Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Валерій Васильович Сокуренко

Валерій Васильович Сокуренко
ректор ХНУВС,
генерал поліції третього рангу, заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор

Харківський національний університет внутрішніх справ — заклад вищої освіти МВС України. У 2017 РОЦІ разом із громадськістю університет відзначив 100 років від початку підготовки правоохоронних кадрів на харківській землі. За цей час виш підготував понад 50 тисяч фахівців для правоохоронних органів, які працюють в усіх куточках України.

В університеті готують фахівців за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Факультет № 1 (слідства) здійснює підготовку за денною формою навчання слідчих для органів досудового розслідування Національної поліції України для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право».

Також факультет готує слідчих, фахівців для органів досудового розслі­дування Національної поліції України за денною формою навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право».

Випускники факультету працюють в органах досудового розслідування на посадах слідчих.

Факультет № 2 (кримінальної поліції) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою навчання за спеціальностями:

081 «Право», що готує слідчих для органів досудового розслідування На­ціональної поліції України;
262 «Правоохоронна діяльність» – оперуповноважених для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України.

Випускники факультету працюють у підрозділах карного розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, стратегічних розслідувань та інших оперативних підрозділів Національної поліції України.

Факультет № 3 (превентивної діяльності) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою навчання за спеціальностями:
262 «Правоохоронна діяльність», що готує дільничних офіцерів поліції для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України;
053 «Психологія» – психологів та фахівців для підрозділів ювенальної пре­венції Національної поліції України.

Також факультет здійснює підготовку магістрів за денною формою навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України.

Випускники факультету працюють психологами, на посадах інспекторів ювенальної превенції, дозвільної системи, в підрозділах кадрового забезпечення, патрульної поліції.

Факультет № 4 (кіберполіції) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою на­вчання за спеціальностями:
081 «Право», що готує слідчих для підрозділів кіберполіції Національної поліції України;
262 «Правоохоронна діяльність» – фахівців для підрозділів протидії торгівлі людьми Національної поліції України;
125 «Кібербезпека» – фахівців для підрозділів кіберполіції Національної поліції України.

Це єдиний факультет у системі відомчих закладів вищої освіти України, який готує фахівців для підрозділів кіберполіції Національної поліції Украї­ни. Випускники факультету працюють на посадах слідчих, оперуповноважених підрозділів кіберполіції, фахівцями підрозділів протидії тор­гівлі людьми, а також в оперативно-технічних та інформаційно-аналітичних підрозділах.

Факультет № 5 (для працівників Національної поліції України) здійснює підготовку за заочною формою навчання для Національної поліції України для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 262 «Право­охоронна діяльність».

Факультет № 6 (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб), на якому навчаються студенти, у тому числі іноземні громадяни. На факультеті здійснюється підготовка фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за спе­ціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 125 «Кібербезпека».

Також до складу університету входять:

Сумська філія ХНУВС, на базі якої здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за денною та заочною формами навчання дільничних офіцерів поліції для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України за спе­ціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Також у Сумській філії навчаються студенти за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Право­охоронна діяльність».

На базі Сумської філії ХНУВС функціонує Сумський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції», який здійснює первинну професійну підготовку поліцейських, яких уперше прийнято на службу в поліцію.

Кременчуцький льотний коледж ХНУВС, на базі якого здійснюється підготовка бакалаврів та фахових молодших бакалаврів на денній та заочній формах навчання за льотними, технічними та економічними спеціальностями. У коледжі також функціонує відділення підготовки іноземних студентів та перепідготовки авіаспеціалістів. Коледж є одним із провідних авіаційних державних закладів вищої освіти України, а в галузі підготовки вертолітних кадрів йому взагалі немає рівних. Випускники коледжу отримують диплом про закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ державного зразка та свідоцтво пілота CPL міжнародного зразка згідно з JAR (за кваліфікацією пілот) та розподіляються для проходження служби в структурі МВС України.

Найважливішою складовою кожного закладу освіти є його науково-педа­гогічний потенціал. В університеті функціонує відділ організації освітньо-наукової підготовки, який здійснює підготовку за ступенем вищої освіти «доктор філософії». Підготовка докторів філософії здійснюється в ад’юнктурі (за державним замовленням) та аспірантурі (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) зі спеціальностей: 081 «Право», 053 «Психологія», 011 «Освітні, педагогічні науки».

В університеті діє підготовче відділення.

Кафедра військової підготовки – для студентів денної та заочної форм нав­чання, після закінчення якої вони отримують військове звання «молодший лейтенант запасу». Кафедра здійснює підготовку за військово-обліковими спеціальностями: «Військова психологія», «Морально-психологічне забезпечення дій військ».

Університет має сучасну матеріально-технічну базу. Для відпрацювання практичних навичок функціонують навчально-тренувальні полігони: тактичний, криміналістичний, відділ поліції, центр боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору, п’ять стрілецьких комплексів, лазерні мультимедійні тири, центри корекційної та психодіагностичної діяльності, гендерної освіти, Українсько-Польського розвитку, виставкова зала, музей університету. Працюють унікальні навчальні аудиторії: зала судових засідань, зелена кімната для надання психологічної допомоги постраждалим від насильства, юридична клініка, в якій курсанти та студенти університету надають безоплатну правову допомогу населенню тощо.

Університет активно співпрацює з поліцейськими установами Швеції, Чехії, Норвегії, США, Туреччини, Хорватії, Польщі та інших країн.

Побудовано сучасний дев’ятиповерховий гуртожиток, працює медико-санітарна частина, розширено й оновлено мережу університетських їдалень і кафе.

Для курсантів і студентів працюють численні спортивні секції, борцівські, тренажерні та спортивні зали, літній багатофункціональний спортивний комплекс із майданчиками для виконання гімнастичних вправ, гри у футбол, волейбол, баскетбол, є смуга перешкод. Багатофункціональний комплекс «Динамо-Арена», побудований за сучасними європейськими стандартами, дозволяє проводити тренінги, заняття зі спеціальної фізичної і тактичної підготовки, спортивно-масові заходи, футбольні матчі тощо.

В університеті працюють гуртки художньої самодіяльності, прикладного мистецтва. Розкрити свій творчий потенціал курсанти і студенти можуть під час проведення численних культурно-масових заходів.

Адреса: 61080 м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27