Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(Харків, 05 квітня 2019 р.)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Сокуренко В. В. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх офіцерів поліції у Харківському національному університеті внутрішніх справ

Cекція 1. Національно-патріотичне виховання персоналу правоохоронних структур

Требін М. П. Національне-патріотичне виховання персоналу правоохоронних структур в умовах євроінтеграції

Федоренко О. І. Напрями, методи і форми національно-патріотичного виховання курсантів та студентів у закладі вищої освіти МВС України

Мошенський О. С. Про співвідношення патріотизму та націоналізму

Топольницька Г. Ю. Психолого-педагогічні засади формування патріотичної самосвідомості у курсантів-прикордонників

Секція 2. Психолого-педагогічні особливості підготовки майбутніх поліцейських різних підрозділів

Балабанова Л. М. Роль особистісної компетентності у професійній підготовці рятувальників

Ганаба С. О. Аксіологічний потенціал історичної освіти у процесах українського державотворення

Кісіль З. Р. Особливості підготовки поліцейських кадрів: міжнародний досвід

Кучерявий А. О. Проблемні запитання як засіб вивчення теми «Основні положення теорії виховання» у процесі педагогічної підготовки майбутніх офіцерів

Савіщенко В. М. Педагогічне розмаїття форм навчання: правовий аспект

Саппа М. М. Погляди колишнього директора департаменту поліції Росії О. О. Лопухіна на майбутнє поліції та її воєнізацію

Супрун Д. М. Актуальні підходи в контексті проблеми розвитку інноваційного (перетворювального) потенціалу особистості психолога

Бобро Н. В. Соціальний капітал як інструмент професійної підготовки майбутніх офіцерів поліції

Вайда Т. С. Удосконалення гуманістичної підготовки працівників Національної поліції України як умова забезпечення дотримання прав людини у правоохоронній діяльності

Василенко В. А., Кисіленко А. В. Формування професійної дискутивно-полемічної комунікації

Великий В. М. Корпоративні очікування слухачів курсів первинної професійної підготовки поліцейських

Дияк В. В. Законодавче забезпечення професійної підготовки курсантів і слухачів Національної академії держаної прикордонної служби України

Доценко В. В. Використання коучінгових технологій у підготовці працівників поліції

Заболотна Ю. В., Найда В. О. Особливості участі курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС України в суспільному житті

Клименко І. В.Формування антикорупційної культури працівника поліції в процесі професійної підготовки

Макогончук Н. В. Основні методи формування громадянської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу

Мілорадова Н. Е. Програма професійно-психологічного забезпечення професіогенезу слідчих органів досудового розслідування національної поліції України

Монастирський В. М. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності курсантів військових навчальних підрозділів зво до професійної діяльності

Пономаренко Я. С. Психолого-педагогічні передумови формування готовності поліцейських до інноваційної діяльності

Совва С. М. До проблеми формування професійної спрямованості в майбутніх офіцерів-прикордонників

Теслик Н. М. Досвід апробації бінарної технології викладання психологічних наук студентам-правознавцям

Тушко К. Ю. Професійна взаємодія майбутніх офіцерів-прикордонників як педагогічна проблема

Филипська В. І. Навчально-пізнавальна діяльність студентів методом групової дискусії на заняттях з англійської мови

Червоний П. Д. Музей харківського національного університету внутрішніх справ – осередок освіти й виховання

Дубова Г. В. Ґендерний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх поліцейських

Кудрявцева Г. І. Закордонний досвід підготовки працівників поліції до професійної діяльності

Шевченко Т. В. Щодо окремих питань діяльності патрульної поліції в умовах ускладнення оперативної обстановки

Малькова М. О. Гендерні особливості сімейних цінностей майбутніх правоохоронців

Сашуріна О. Ю. Досвід психотренінгових методів підготовки курсантів зво мвс україни (на прикладі вправи «Розплутай мотузку»)

Секція 3. Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності в сучасних умовах

Бандурка О. М. Поліція діалогу: правове забезпечення її створення та діяльності

Барко В. І., Остапович В. П., Барко В. В. Емоційний інтелект і ефективність діяльності поліцейських менеджерів

Євдокімова О. О. Психологічний аспект поліцейської реформи

Землянська О. В. Особливості мотивації злочинної поведінки особистості

Віденєєв І. О. Адаптація як чинник професійного розвитку працівників правоохоронних органів

Грищенко М. В. Чинники корупційної поведінки працівників державної кримінально-виконавчої служби України

Ларіонов С. О., Мацегора Я. В. Перспективи сертифікації практичних психологів сектору безпеки і оборони

Джагупов Г. В. Забезпечення публічної безпеки: соціально-психологічні чинники

Московченко В. В. Складові життєстійкості

Платковська О. В. Конфліктна поведінка працівників поліції: гендерний аспект

Харченко С. В. Основні напрямки збереження та розвитку здібностей соціального інтелекту у працівників правоохоронних органів

Швець Д. В. Надійність працівника поліції як детермінанта його професійності

Шевцов С. О. Компоненти професійного спілкування працівників експертної служби МВС України

Шиліна А. А. Схильність до девіантної поведінки як чинник, що впливає на професійну ідентичність юнаків

Шумовецька С. П. Професійна культура офіцера-прикордонника як передумова його ефективної професійної діяльності

Бабенко О. О. Особливості розуміння суті психологічного впливу на особу слідчими слідчих підрозділів МВС України

Волуйко О. М. Психологічна готовність працівників поліції до інновацій у професійній діяльності

Герасименко О. А. Особливості гендерної ідентичності засуджених до ув’язнення жінок та її модель

Євтушок В. А., Кримська Є. В. Причини застосування гендерного підходу до інститутів сектору безпеки

Єпішко І. С. Захист честі поліцейського в зарубіжних системах

Колос А. Ю. Умови підвищення ефективності управлінської діяльності військового керівника

Кріпак Д. О. Психологічні особливості проведення обшуку

П’янківська Л. В. Копінг-стратегії поведінки поліцейського

Чабань А. В. Основні проблеми професійного становлення жінки – офіцера ДСНС

Шевченко В. В. Професійно-психологічна компетентність військовослужбовців Національної гвардії України та її психологічні особливості

Шевченко Г. А. Особливості професійної соціалізації патрульного поліцейського з урахуванням регіональних умов діяльності

Варяниця А. А. Причини виникнення алкогольної залежності

Секція 4. Негативні психоемоційні стани та їх корекція у персоналу правоохоронних органів

Александров Ю. В. Особливості опановуючої поведінки солдатів строкової служби на різних етапах несення служби

Заборовський В. В. Щодо питань морально-психологічного забезпечення підрозділів і частин збройних сил при веденні бойових дій

Ковальчук О. П. Заходи і втручання для допомоги при бойовій психічній травмі

Кожушко А. Р., Макаренко П. В. Психосоціальні фактори стресу працівників МВС України

Колесніченко О. С. Модель бойової психологічної травматизації військовослужбовців Національної гвардії України

Мацегора Я. В. Особливості копінг-стратегій у військовослужбовців Національної гвардії України

Юр’єва Н. В. Визначення адаптаційних особливостей у військовослужбовців-жінок підрозділів Національної гвардії України

Байда М. С. Адиктивна поведінка військовослужбовців в умовах військової служби та її розповсюдженість

Бальва А. Ф., Глибова К. В. Педагогічні особливості підвищення емоційної стійкості працівників поліції у професійній діяльності

Боровик М. О. Характеристика засобів відновлення фізичної витривалості майбутніх офіцерів Національної поліції України

Білевич Н. О. Гендерні особливості синдрому емоційного вигорання у професійній діяльності поліцейських

Єсін Р. В., Зайчук О. Д. Особливості психологічної декомпресії для відновлення боєздатності військовослужбовців танкових підрозділів

Кравцов Д. Р. Аназіз теоретичних дослідженнь понятття «стресостійкість»

Кудар К. В. Психодіагностичне обстеження правоохоронців мвс україни після несення службових обов’язків у нетипових умовах

Секція 5. Актуальні питання формування особистості правоохоронця

Большакова А. М., Радько О. В. Професійний відбір як забезпечення психологічного благополуччя особистості фахівців служби інкасації

Гарькавець С. О. До проблеми формування соціально-нормативних установок особистості правоохоронця

Краснов В. В. Формування особистості правоохоронця в умовах протидії руйнівному інформаційному впливу

Борисюк О. М. Емпіричне дослідження особистісних властивостей майбутніх офіцерів Національної поліції України

Греса Н. В. Специфіка адаптивних можливостей особистості в контексті психологічної ресурсності поліцейських на різних етапах професійного становлення

Котелюх М. О., Комзюк М. А., Смола Р. М. Проблемні питання розвитку моральної складової професіоналізму поліцейського

Макарова О. П. Теоретичні погляди вітчизняних науковців на вивчення професійної ідентичності

Задорожна М. В. Актуальні питання формування особистості майбутнього дільничного офіцера поліції в освітньому процесі закладу освіти МВС

Маравська К. І. Вивчення професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України

Сорокіна Г. М., Краснова Н. В. Розвиток комунікативних здібностей майбутніх правоохоронців у процесі вивчення іноземної мови

Софієва Х. Р. Деякі підходи до побудови структурної моделі професійно важливих якостей працівників служби порятунку особливого ризику МНС Азербайджану

Твердохлєбова Н. Є. Дослідження мотивів організаційної поведінки правоохоронців на етапі фахової підготовки

Секція 6. Психолого-педагогічна підготовка персоналу правоохоронних структур до попередження злочинності в молодіжному середовищі та домашнього насильства

Тюріна В. О., Бондзік Д. М. Газлайтинг як форма психологічного насильства в сім’ї

Луценко О. Л., Штриголь Д. В., Міхановська Н. Г. Психологічні наслідки домашнього насильства на адресу дітей: природа порушень та стійкостіПсихологічні наслідки домашнього насильства на адресу дітей: природа порушень та стійкості

Макарова О. П., Радіонова Л. О. Проблема булінгу в сучасному суспільстві

Процик Л. С. Сидоренко О. Ю. Психолого-педагогічна профілактика насильства в учнівському середовищі/a>

Ярема Н. Ю. Пампура І. І. Психолого-педагогічні особливості індивідуально-профілактичної роботи працівників підрозділів ювенальної превенції з дітьми

Ворона С. В. Феномен агресивної поведінки у підлітковому віці

Колдашов А. О. Правові аспекти допиту дитини

Ларіонова І. Т. Професійна компетентність шкільного офіцера поліції як юридична та -психологічна проблема

Мамедова Е. Г. Основні теорії виникнення домашнього насильства

Романенко Є. С. Психологічні особливості проведення допиту неповнолітньої особи, яка має процесуальний статус потерпілої

Горелкова Ю. М. Сучасний стан українського законодавства щодо запобігання домашньому насильству

Шутко Д. О. Встановлення психологічного контакту з неповнолітніми допитуваними