Правила оформлення письмових звернень громадян

Керівництво Харківського національного університету внутрішніх справ приймає до розгляду письмові звернення громадян, в яких, згідно зі ст. 5 Закону України „Про звернення громадян”, обов’язково зазначається:

  1. 1. Адресат. Тобто звернення повинно бути адресоване керівництву Харківського національного університету внутрішніх справ.
  2. 2. Адреса, за якою мешкає автор звернення.
  3. 3. Суть порушеного питання.
  4. 4. Прізвище, ім’я, по батькові, а також дата і власний підпис автора після тексту звернення.

Відповідно до ст. 5 Закону України „Про звернення громадян”:

  • звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);
  • письмове звернення може бути надіслане поштою або передане громадянином через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;
  • письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення.

Звернення, оформлене без дотримання вказаних вище вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями.

На підставі ст. 8 вказаного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

УВАГА!

Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. У разі необхідності строк розгляду може бути продовжено, але загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Якщо запитувана інформація належить до персональних даних особи, то, відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 16 Закону України „Про захист персональних даних”, вона може бути надана лише у випадку зазначення у запиті даних, що посвідчують особу запитувача. Зокрема, до звернення необхідно додати копію паспорта.

Персональні дані.

Згідно з п. 3.3 рішення Конституційного суду України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012, „інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) – це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини”.

Форма електронних звернень

Зразок звернення