Пріоритетні напрями діяльності Національної поліції України
Тези доповідей учасників науково-практичної конференції курсантів, студентів та слухачів магістратури
(м. Харків, 12 грудня 2018 р.)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Андрієвич Д. М. Актуальні питання щодо проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи

Арендар В. В. Актуальні аспекти правового регулювання застосування поліцейського піклування як превентивного поліцейського заходу

Барабашов О. Г. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення розгляду адміністративних справ органами Національної поліції України

Бєлєвцова К. О. Насильство в сім’ї як масове правопорушення природних прав людини: криза правового захисту

Блєдних Д. В. Характерні риси складів адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією

Бондаренко А. В. Деякі питання організації кінологічного забезпечення поліцейської діяльності

Бондаренко В. Є. Організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами

Брик У. П. Дитяча злочинність: поняття та характеристика

Васильєва В. І. Поняття та сутність правоохоронної функції держави

Воробйова Ю. В. Виявлення та попередження злочинів у сфері торгівлі людьми

Hats D. O. Foreign Experience in Combating Crime: Human Trafficking in Romania

Герасимюк В. С. Проблемні аспекти, з якими стикаються працівники поліції в разі вчинення водіями автотранспортних засобів адміністративних правопорушень

Грубнік А. В. Питання протидії насильству в сім’ї та захист дітей

Глухенька В. О. Розвиток фізичної якості «сила» серед курсантів

Демиденко Д. В. Участь Національної поліції у забезпеченні публічної безпеки та порядку під час проведення на території України футбольних матчів

Довбаш К. М. Адміністративна відповідальність за порушення встановлених заборон та обмежень у сфері запобігання корупції

Дорош А. О. До питання реформи патрульної поліції: закордонний досвід (на прикладі окремих країн)

Досаєв В. А. Місце міжнародних договорів України в системі нормативно-правового регулювання адміністративної діяльності поліції України

Єрмакова К. С. Теоретичні та практичні аспекти організації досудового розслідування

Загоруйко Ю. В. Підробка паспортів, пов’язана з торгівлею людьми

Івашко Д. О., Довбаш К. М. Інформаційне забезпечення діяльності поліції

Капустянська Н. Я. Особливості здійснення нагляду за неповнолітніми сектором ювенальної превенції

Клименко К. А. Попередження злочинів у сфері торгівлі людьми

Климчук Ю. І. Державна служба в Україні як елемент правоохоронної функції держави

Козубський Є. В. Деякі питання правового забезпечення міграційного контролю в Україні

Кравчанко А. Ю. Психологічні аспекти формування особистості працівників поліції

Краснова В. В. Надання домедичної допомоги поліцейським як форма публічно-сервісної діяльності

Кривородько М. А. Ознаки правоохоронної функції держави

Крутенок К. Б. Актуальні питання участі адвоката під час проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Кубах І. М. Надання поліцейських послуг у сфері попередження вчинення правопорушень серед дітей

Кузіна Д. О. Правоохоронні органи в системі державної влади України

Кузьмін Р. А. Запровадження досвіду зарубіжних країн в адміністративно-правовій протидії корупції в Україні

Кущова А. С. Проблемні аспекти застосування кайданок та інших засобів обмеження рухомості

Леміш О. О. Ведення профілактичного обліку дітей підрозділами ювенальної превенції та підстави для взяття дитини на профілактичний облік

Лисенко В. І., Леміш О. О. Міжнародні стандарти боротьби з корупцією

Лифиренко Б. С. Міжнародний досвід у виявленні випадків торгівлі людьми

Лосюк Д. Г. Правоохоронні органи: правові засади діяльності

Магда О. О. Методи підвищення стресостійкості під час вогневого контакту у працівників Національної поліції України

Мамоненко К. В. Мінімізація корупційних ризиків у сфері надання адміністративних послуг органами Національної поліції

Міркевич Я. В. Підготовка слідчих в умовах реформування МВС України

Михайлік М. М. Жінка – це рівноправний член сім’ї, а не іграшка у руках чоловіка

Михалко Я. В. Перспективи законодавчої регламентації сфери обігу зброї серед населення

Найда В. О. Досвід взаємодії поліції з громадою у сфері запобігання злочинності у США та Японії

Нарсіа І. І. Профілактика насильства щодо дітей

Нікіфорова А. І. Особливості становлення та розвитку правоохоронних органів на території України: історичний аспект

Одинцова-Ігонтова Д. В. Шляхи вирішення питання щодо насильства в сім’ї

Олійник К. М. Характеристика гендерних стереотипів у діяльності Національної поліції України

Особливець А. В. Щодо проблеми психологічного забезпечення діяльності поліцейських в екстремальних умовах

Панова Е. О. Національне антикорупційне бюро України як орган, що здійснює адміністративні заходи протидії корупції

Петренко І. О., Арендар В. В. Діяльність поліції через призму SWOT-аналізу

Петрова Д. Г. Принципи та функції запобіганнята врегулювання конфлікту інтересів

Пихтін О. О. Моделі поліцейського управління

Погуца М. Ю. Домашнє насильство в Україні

Рукованова Д. О. Адміністративно-правовий статус дитячих громадських організацій як різновиду громадських об’єднань в Україні

Самойлова О. В. Насильство над дітьми. Правовий захист дітей від насильства в сім’ї

Семінахін В. А. Особливості несення служби підрозділами поліції під час надзвичайних ситуацій

Серховець Д. І. Становлення і розвиток жандармерії при ЗУНР

Скорбатюк А. А. Поліція як суб’єкт протидії проституції

Слободник О. П. Профілактика та протидія домашньому насильству в Україні

Степаненко В. В. Насилля в сім’ї як детермінант безпритульності неповнолітніх

Стєпаніщєв Д. О. Європейський досвід щодо припинення домашнього насильства

Твердохліб В. В. Забезпечення органами Національної поліції прав осіб, які рухаються в кріслах колісних, як учасників дорожнього руху

Ткаченко Ю. В. Щодо окремих проблемних питань підготовки фахівців з вищою освітою для підрозділів Національної поліції України

Трофименко А. О. Перспективи реалізації інститутів громадянського суспільства як суб’єкта антикорупційної політики

Філончук Г. А., Глухенька В. О. Формування світогляду майбутнього поліцейського на заняттях із дисциплін історико-філологічного циклу

Хара С. Д. Організація Державної варти Української держави (1918 р.)

Цебинога В. Ю. Профілактика та подолання кібербулінгу підрозділами Національної поліції України

Чистікова С. О. Досудове слідство як основна форма досудового розслідування

Чорман Г. М. Поняття корупції та державно-правові механізми захисту та протидії корупції за законодавством України

Шкабара О. А. Генезис становлення підрозділу Національної поліції особливого призначення

Шліпова О. Д. Проблемні питання пред’явлення для впізнання в ситуації позавізуального спостереження особи, яку впізнають

Шульга А. В., Арендар В. В. Питання взаємодії поліції та громадських формувань

Шутко Д. О. Критичне мислення в професійній діяльності працівника поліції

Янковський Я. О. Робота поліції в сфері забезпечення дорожнього руху