Давиденко Андрій Олександрович

Назва дисертації: «Правове регулювання охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці: порівняльно-правовий аспект

Науковий керівник: Сичова Вікторія Володимирівна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право