"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua
Завідувач кафедри, доцент, кандидат юридичних наук
Зайцев Олексій Леонідович

Кафедру цивільного права та процесу було створено у складі спеціального факультету МВС при Харківській юридичний академії у липні 1990 р. З того часу і до 1991 р. обов’язки начальника кафедри виконував доцент, к.ю.н., майор міліції Шишка Р.Б. З 1991 до 1995 р. кафедру очолював Заслужений юрист України, Лауреат державної премії України, д.ю.н., професор Пушкін О.А.. З вересня 1995 р. начальником кафедри працював доцент, к.ю.н., підполковник міліції Самойленко В.М. Починаючи з листопада 1998 року і до квітня 2011 р., кафедру цивільного права та процесу очолював доцент, к.ю.н., полковник міліції Кройтор В.А.. З квітня 2011 р і по сьогоднішній час кафедру очолює доцент, к.ю.н., Зайцев О.Л.

У 2006 р. в результаті реорганізації кафедри цивільного права та процесу в ХНУВС з’явилось 2 кафедри: цивільного права та процесу для роботи з атестованим складом і кафедра цивільно-правових дисциплін – для викладання в навчально-науковому інституті права та масових комунікацій ХНУВС.

У зв’язку зі штатними змінами ХНУВС у 2015 р. кафедра змінила свою назву та стала називатися кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін факультету № 4.

На даний час кафедра має назву кафедра цивільно-правових дисциплін та відноситься до факультету № 4 ХНУВС.

Навчально-виховний процес забезпечується науково-педагогічним складом кафедри. Штатна чисельність кафедри – 11 осіб: одна посада завідувача кафедри, одна – професора кафедри, сім посад доцента кафедри, одна посада старшого викладача кафедри та одна посада старшого лаборанта. На кафедрі працюють 11 співробітників, з них: 1 доктор та 9 кандидатів наук.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Сімейне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Господарський процес», «Основи римського приватного права», «Право інтелектуальної власності».

На теперішній час колектив кафедри працює за такими напрямами:

  • роль органів поліції у захисті особистих немайнових прав фізичних осіб;
  • цивільний позов при розгляді кримінальної справи;
  • правове регулювання відносин власності та роль поліції справ у здійсненні охорони державної та приватної власності;
  • проблеми сімейного права та роль поліції у забезпеченні охорони прав і інтересів учасників сімейних правовідносин;
  • проблемами підвищення ефективності цивільного процесуального законодавства у сфері захисту суб’єктивних прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб в умовах формування правової держави.

Вшановуючи пам'ять засновника кафедри професора Пушкіна О.А., та на честь його 50 річниці від початку наукової та педагогічної діяльності у 1999 році біло започатковано проведення щорічної конференції присвяченій пам’яті професора Пушкіна О.А.. Традиція проводити цю конференцію було збережено до нашого часу.

Колектив кафедри активно працює над підготовкою науково-педагогічного потенціалу як для ХНУВС, так і для системи Національної поліції України, а саме: тільки на денній формі навчання нині в ад’юнктурі навчаються 2 ад’юнкти. Їх теми затверджені рішенням Вченої ради ХНУВС. Всі вони активно працюють над своїми дисертаційними дослідженнями.

На кафедрі працює, курсантський науковий гурток під керівництвом професора кафедри, д.ю.н., професора Сліпченко С.О. Наукові роботи курсантів, які працюють у гуртку, неодноразово перемагали на щорічній підсумковій університетській конференції.

Склад кафедриЗайцев Олексій Леонідович – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Сліпченко Святослав Олександрович – професор кафедри цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бортнік Оксана Григорівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Євко Вікторія Юріївна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Піхурець Олена Вікторівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Погребняк Оксана Сергіївна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Степаненко Тетяна Володимирівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Тіхонова Марія Анатоліївна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шишка Наталія Віталіївна доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDШишка Олександр Романович – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Ясечко Світлана Вадимівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефони: 73-98-154, 73-98-049
Email: zal2007zal@ukr.net