Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент,
підполковник поліції
Корнієнко Василь Володимирович

Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки є профільним підрозділом з підготовки фахівців для органів слідства Національної поліції України.

Кафедра має багаторічну історію, яка бере свій початок у 1984 року і мала назву криміналістики та спеціальної техніки на базі Вищих курсів МВС, а потім Харківського інституту внутрішніх справ (з 1992 р.). У різні періоди кафедру очолювали: професор Компанієць А.М. (1984-1986 рр.), кандидат юридичних наук, доцент Гаєнко В.І. (1986-2005 рр.), доктор юридичних наук, професор Щербаковський М.Г. (2005-2009 рр.), доктор юридичних наук, професор Волобуєв А.Ф. (2009-2010 рр.), доктор юридичних наук, професор Степанюк Р.Л. (2010-2017 рр.), кандидат юридичних наук, доцент Кікінчук В.В. (2017-2023 рр.).

З роками назви кафедри змінювалися, але разом з тим її колектив зміцнювався не лише досвідченими практиками, а також науковим потенціалом. Тут останні роки життя працював всесвітньо відомий вчений-криміналіст – професор, доктор юридичних наук, заслужений діяч науки і техніки України М.В. Салтевський А першим доктором юридичних наук на факультеті №1 став доцент кафедри А.Ф. Волобуєв (2002 р.), який у подальшому заснував наукову школу з проблем розслідування корисливих злочинів, що вчиняються у різних сферах економіки. Під його керівництвом захистилися багато дисертантів на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертологія; оперативно-розшукова діяльність.

Потужний вклад у розвиток освіти та науки на кафедрі внесли доктори наук, професор М.Г. Щербаковський, професор В.П. Корж, доцент В.І. Гаєнко. Свою науково-професійну кар’єру тут починали талановиті вчені, а нині професори О.В. Одерій та В.В. Лисенко. Ґрунтовними дослідженнями у галузі судової медицини та судової психіатрії на кафедрі займалися відомі вчені: професор Н.І. Стрельцова та судово-медичний експерт, професор М.М. Тагаєв. Здобутки наших вчених неможливо переоцінити, їх наукові праці, рекомендації й навчальні посібники є популярними серед правознавців та актуальними для використання у освітньому процесі до сих пір.

Сьогодні колектив кафедри продовжує славетні традиції науково-прикладних досліджень та пошуку інноваційних підходів у викладанні спеціальних дисциплін. Як приклад, йдеться про квест-технології, що дозволяють підвищити фахову обізнаність майбутніх слідчих за рахунок повного занурення в сюжетну лінію за відповідним напрямком службової діяльності. Крім цього практична спрямованість освітнього процесу забезпечується завдяки наявної матеріально-технічної бази у вигляді спеціалізованого навчального об’єкту – криміналістичного полігону, укомплектованого спеціальною технікою для виявлення фіксації та вилучення різного об’єктів (фізичних слідів, слідів біологічного походження, тощо).

Не менш важливим завданням кафедри є підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Мова йде про системний підхід до процесу становлення молодих вчених, в тому числі й шляхом. Кафедрою криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1 вже багато років організовується робота щодо залучення обдарованої молоді до участі у науково-дослідній діяльності у науковому гуртку. Кількість членів гуртка постійно оновлюється, кожного року з’являються нові бажаючі опанувати знання і навички потрібні для роботи поліцейського.

У свій вільний час разом із досвідченими викладачами курсанти мають змогу дізнатися про новітні технології роботи зі слідами, тактичні прийоми спілкування із фігурантами кримінальних проваджень, способи виявлення брехні та засоби впливу з метою отримання правдивих показань, й багато іншого. Робота гуртка направлена не тільки на вироблення зацікавленості у більш глибокому вивченні таких спеціальних дисциплін, як криміналістика та методика розслідування злочинів, а і на розвиток детективних вмінь та якостей у курсантів. Члени наукового гуртка стають переможцями різних науково-практичних конкурсів, за період навчання публікують результати своїх досліджень у наукових виданнях, та у майбутньому стають талановитими слідчими.

Кафедра пишається високим потенціалом окремих представників науково-педагогічного складу. Так, колишній викладач кафедри, кандидат юридичних наук Бурбело Б.А. наразі займає посаду начальника відділу криміналістичного забезпечення при слідчому управлінні ГУНП в Харківській області, а колишній старший викладач, кандидат юридичних наук, доцент Савчук Т.А. успішно працює спеціалістом-криміналістом цього ж відділу. Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Корнієнко В.В. двічі був відряджений Міністерством внутрішніх справ України до спеціальних міжнародних операцій ООН по підтримці миру та безпеки в Республіці Південний Судан (Африка). Учасник бойових дій. А колишній завідувач кафедри, Кікінчук В.В. нині займає посаду декана факультету № 2 університету. Це говорить про багатопрофільну кваліфікацію та професіоналізм наших працівників.

Персонал кафедри постійно займається фундаментальними науковими дослідженнями щодо особливостей застосування криміналістичних засобів та методів під час розслідування злочинів. Як приклад, аналіз нових форм злочинної поведінки в економічній сфері, виробленні ефективних методів протидії шахрайству з використанням фінансових установ та Інтернет-технологій. Не менш цікавим є спеціальні дослідження щодо технологій експертного аналізу слідів ДНК людини. Результати досліджень реалізовуються у формі монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій щодо алгоритму дій особового складу Національної поліції, пропозицій по вдосконаленню відомчої нормативно-правової бази.

Кафедра активно підтримує ділові та творчі зв’язки з галузевими підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, з іншими провідними навчально-науковими установами у напрямах вдосконалення освітнього процесу, підготовки обґрунтованих пропозицій з актуальних питань наукової та педагогічної діяльності. Так, у 2024 році вийшов друком науково-практичний посібник «Розслідування воєнних злочинів і пов’язаних з війною кримінальних правопорушень: кримінально-правові, кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти», до складу авторського колективу якого увійшли: Міністр внутрішніх справ України генерал поліції першого рангу І. В. Клименко, перший заступник начальника Національної поліції України, начальник Головного слідчого управління Національної поліції генерал поліції третього рангу М. С. Цуцкірідзе, а також провідні вчені кафедр факультету № 1.

На кафедрі працюють 3 професори, доктори юридичних наук; 5 доцентів, кандидати юридичних наук; 5 викладачів, завідувач навчальної лабораторії та старший лаборант кафедри.

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, у тому

числі проблеми проведення окремих видів судових експертиз;

 • особливості тактики проведення слідчих дій;
 • розслідування окремих видів злочинів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 1. Домедична підготовка.
 2. Тактична медицина.
 3. Криміналістика.
 4. Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень.
 5. Методика розслідування кіберзлочинів.
 6. Методика розслідування кримінальних проступків.
 7. Методика розслідування окремих видів злочинів.
 8. Напрями розвитку науки криміналістики.
 9. Основи криміналістики.
 10. Судова медицина та психіатрія.
 11. Сучасні доктрини криміналістики.
 12. Сучасні доктрини судової експертології.
 13. Дії поліцейського на місці події.
 14. Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Ознаки наркотичного сп`яніння.
 15. Робота органів розслідування з речовими доказами.

та інші

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27
Телефони: 7398-156, 7398-123

Склад кафедри

Корнієнко Василь Володимирович - завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID

Гусєва Влада Олександрівна - професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, майор поліції

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID

Зозуля Ігор Вікторович - професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Юхно Олександр Олександрович - професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Книженко Світлана Олександрівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID

Орлова Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID

Матюшкова Тетяна Петрівна - доцент кафедри (за сумісництвом – 0,25 ставки), кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID

Ганжа Тетяна Вікторівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, капітан поліції

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID

Іншекова Юлія Юріївна - старший викладач кафедри

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Смирнов Георгій Володимирович - старший викладач кафедри

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Пензєва Катерина Миколаївна - старший викладач кафедри, майор поліції

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Заболотна Юлія Василівна - викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Зозуля Євгеній Вікторович - викладач кафедри, майор поліції

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID

Загорулько Віталій Віталійович - завідувач навчальної лабораторії