ОК.01 Історія та культура України

ОК.02 Філософія

ОК.03 Логіка

ОК.04 Соціологія

ОК.05 Українська мова професійного спрямування

ОК.06 Іноземна мова

ОК.07 Основи правознавства

ОК.08 Фізичне виховання

ОК.09 Зоопсихологія та порівняльна психологія

ОК.10 Вступ до спеціальності

ОК.11 Еволюція, анатомія та фізіологія ЦНС

ОК.12 Фізіологія ВНД та основи психофізіології

ОК.13 Антропологія

ОК.14 Загальна психологія

ОК.15 Практикум з загальної психології

ОК.16 Історія психології

ОК.17 Вікова та педагогічна психологія

ОК.18 Психолого-правова деонтологія

ОК.19 Педагогіка

ОК.20 Психодіагностика

ОК.21 Математичні методи в психології

ОК.22 Диференційна психологія

ОК.23 Експериментальна психологія

ОК.24 Клінічна психологія

ОК.25 Основи наукових досліджень

ОК.26 Соціальна психологія

ОК.27 Комп’ютерні методи практичної психології

ОК.28 Юридична психологія

ОК.29 Психологія управління

ОК.30 Політична психологія

ОК.31 Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

ОК.32 Психологічне консультування

ОК.33 Соціально-психологічний тренінг

ОК.34 Психотерапія та психокорекція

ОК.35 Психологічна реабілітація

ОК.36 Ознайомча практика

ОК.37 Виробнича практика

ОК.38 Підготовка випускної кваліфікаційної роботи