Завідувач відділення
Цапко Тамара Петрівна

Відділення з організації підготовки іноземних громадян є структурним підрозділом факультету № 6 «Права та масових комунікацій» Харківського національного університету внутрішніх справ. Відділення було створено у 2016 році.

Основні напрями роботи відділення:

• організація залучення на навчання молоді із зарубіжних країн;

• оформлення та надання «Запрошень» на навчання юридичним і фізичним особам;

• прийом іноземців та організація їх навчання за базовими спеціальностями;

• організація навчального процесу для іноземців, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади України;

• проведення виховної роботи;

• оформлення документів, які підтверджують законність перебування іноземних студентів на території України;

• проведення заходів із побутової, навчальної та правової адаптації іноземних студентів.

Відділення очолює кандидат філологічних наук, доцент Цапко Тамара Петрівна. У відділенні працюють п'ять фахівців: Гуніна Карина Віталіївна, Алексєєва Ольга Євгеніївна, Сергієнко Оксана Олександрівна, Мамедов Васіф Ахмед огли, Колеснік Юлія Іванівна.

В університеті навчаються студенти – громадяни Азербайджану, Грузії, Таджикистану. Усього 256 осіб на денній і заочній формах навчання за спеціальностями «Право», «Психологія», «Правоохоронна діяльність», «Кібербезпека», «Фінанси, банківська справа та страхування».


Тел.: +38-097-214-43-88; +38-099- 617-93-66