук.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: .«Здійснення та захист права інтелектуальної власності», «Захист права інтелектуальної власності», «Міжнародне приватне право», «Правові інструменти альтернативного вирішення спорів», «Приватне право: практика тлумачення і застосування», «Академічна доброчесність», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Цивільне право та процес», «Основи правових знань. Цивільне право і процес».

На теперішній час колектив кафедри працює за такими напрямами:

  • роль органів поліції у захисті особистих немайнових прав фізичних осіб;
  • цивільний позов при розгляді кримінальної справи;
  • правове регулювання відносин власності та роль поліції справ у здійсненні охорони державної та приватної власності;
  • проблеми сімейного права та роль поліції у забезпеченні охорони прав і інтересів учасників сімейних правовідносин;
  • проблемами підвищення ефективності цивільного процесуального законодавства у сфері захисту суб'єктивних прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб в умовах формування правової держави.

Вшановуючи пам'ять засновника кафедри професора Пушкіна О.А., та на честь його 50 річниці від початку наукової та педагогічної діяльності у 1999 році було започатковано проведення щорічної конференції присвяченій пам'яті професора Пушкіна О.А.. Традиція проводити цю конференцію було збережено до нашого часу.

Колектив кафедри активно працює над підготовкою науково-педагогічного потенціалу як для ХНУВС, так і для системи.

На кафедрі працює, курсантський науковий гурток під керівництвом професора кафедри, д.ю.н., професора Сліпченко С.О. Наукові роботи курсантів, які працюють у гуртку, неодноразово перемагали на щорічній підсумковій університетській конференції.

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефони: 73-98-154, 73-98-049
Email: [email protected]

Склад кафедри

Зайцев Олексій Леонідович - завідувач кафедри цивільноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Сліпченко Святослав Олександрович - професор кафедри цивільноправових дисциплін, доктор юридичних наук, професор

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Бортнік Оксана Григорівна - доцент кафедри цивільноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Піхурець Олена Вікторівна - доцент кафедри цивільноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Погребняк Оксана Сергіївна - доцент кафедри цивільноправових дисциплін, доцент, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Шишка Наталія Віталіївна - доцент кафедри цивільноправових дисциплін, доцент, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Шишка Олександр Романович - професор кафедри цивільноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, професор

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Ясечко Світлана Вадимівна - доцент кафедри цивільноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID