Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
Тези доповідей учасників науково-практичної конференції з нагоди святкування Дня науки
(м. Харків, 15 травня 2020 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі "pdf"

Вітальне слово Швеця Д. В.

Випускні відомості

СЕКЦІЯ 1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Абрамчук В. А. Окремі правові й організаційні питання проведення трасологічних досліджень слідів транспортних засобів у судовій експертизі

Агаєв Р. Г.Протидія наркоманії як напрямок діяльності Національної поліції України

Антіпов А. Д. Реалізація принципу законності у кримінальному процесі України

Балац Р. М. Чи потребує запровадження запобіжна діяльність слідчого у кримінальному процесі?

Башкіров Г. Б., Мотиль О. О., Михайленко А. Б. Деякі особливості перевірки судовим експертом нарахування зворотних сум кошторисної та звітної документації

Безсмертна К. В. Інноваційна активність малого та середнього бізнесу в Україні

Білик Т. В. Проблеми питання методики розслідування умисних убивств заручника або викраденої людини

Бичкова С. С. Психологічна характеристика сторін у справах про позбавлення батьківських прав

Бондарєв Е. М. Поняття відповідальності учасників акціонерного договору

Брагар Н. О. Привабливість сегмента інтернет торгівлі лікарськими засобами в Україні

Будь О. А. Окремі аспекти застосування поліцією заходів адміністративного попередження в умовах протиепідеміологічного сьогодення

Буждиганчук Є. Ю. Наукові підходи до визначення обстановки злочину у кримінальних провадженнях про сутенерство

Валко П. Щодо дослідження системи суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги

Даниленко А. В. Комунікативна компетентність поліцейського як об’єкт кроснаукового дослідження

Вахрушев О. В. Особливості досудового розслідування службової недбалості на початковому та наступному етапах

Веклюк О. В. Відпустка у зв’язку з навчанням працівників Національної поліції

Vengerova J. V. Characteristics of criminal actions at the stage of the opening of the tourist business

Волошина Г. Ю., Плетенець В. М. Проблемне дитинство як один із чинників становлення особи злочинцем (серійним убивцею)

Вуйма А. Г. До питання визначення засад діяльності спеціалістів під час розслідування вбивств

Галкіна О. М. Деякі питання правового регулювання зниження рівня шуму в населених пунктах

Галкін Д. В. Правове регулювання безпеки дорожнього руху в УРСР

Гапіч І. О., Плетенець В. М. Криміналістична характеристика oсoби крадiя

Гарбуз М. В., Улибіна Л. Ю. Актуальні проблеми пошуку інформації для судової товарознавчої експертизи в умовах цифрового суспільства

Гетманчук В. М. Адміністративно-превентивні заходи забезпечення безпеки дорожнього руху Національною поліцією України

Головко Т. В. Радянське законодавство з експлуатації торговельних портів у 1917–1923 рр.

Гребенюк Я. О., Олішевський О. В. Питання кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочин за умови примусового доведення їх до стану наркотичного сп’янінняГРЕЧКА А. Р.

Гречка А. Р. Помилка та її кримінально-правове значення

Грідіна Н. Ю. Перспективні шляхи протидії гендерно обумовленому насильству в Україні

Данатарова В. М. Розслідування шахрайства, вчиненого шляхом використання засобів мобільного зв’язку: проблеми сьогодення

Дементьєв М. В. Відмінність перевірки від оцінки доказів

Джафарова В. М. Юрисдикційна форма захисту прав та інтересів власників (користувачів) нерухомого майна при реєстрації речових прав

Діденко Ю. В. Особливості в укладені договору про закупівлю в умовах змін до законодавства

Діденко А. С. Місце органів національної поліції україни в системі суб’єктів реалізації державної політики у сфері протидії кіберзлочинності

Дмитрієва К. С., Іванова О. В. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації предикатного злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України

Єлізарова В. В. Екологічність інновацій як умова стійкого розвитку суспільства

Журавель Я. В. Щодо забезпечення прав і законних інтересів людини та громадянина органами виконавчої влади

Загуменний О. О. Використанню технічних засобів фіксації в дистанційному досудовому розслідуванні

Заєць У. О., Абламський С. Є. Відшкодування шкоди як гарантія забезпечення прав потерпілого у кримінальному провадженні

Коваленко Є. О. Соціально-психологічні чинники адаптації першокурсників-правників

Коврах В. А. До проблеми визначення поняття «Адміністративний акт»

Корнєв О. В. Проблеми розслідування порушення недоторканності житла на початковому етапі

Костенко О. Г. Особливості організації підрозділів ювенальної превенції щодо боротьби з дитячою злочинністю

Кравцов В. І. Адміністративно-правові засади взаємодії прокуратури із суб’єктами публічної адміністрації з питань виконання покладених на неї функцій

Кузьменко О. Є. Особливості проведення судово-економічних експертиз із визначення збитків при проведенні закупівель енергосервісу

Кучко А. В. Сексуальні домагання як форма гендерної дискримінації у сфері праці

Лук’яненко С. В. Особливості дослідження електронних документів при проведенні комплексних комп’ютерно-технічних та економічних судових експертиз

Маніна О. В., Ольховікова Т. О. Судово-економічна експертиза у криміналістичному забезпеченні протидії корупції в бюджетній сфері

Митрофанова Ю. С. Деяке порівняння положень стамбульської конвенції та Кримінального кодексу України щодо криміналізації зґвалтування

Мощицька Т. О. Адаптація банківської системи України до європейських стандартів

Муляр Г. В. Медичні стандарти в системі охорони здоров’я: теоретико-правові підходи до розуміння змісту

Нестеренко О. М. До проблеми визначення змісту дефініції «внесення» в диспозиції ст. 205-1 КК України

Ніколайчик О. О. Проблемні питання визначення судовим експертом класів наслідків об’єктів будівництва

Погорєлова Л. Г., Подорожній Є. Ю. Місце права на безпечну працю в системі конституційних прав людини

Прохорченко Г. О. Деякі питання правового регулювання діяльності поліції на залізничному транспорті (1861–1917 роки)

Проценко А. М. Щодо ініціативи суду в залученні експерта

Птухіна О. В. Щодо дослідження основних форм діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 216

Рибін І. В. Дослідження печаток (штампів) із застосуванням окремих наявних методик дослідження документів

Розумовський О. С., Кочура О. О. Окремі аспекти поняття «розумний строк» судового розгляду у світлі національного кримінального процесуального законодавства та рішень Європейського суду з прав людини

Романенко Є. С. Негативні психологічні аспекти професійної діяльності поліцейських спеціального підрозділу тактико-оперативного реагування

Самойлова О. Ф., Дікевич К. Г. Судово-технічна експертиза документів: адсорбціоно-люмінесцентний метод

Senko A. V. To the question of conducting the interview during the investigation of theft of passenger luggage in the airports

Сиромятнікова М. С. Правове регулювання оподаткування в Україні

Сіротов О. А. Поняття організаційно-правових засад встановлення режиму робочого часу поліцейських

Соломаха Є. К. Принципи правового регулювання стимулювання праці працівників Національної поліції України

СОЛОНЕЦЬКИЙ І. І. Основні причини вчинення проступків у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Сорочан Н. В. Співвідношення норм трудового й адміністративного права у правовому регулюванні заохочення працівників Національної поліції України

Сорочан Д. А. Особливості розгляду підрозділами національної поліції справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з булінгом учасників освітнього процесу

Таркан О. М. Деякі особливості розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції

Ткаченко Я. В. Основні елементи захисту, види й ознаки підробки паспорта громадянина україни на паперовій основі

Токар І. А., Шаблистий В. В. Порівняльно-правовий аналіз підстав кримінальної відповідальності співучасників злочину

Туренко Д. В. Співвідношення норм кримінального і положень кримінального процесуального законодавства при застосуванні примусових заходів медичного характеру

Хлопов А. О. Відповідальність за розголошення інформації приватного характеру після змін, унесених до статті 182 Кримінального кодексу України законом про «Викривачів корупції»

Ховпун О. С. Трансформація правовідносин у сфері фармації в сучасний період

Чечель А. О., Шаблистий В. В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння

Чупрун Є. В. Показання свідків у цивільному судочинстві

Шаповал К. А. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики вбивств, учинених у зв’язку із застосуванням домашнього насильства

Шевченко Т. В., Бублик Н. С. Актуальні проблеми дотримання засади презумції невинуватості у кримінальному процесі

Шевченко О. О. Щодо розуміння дисциплінарного провадження в органах Національної поліції

Шеленіна К. Г. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі

Щербина М. О. Морально-етичні якості поліцейського офіцера громади як фактори забезпечення безпеки громадян у територіальній громаді

Ямкова Т. І. Протидія наркозлочинності в Україні

Ямкова Т. І. Заборона зоопарків і дельфінаріїв як крок до гуманнішого ставлення до тварин

Яцина В. Б. Щодо дискусії про виділення принципу судового керівництва в цивільному судочинстві

СЕКЦІЯ 2 НАВІГАЦІЯ, ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Владов С. І., Шмельов Ю. М., Курбанов К. Р. Щодо питання контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 у польотних режимах за допомогою нечіткої експертної системи

Владов С. І., Шмельов Ю. М. Задача математичного моделювання робочих процесів авіаційного двигуна ТВ3-117 для контролю і діагностики його технічного стану в польотних режимах

Головенський В. В. Система заходу на посадку повітряних суден у складних метеорологічних умовах з використанням інфрачервоного світлодіодного обладнання

Давиденко М. Ф., Дятловська В. Л., Сіора А. С. Напрямки розвитку сучасних математичних моделей робочих процесів газотурбінних двигунів

Дєрябіна І. О., Уманська О. В. Грозова діяльність у місті Харків

Дороненков О. Ю., Тягній В. Г. Аналіз причин появи вихрових шнурів на лопастях нг і пропозиції щодо зменшення їх впливу на аеродинамічні характеристики НГ

Дрогомерецька Г. В., Реута А. В. Аналіз причин виробничого травматизму в цивільній авіації

Заливчий О. С., Коваль І. М., Бойко С. М. Перспективи розвитку безпілотних літальних апаратів для застосування у складі спеціальних підрозділів міністерства внутрішніх справ України

Козловська Т. Ф., Сиволожська В. М., Давітая О. В. Вплив мікрокліматичних умов на рівень комфортності роботи пілотів

Кушко К., Галата О. В., Савченко О. А. Аналіз можливостей пам'яті людини-оператора з обробки передпольотної інформації

Луговий А. В., Курбанов К. Р., Дятловська В. Л. Аналіз факторів впливу на основні енергетичні характеристик електроенергетичних станцій, що експлуатуються в умовах відомчих підприємств

Ножнова М. О. Система підтримки прийняття рішень льотного диспетчера

Ножнова М. О., Журід В. І., Пономаренко А. В. Концептуальна модель автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації

Панченко В. І., Нальотова Н. І., Билаш Т. А. Деякі питання забезпечення техніки безпеки при обслуговуванні літальних апаратів

Петулько М. С., Стущанський Ю. В. Застосування електроприводу для маневрування вертольота на землі

Подгорних Н. В., Дерев’янко І. Г., Царенко А. О. Універсальна математична модель газотурбінного двигуна

Пономаренко А. В., Яніцький А. А., Гвоздік С. Д. Візуалізація математичних імітаційних мережевих моделей гтд у системі моделювання DVIG

Самойленко В. В., Гаврилюк Ю.М. Енергоощадження в авіаційній техніці

Сіора А. С. Перспективи використання композиційних матеріалів у сучасному авіабудуванні

Сокуренко В. В., Яцина Є. В., Бухаров Ю.В. Особливості базування вертольотів одногвинтової схеми на палубах кораблів і морських бурових платформах

Турсунов А. Т. Забезпечення безпеки польотів в умовах зсуву вітру

Хебда А. С., Голованов С. Л., Шмельов Ю. М. Особливості проектування систем освітлення відомчих аеродромів