Мар’єнко Лариса Михайлівна

Назва дисертації: "Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного: кримінологічна характеристика та запобігання"

Науковий керівник: Литвинов Олексій Миколайович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 "Право"