Голова Наукового товариства

Голова Наукового товариства, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи, кандидат юридичних наук
Хань Олександр Олександрович


Заступник голови Наукового товариства, кандидат юридичних наук Шевчук Тетяна Анатоліївна

Заступник голови Наукового товариства, доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6, кандидат юридичних наук
Токарєва Катерина Олегівна

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування Університету.

Наукове товариство – добровільне об’єднання студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Основні завдання Наукового товариства: приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність; проводить організаційні, наукові та освітні заходи; популяризує наукову діяльність серед університетської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; представляє інтереси студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; сприяє підвищенню якості наукових досліджень; сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами; здійснює моніторинг талановитої молоді Університету, взаємодіючи з іншими університетськими підрозділами; виконує інші функції відповідно до вимог цього Положення, Закону України «Про вищу освіту» та інших законів України.

Членами Наукового товариства за власною волею та вибором можуть стати особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

Курсанти та студенти, які вступили до складу наукових гуртків кафедр, автоматично набувають статусу членів Наукового товариства.

За додатковою інформацією звертатись до відділу організації наукової роботи каб. 308/3 та за тел. 7398-345.

Голова Наукового товариства – старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи, кандидат юридичних наук Хань Олександр Олександрович.

Заступник голови Наукового товариства – доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6, кандидат юридичних наук Токарєва Катерина Олегівна.

Контактна інформація:

Е-mail:dep-vonr@univd.edu.ua

СЬОГОДНІ В УНІВЕРСИТЕТІ ПРАЦЮЮТЬ 25 НАУКОВИХ ГУРТКІВ:

Науковий гурток кафедри адміністративного права та процесу. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент полковник поліції Ірина КАЗАНЧУК, тел. (057) 739-83-79, еmail: kaf-app@univd.edu.ua;

 Науковий гурток кафедри іноземних мов. Науковий керівник — старший викладач кафедри Тетяна КАЛЬЧЕНКО, тел. (057)  739-81-27, 739-81-39, еmail: kaf-in.mova@univd.edu.ua;    

 Науковий гурток кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент Тетяна ОРЛОВА, тел. (057)739-81-56, 739-81-23, еmail: kaf-ktse@univd.edu.ua;

 Науковий гурток кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент Тетяна ФОМІНА, тел. (057) 739-81-33, 739-81-34, 739-82-33, 739-80-32, еmail: kaf-crproc_f1@univd.edu.ua;

 Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології. Науковий керівник — викладач кафедри кандидат юридичних наук Тетяна ШЕВЧУК, тел. (057) 739-80-31, еmail: kafkpk@univd.edu.ua;

 Науковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів. Науковий керівник — викладач кафедри кандидат юридичних наук капітан поліції Павло МІТРУХОВ, тел. (057) 739-81-51, (057)  739-81-52, еmail: ord@univd.edu.ua;

 Науковий гурток кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат наук із фізичного виховання i спорту, кандидат у майстри спорту з рукопашного бою Олег ЯРЕЩЕНКО, тел. (057) 739-83-49, еmail: kaf-tsfp@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри соціальних та економічних дисциплін. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат філософських наук, доцент Ніна ГРИЩЕНКО, тел. (057) 739-80-17, еmail: kaf-sed@univd.edu.ua;

 Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат історичних наук, доцент Геннадій ДЕДУРІН, тел. (057)  739-81-91, еmail: kaf-tdp@univd.edu.ua;

 Науковий гурток кафедри трудового та господарського права. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат юридичних наук підполковник поліції Валентина ГОНЧАРУК, тел. (057) 739-81-38, еmail: kaf-ttgp@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри українознавства. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат філологічних наук Олена ОВЕРЧУК, тел. (057) 739-80-73, еmail: kafukrain@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри педагогіки та психології. Науковий керівник — професор кафедри кандидат психологічних наук, доцент Світлана ХАРЧЕНКО, тел. (057) 739-84-12, еmail: psy@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент майор поліції Вадим СЕЛЮКОВ, тел. (057) 739-83-69, еmail: kaf-pdtpa@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри вогневої підготовки. Науковий керівник — старший викладач кафедри капітан поліції Ігор ЛУЦЕНКО, тел. (057) 739-81-46, еmail: kaf_vogneva@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки. Наукові керівники — доцент кафедри кандидат технічних наук, доцент Віталій СВІТЛИЧНИЙ та доцент кафедри кандидат технічних наук, доцент Володимир ТУЛУПОВ, тел. (057) 739-84-11, еmail: kaf-itk@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри конституційного і міжнародного права. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент Олександр РАДЧЕНКО тел. (057) 739-81-30, еmail: kafkmp@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін. Науковий керівник — професор кафедри доктор юридичних наук, професор Святослав СЛІПЧЕНКО, тел. (057) 739-81-54, еmail: kafcpd@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри кримінального права та кримінології (факультет № 6). Науковий керівник — доцент кафедри кандидат юридичних наук Ірина ЛУЦЕНКО, тел. (057) 739-80-78, еmail: kaf-kptkr@univd.edu.ua;
 
Науковий гурток кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології (факультет № 6). Науковий керівник — доцент кафедри кандидат психологічних наук, доцент Світлана ЛОЗОВА, тел. (057) 739-82-38, еmail: kaf-kpke_f6@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри правового забезпечення господарської діяльності. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат юридичних наук Андрій ДЕНИСОВ, тел. (057) 739-83-54, еmail: kaf-pzgd@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат юридичних наук Вікторія МЕЛЬНИК, тел. (057) 739-80-88, еmail: kaf-pdp@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат філологічних наук Михайло ОВЧИННИКОВ, тел. (057) 739-82-60, еmail: kaf-sgd@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри соціології та психології. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат біологічних наук Олена ШАХОВА, тел. (057) 739-80-93, еmail: psychology@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін. Науковий керівник — викладач кафедри Наталія ПІСТРЕНКО, тел. (057) 739-80-88, еmail: kaf-ftyd@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри цивільного права та процесу. Науковий керівник — доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент Юрій ЧАЛИЙ, тел. (057) 739-83-95, еmail: kaf-cpp@univd.edu.ua.


Гендерний квест проєкту «Через рівність і порозуміння до захисту та безпеки»

Гендерний квест проєкту «Через рівність і порозуміння до захисту та безпеки»

Участь членів Наукового товариства у Асамблеї студентських наукових гуртків, присвяченій 95-річчю від дня народження професора М. І. Бажанова.

Участь членів Наукового товариства у Асамблеї студентських наукових гуртків, присвяченій 95-річчю від дня народження професора М. І. Бажанова.

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету №1


Нагородження активних учасників роботи наукового гуртка кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Нагородження активних учасників роботи наукового гуртка кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Члени Наукового товариства отримали грант від «UPSHIFT Україна» на реалізацію власного проекту

Члени Наукового товариства отримали грант від «UPSHIFT Україна» на реалізацію власного проекту

Команда Наукового товариства - переможець форуму «Курсантсько-студентська весна – 2018»

Курсант Владислав Степаненко за високі здобутки в науці, творчості, спорті, громадському житті відзначений стипендією Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді у 2020/2021 навчальному році 

Члени Наукового товариства Юлія Синявська та Віталій Найда отримали грант на реалізацію власного проекту

Члени Наукового товариства Юлія Синявська та Віталій Найда отримали грант на реалізацію власного проекту

Курсант факультету №1 Аліна Тельна стала стипендіатом Фонду Коранда Аденауера

Курсант факультету №1 Аліна Тельна стала стипендіатом Фонду Коранда Аденауера


Команда Наукового товариства – призер наукового квесту «Пошуки скарбів науки», присвяченого Всесвітньому дню науки

Команда Наукового товариства – призер наукового квесту «Пошуки скарбів науки», присвяченого Всесвітньому дню науки

Команда Харківського Наукового товариства - переможець гендерного квесту «Через рівність та порозуміння до захисту і безпеки»

Команда Харківського Наукового товариства - переможець гендерного квесту «Через рівність та порозуміння до захисту і безпеки»

Курсант факультету №1 Віталій Найда - переможець Харківського регіонального етапу Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України 2018»

Курсантку Наталію Расторгуєву відзначено стипендією Харківського міського голови «Обдарованість»