Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
Тези доповідей учасників науково-практичної конференції
(м. Харків, 17 травня 2018 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В. Сокуренка

Аброськін В. В. Пріоритетні напрями управління персоналом Національної поліції України в умовах збройного конфлікту

Андреєв Т. П. Розуміння терміна «нормативно-правовий акт» у контексті ст. 211 Кримінального кодексу: сучасні проблеми та майбутні перспективи

Андрєєв Д. В. Затримання підозрюваного під час розслідування незаконного обігу зброї

Береза В. В. Щодо визначення кіберзлочинності як об’єкта протидії в діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Білевич Н. О. Гендерні аспекти професійної діяльностіжінок-поліцейських в органах Національної поліції України

Будь О. А. Щодо характеристики принципу змагальності в адміністративному судочинстві

Булатін Д. О. Значення превентивної діяльності, здійснюваної Національною поліцією України

Васильєва Д. О. Спосіб вчинення злочину у сфері грального бізнесу як об’єкт кримінологічного аналізу

Важинський О. С. Застосування електронного програмного забезпечення у системі оподаткування

Волков В. А. Особливості адміністративно-правового статусу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Галагуря Є. Л. Особливості розслідування умисних убивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: шляхи вдосконалення й оптимізації

Галкін Д. В. Організаційна структура органів міліції УРСР у повоєнні роки

Галкіна О. М. Уявлення сучасної молоді про наркотизацію суспільства

Головко Т. В. Діяльність воєнізованої охорони на залізничному транспорті у 20–30-х роках ХХ сторіччя

Гугняк В. В. Установлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України

Дерев’янко О. М. Виховання естетичної культури особистості: до проблеми специфіки розвитку особистості молодших школярів

Дрозд В. Г. Окремі питання регламентації строків досудового розслідування з моменту повідомлення особі про підозру в контексті законодавчих змін

Ємець Л. О. Сутність адміністративних правопорушень у сфері екологічної безпеки держави як різновиду екологічних правопорушень

Завадський С. А. Деякі аспекти взаємодії органів прокуратури з громадськими інституціями щодо запобігання корупції

Іванов С. В. Особливості методів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні та перспективні шляхи оптимізації процедури їх застосування

Картавий Я. В. Функція обвинувачення у кримінальному провадженні

Кирюха Д. Є. Наукові підходи до визначення способу вчинення злочину у справах про створення або утримання місць розпусти та звідництво

Клочко О. А. Правове регулювання питання протидії незаконному заволодінню автотранспортними засобами, що вчиняється з проникненням у приміщення чи інше сховище

Коваленко О. О. Міжнародно-правові стандарти у сфері регулювання відносин, пов’язаних з установленням (зміною) правового статусу фізичних осіб

Коверко В. В. Щодо конституційних засад становлення четвертого покоління прав людини в Україні

Коврах В. А. Види адміністративних актів як об’єктів оскарження в адміністративному судочинстві

Комзюк А. В. Особливості здійснення функцій охорони громадського порядку недержавними мілітаризованими формуваннями

Котлубаєва К. С. Мотиви введення в оману суду або іншого уповноваженого органу як елемент їх криміналістичної характеристики

Кудіна Ю. О. Досвід зарубіжних країн щодо здійснення функції досудової пробації

Кузубова Т. О. Процесуальні аспекти тимчасового доступу до речей і документів, пов’язані з неповноліттям осіб

Ларіонова І. Т. До питання поведінкової діагностики особистості за допомогою соціальних мереж

Лєвшина О. В. Допит підозрюваного під час розслідування злочинів проти правосуддя: способи протидії та шляхи її подолання

Лубенець С. А. Інститут електронної петиції у Великобританії: досвід для України

Лук’яненко Ю. В. Проблемні питання вилучення предметів злочинної діяльності в особи

Малий І. І. Використання розшукових заходів під час проведення огляду в процесі розслідування вбивств

Мазур Л. М. Право особи на справедливий та відкритий розгляд справ судом як міжнародний стандарт цивільного судочинства

Маравська К. І. Емпіричне дослідження вивчення особистісних характеристик курсантів вищих навчальних закладів МВС України

Мітрошкіна О. В. Здатність до адаптації як складова життєздатності майбутніх правоохоронців

Меліхов К. В. Роль прес-служби в органах державної влади

Мозговий О. О. Поняття та сутність сервісної функції Міністерства внутрішніх справ України: питання сьогодення

Московченко В. В. Фактори ухвалення рішень у девіантних підлітків

Онацька В. Д. Взаємозв’язок рефлексії та особистісної зрілості у працівників Національної поліції

Парханов Г. Р. Основні напрямки превентивної діяльності Національної поліції України

Пересада В. А. Поняття декларування недостовірної інформації

Петренко Ю. І. Класифікація та структура злочинних груп, що вчинюють незаконну порубку лісу

Підкопай С. М. Кримінологічний аналіз латентності злочинів, що посягають на закону професійну діяльність журналістів

Пономаренко Л. С. Особливості законодавчого регулювання оперативно-розшукової протидії вимаганню підрозділами кримінальної поліції

Попова Л. М. Принципи адміністративно-фінансового контролю за підприємницькою діяльністю

Прохорченко Г. О. Деякі питання розвитку перевізного процесу на вітчизняних залізницях

Російський І. К. Особливості робочого етапу слідчого експерименту під час розслідування крадіжок із приміщень магазинів

Сашуріна О. Ю. Темперамент слідчих Національної поліції України як психологічний ресурс їх професійної діяльності

Серветник А. Г. Підсудність справ про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

Сімонович Д. В. Деякі особливості кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Сіротов О. А. Теоретичний аналіз змісту категорії «persona non grata»

Сидорук М. В. Міжнародні стандарти прав і свобод людини та громадянина

Сичов С. О. Деякіпитання щодо затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину

Скляров О. М. Особливості про активних копінгів засуджених, які вперше відбувають покарання у вигляді позбавлення волі

Соловйова Л. М. Строк досудового розслідування: проблемні питання

Толочко В. В. Сучасний погляд на визначення поняття «адміністративно-правові засоби»

Топоркова І. В. Детермінанти прояву брехливості як риси характеру в структурі особистості

Усольцев С. О. Залучення спеціалістів до проведення огляду під час розслідування незаконного поводження зі зброєю

Хлівняк О. С. До питання щодо становлення та розвитку правового регулювання забезпечення та захисту прав дитини

Черкашин Д. М. Перспективи використання зарубіжного досвіду щодо вдосконалення професійної підготовки кадрів для підрозділів Національної поліції України на прикладі міжнародної програми ICITAP

Черхавський М. В., Абламський С. Є. Окремі проблемні питання законодавчої регламентації затримання народного депутата України

Чіпець О. І. Криміналістичний аналіз особи злочинця у справах про незаконне переміщення вогнепальної зброї

Шахова К. В. Окремі аспекти міжнародного досвіду протидії вчиненню злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності (законодавче регулювання)

Шестаков В. І. Щодо вдосконалення змісту права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності у кримінальному провадженні

Шибут В. Г. Питання підготовки тавикористання службово-розшукових собак для затримання осіб, які становлять суспільну небезпеку

Шорський П. О. Загальна характеристика адміністративно-правового механізму забезпечення виборчих прав громадян в Україні: сутність і структурні елементи

Щербанюк Д. В. Основні напрями реалізації експертної ініціативи у кримінальному провадженні