Завідувач кафедри д.ю.н., заслужений працівник освіти України, професор
Литвинов Олексій Миколайович

Кафедра кримінального права і кримінології, яку засновано 1992 р. у Харківському інституті внутрішніх справ, на теперішній час є структурним підрозділом факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри д.ю.н., професор Олексій Литвинов. Загалом на кафедрі працюють 18 осіб, з яких: 5 докторів юридичних наук, 12 кандидатів наук, 4 професори, 8 доцентів. За посадами: 4 професори, 7 доцентів, 2 старших викладача кафедри, 3 викладача і старший лаборант.

Наукова робота

Кафедра кримінального права і кримінології розробляє наукову тему «Теоретичні та прикладні проблеми протидії злочинності кримінально-правовими та кримінологічними засобами».

Протягом 2020 року працівниками кафедри кримінального права і кримінології підготовлено 140 наукових робіт, з яких: 3 монографії; 1 довідник; 23 зауваження та пропозиції до законопроектів; 1 проект закону; 1 наукове роз’яснення; 1 правова позиція; 1 науковий висновок; 48 наукових статей (серед яких 4 - у міжнародній наукометричній базі SCOPUS, 3 – в юридичній енциклопедії, 1- в науково-публіцистичному виданні); 61- тез доповіді на конференція та 1 дисертаційне дослідження на тему: «Кримінологічна характеристика злочинів у сфері грального бізнесу».

23 квітня 2020 року кафедрою кримінального права і кримінології факультету №1 ХНУВС проведено науково-практичну конференцію, присвяченої пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора, Олега Михайловича Литвака «Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну» підготовлено збірку тез наукових доповідей.

На кафедрі працює науковий гурток з кримінального права, керівником якого є професор кафедри, д.ю.н., професор Андрій Ященко. Діяльність наукового гуртка кафедри проводиться згідно з: а) вимогами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства внутрішніх справ України; б) Положенням про організацію НД і ДКР у Харківському національному університеті внутрішніх справ; в) Статутом ХНУВС; г) Типовим Положенням про науковий гурток курсантів, студентів та слухачів ХНУВС; д) Положенням про науковий гурток курсантів та слухачів кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 ХНУВС.

Упродовж 2020 року проведено 14 засідань наукового гуртка (деякі з яких дистанційно), опубліковано 30 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково – практичних конференціях, 2 наукові статті у Збірнику наукових праць Вісник кримінологічної асоціації України. № 2 (23) 2020 року, зроблено 3 наукові доповіді на круглих столах та 2 доповіді на панельних дискусіях, проведено 2 круглих столи, 3 науково-практичних семінари. Наукові роботи членів наукового гуртка курсантів 4 курсу факультету №1 А. Грубнік та курсанта 3 курсу факультету № 4 Р. Романів визнані кращими в категорії «Студенти» у Конкурсі студентських наукових робіт, присвяченому пам’яті академіка В. В. Сташиса «Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації» та у Всеукраїнському конкурсі малих грантів для молодих вчених в галузі кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, ініційований громадською організацією «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Авторів нагороджено дипломами 1 ступеню.

Науково-педагогічним складом кафедри регулярно проводиться виховна (кураторська) робота з курсантами факультету № 1, профорієнтаційна та правоосвітня робота з учнями випускних класів загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів м. Харкова та Харківської області.

Навчально-методична робота

Кафедра проводить освітню діяльність, спрямовану на підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 08 Право 081 Право Поліцейські та 26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна діяльність.

Науково-педагогічним складом кафедри забезпечується викладання таких навчальних дисциплін:

  • Актуальні проблеми кримінального права.
  • Аналіз та прогнозування злочинності.
  • Кримінальне право.
  • Кримінально-виконавче право.
  • Кримінологія.
  • Міжнародне співробітництво у сфері протидії злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми.
  • Основи кримінального права.
  • Основи правових знань. Кримінальне право.
  • Правознавство: Кримінальне право.
  • Практикум з кваліфікації кримінальних правопорушень.

Кафедрою кримінального права і кримінології підготовлено та видано навчальний посібник «Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право України. Особлива частина», довідник «Тюремне населення країн світу» та інші наукові роботи.

Організаційна робота

Науково-педагогічним складом кафедри регулярно проводиться виховна (кураторська) робота з курсантами факультету №1, профорієнтаційна та правоосвітня робота з учнями випускних класів загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів м. Харкова та Харківської області.

Склад кафедриЛитвинов Олексій Миколайович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бандурка Ірина Олександрівна - доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Васильєв Андрій Анатолійович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Казначеєва Дар’я Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кондратов Дмитро Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Лизогуб Ярослав Григорович – доцент кафедри,  доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDОлішевський Олександр Володимирович – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Орлов Юрій Володимирович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Фіалка Михайло Ігоревич – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Фоменко Марина Василівна – викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Цвіркун Наталія Юріївна – викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Черевко Кирило Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шевелев Костянтин Євгенович – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шевчук Тетяна Анатоліївна – викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Юртаєва Ксенія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Ященко Андрій Миколайович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Контактна інформація:

Email: lytvynovalex@gmail.com

Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27

Телефон: 73-98-031 – завідувач кафедри, д.ю.н., професор, Литвинов Олексій Миколайович.