Лого юридичної кліники

У Харківському національному університеті внутрішніх справ функціонує юридична клініка, яка надає можливість  кожному курсанту та студенту випробувати себе у правозастосувальній діяльності.

Діяльність юридичної клініки допомагає підвищувати рівень практичних знань, умінь і навичок студентів і курсантів юридичних спеціальностей. Через роботу юридичної клініки у навчальний процес впроваджуються елементи практичної підготовки студентів та курсантів у сфері юридичних послуг, надається правова допомога населенню, проводяться заходи з правової освіти громадян.

Юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ є неспеціалізованою і надає безоплатну правову допомогу населенню з питань захисту прав і свобод з різних галузей права відповідно до чинного законодавства України. Формами надання правової допомоги  юридичною клінікою є усні консультації та підготовка письмових консультацій, складання позовних заяв, скарг, клопотань тощо. Консультантами юридичної клініки є студенти та курсанти 2-4 курсів. Консультанти клініки можуть брати участь у веденні справи клієнта клініки у відповідних органах та установах. Долученість до роботи юридичної клініки дає можливість курсантам і студентам не тільки краще засвоювати навчальний матеріал, але й відчувати реальну користь від своєї праці та швидко адаптуватись до умов майбутньої практичної  діяльності.

Належна якість правової допомоги забезпечується здійсненням контролю викладачів, які надають необхідну методичну та теоретичну підтримку. Робота юридичної клініки здійснюється відповідно до Стандартів діяльності юридичних клінік України. Правова допомога надається безпосередньо під час  звернення відвідувача або після опрацювання отриманого матеріалу.

Робота з громадянами за конкретними питаннями проходить у кілька етапів: отримання згоди особи на ведення справи консультантом; проведення консультантом бесіди з особою та отримання інформації щодо проблеми; аналіз ситуації консультантом та визначення нормативно-правової бази. За результатами цієї роботи готується проект консультації, який узгоджується з викладачем профільної кафедри університету.

Прийоми громадян консультантами юридичної клініки проводяться щовівторка  з 14.00 до 16.00 год. протягом навчальних семестрів  на території ХНУВС в приміщенні юридичної клініки (аудиторія 121 корпус 5) за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау,27  

Попередній запис на консультацію за телефоном  068-217-56-89

email: klinika.hnuvs@gmail.com

http://univd.edu.ua/video/755