Голова Наукового товариства

Голова Наукового товариства, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1, кандидат юридичних наук
Хань Олександр Олександрович


Заступник голови Наукового товариства, кандидат юридичних наук Шевчук Тетяна Анатоліївна

Заступник голови Наукового товариства, доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6, кандидат юридичних наук
Токарєва Катерина Олегівна

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування університету.

Наукове товариство – добровільне об’єднання студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, що забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у закладі вищої освіти щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених університету і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Основні завдання Наукового товариства: приймати акти, що регламентують його організацію та діяльність; проводити організаційні, наукові та освітні заходи; популяризувати наукову діяльність серед університетської молоді, сприяти залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; представляти інтереси студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; сприяти підвищенню якості наукових досліджень; сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; взаємодіяти з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами; здійснювати моніторинг талановитої молоді університету, взаємодіючи з іншими підрозділами університету; виконувати інші функції відповідно до вимог Положення про Наукове товариство, Закону України «Про вищу освіту» та інших законів України.

Членами Наукового товариства за власним бажанням можуть бути особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Курсанти та студенти, які є членами наукових гуртків кафедр, автоматично набувають статусу членів Наукового товариства.

Голова Наукового товариства – доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1, кандидат юридичних наук Хань Олександр Олександрович.

Заступник голови Наукового товариства – доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6, кандидат юридичних наук Токарєва Катерина Олегівна.

За додатковою інформацією звертатись до відділу організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності каб. 308/3, тел. (057) 739-83-45.

Контактна інформація:

Е-mail:dep-vonr@univd.edu.ua

СЬОГОДНІ В УНІВЕРСИТЕТІ ПРАЦЮЮТЬ 28 НАУКОВИХ ГУРТКІВ:

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент Геннадій ДЕДУРІН, тел. (057)  739-81-91, еmail: kaf-tdp@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1. Науковий керівник – доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент полковник поліції Ірина КАЗАНЧУК, тел. (057) 739-83-79, еmail: kaf-app@univd.edu.ua;

 Науковий гурток кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1. Науковий керівник – доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент Тетяна ОРЛОВА, тел. (057)739-81-56, 739-81-23, еmail: kaf-ktse@univd.edu.ua;

 Науковий гурток кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1. Науковий керівник — доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент Тетяна ФОМІНА, тел. (057) 739-81-33, 739-81-34, 739-82-33, 739-80-32, еmail: kaf-crproc_f1@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1. Науковий керівник – викладач кафедри кандидат юридичних наук Тетяна ШЕВЧУК, тел. (057) 739-80-31, еmail: kafkpk@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів факультету № 2. Науковий керівник – професор кафедри, кандидат юридичних наук, полковник поліції Олександр ГОРБАЧОВ, тел. (057) 739-81-51, (057)  739-81-52, еmail: ord@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент Наталія ПАВЛЕНКО, тел. (057) 739-80-17, еmail: kaf-sed@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри трудового та господарського права факультету № 2. Науковий керівник – професор кафедри, доктор юридичних наук Євген ПОДОРОЖНІЙ, тел. (057) 739-81-38, еmail: kaf-ttgp@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри українознавства факультету № 2. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат філологічних наук Олена ОВЕРЧУК, тел. (057) 739-80-73, еmail: kafukrain@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 3 – «Спеціальна фізична підготовка». Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, капітан поліції Микола БОРОВИК, тел. (057) 739-83-49, еmail: kaf-tsfp@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 3 – тактико-спеціальний підрозділ «ЩИТ». Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Ігор ВЛАСЕНКО, тел. (057) 739-83-49, еmail: kaf-tsfp@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри педагогіки та психології факультету № 3. Науковий керівник – професор кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Світлана ХАРЧЕНКО, тел. (057) 739-84-12, еmail: psy@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, старший лейтенант поліції Катерина ЧИШКО, тел. (057) 739-83-69, еmail: kaf-pdtpa@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри вогневої підготовки факультету № 3. Науковий керівник – старший викладач кафедри капітан поліції Ігор ЛУЦЕНКО, тел. (057) 739-81-46, еmail: kaf_vogneva@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри протидії кіберзлочинності факультету № 4. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Віталій СВІТЛИЧНИЙ, тел. (057) 739-84-11, еmail: kaf-itk@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Олександр РАДЧЕНКО тел. (057) 739-81-30, еmail: kafkmp@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Марія ТІХОНОВА, тел. (057) 739-81-54, еmail: kafcpd@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри іноземних мов факультету № 4. Науковий керівник – старший викладач кафедри Тетяна КАЛЬЧЕНКО, тел. (057)  739-81-27, 739-81-39, еmail: kaf-in.mova@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, доктор філософії Станіслав ПЕВКО, тел. (057) 739-80-88, еmail: kaf-ftyd@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6. Науковий керівник – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент Юлія КИРИЧЕНКО, тел. (057) 739-83-54, еmail: kaf-pzgd@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук Ірина ЛУЦЕНКО, тел. (057) 739-80-78, еmail: kaf-kptkr@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Світлана ЛОЗОВА, тел. (057) 739-82-38, еmail: kaf-kpke_f6@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Вікторія МЕЛЬНИК, тел. (057) 739-80-88, еmail: kaf-pdp@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Науковий керівник – старший викладач кафедри, кандидат філологічних наук Михайло ОВЧИННИКОВ, тел. (057) 739-82-60, еmail: kaf-sgd@univd.edu.ua;

Філософський науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6.

Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат філософських наук Світлана МОГИЛЬОВА, тел. (057) 739-82-60, еmail: kaf-sgd@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри соціології та психології факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат біологічних наук Олена ШАХОВА, тел. (057) 739-80-93, еmail: psychology@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри цивільного права та процесу факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Тетяна КИРИЧЕНКО, тел. (057) 739-83-95, еmail: kaf-cpp@univd.edu.ua;

Науковий гурток кафедри кібербезпеки та DATA-технологій факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Володимир ТУЛУПОВ, тел. (057) 739-80-14, еmail: f-4@univd.edu.ua.


Гендерний квест проєкту «Через рівність і порозуміння до захисту та безпеки»

Гендерний квест проєкту «Через рівність і порозуміння до захисту та безпеки»

Участь членів Наукового товариства у Асамблеї студентських наукових гуртків, присвяченій 95-річчю від дня народження професора М. І. Бажанова.

Участь членів Наукового товариства у Асамблеї студентських наукових гуртків, присвяченій 95-річчю від дня народження професора М. І. Бажанова.

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету №1


Нагородження активних учасників роботи наукового гуртка кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Нагородження активних учасників роботи наукового гуртка кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Члени Наукового товариства отримали грант від «UPSHIFT Україна» на реалізацію власного проекту

Члени Наукового товариства отримали грант від «UPSHIFT Україна» на реалізацію власного проекту

Команда Наукового товариства - переможець форуму «Курсантсько-студентська весна – 2018»

Курсант Владислав Степаненко за високі здобутки в науці, творчості, спорті, громадському житті відзначений стипендією Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді у 2020/2021 навчальному році 

Члени Наукового товариства Юлія Синявська та Віталій Найда отримали грант на реалізацію власного проекту

Члени Наукового товариства Юлія Синявська та Віталій Найда отримали грант на реалізацію власного проекту

Курсант факультету №1 Аліна Тельна стала стипендіатом Фонду Коранда Аденауера

Курсант факультету №1 Аліна Тельна стала стипендіатом Фонду Коранда Аденауера


Команда Наукового товариства – призер наукового квесту «Пошуки скарбів науки», присвяченого Всесвітньому дню науки

Команда Наукового товариства – призер наукового квесту «Пошуки скарбів науки», присвяченого Всесвітньому дню науки

Команда Харківського Наукового товариства - переможець гендерного квесту «Через рівність та порозуміння до захисту і безпеки»

Команда Харківського Наукового товариства - переможець гендерного квесту «Через рівність та порозуміння до захисту і безпеки»

Курсант факультету №1 Віталій Найда - переможець Харківського регіонального етапу Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України 2018»

Курсантку Наталію Расторгуєву відзначено стипендією Харківського міського голови «Обдарованість»

Курсант факультету №1 Віталій Найда - переможець Харківського регіонального етапу Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України 2018»

Науковий гурток кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки, Тактико-спеціальний підрозділ «ЩИТ» кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 3