Інформація про діяльність самоврядування.

У відповідності до чинних нормативно-правових актів та з урахуванням специфіки діяльності ВНЗ системи МВС у Харківському національному університеті внутрішніх справ розроблено організаційно-функціональну модель і положення про органи курсантського та студентського самоврядування. Ця модель пройшла практичну апробацію в межах Харківського національного університету внутрішніх справ (відповідне Положення було затверджене Конференцією трудового колективу ХНУВС 30 листопада 2006 р.). На сьогодні до Положення про органи курсантського та студентського самоврядування в Харківському національному університеті внутрішніх справ внесено суттєві зміни і доповнення у зв’язку з прийняттям Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року, які дозволили вдосконалити механізм функціонування вказаного самоврядування та створили умови його реального впровадження. Впровадження вказаного положення допомогло модернізувати навчання і виховання підготовки кадрів для ОВС; наповнило функціонування ВНЗ МВС сучасним змістом, яке будується на основі єдиної системи поліцейської освіти і виховання; сприяє формуванню навичок лідера; забезпечує гармонійність поєднання високої професійної кваліфікації та особистих якостей випускника ВНЗ МВС із використанням новітніх форм роботи; сприяє вихованню в кожного курсанта обов’язку високо тримати честь офіцера, постійно прагнути до самовдосконалення, досягнення високого рівня особистої культури тощо. Дана модель сприяє виявленню та реалізації потенціалу кожного курсанта та студента забезпечує всебічний розвиток особистості, сприяє більш глибокому засвоєнню професійних знань і навичок шляхом свідомого ставлення до навчання, дисципліни, дотримання моральних норм, виконання обов’язків, несення служби, а також дає змогу своєчасно стимулювати певні напрями формування особистості майбутнього офіцера з високими моральними і громадянськими якостями, а також допомагає досягти позитивного результату у розвитку кожного члена колективу та суттєво впливає на якість надання послуг населенню майбутніми поліцейськими.

Студентське самоврядування факультету № 6

  • Голова студентської ради факультету - Слободянюк Юлія Анатоліївна, кім. 417, гуртожиток №1
  • Перший заступник Голови студентської ради факультету - Цап Кирило Сергійович,  кім. 410, гуртожиток №2
  • Заступник Голови Студентської ради факультету – Бутенко Іван Артемович, кім. 437, гуртожиток №1
  • Відповідальний за гуртожиток №2 – Василенко Наталія Сергіївна, кім. 440, гуртожиток №1