Завідувач кафедри
кандидат юридичних наук,
доцент, капітан поліції
Кікінчук Василь Васильович 

Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки є структурним підрозділом факультету № 1 (з підготовки фахівців для органів досудового розслідування) Харківського національного університету внутрішніх справ. Одним із найважливіших здобутків кафедри є безпосередня участь у підготовці висококваліфікованих кадрів для системи Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. Виходячи з назви кафедри стає зрозумілим, що даний навчально-науковий підрозділ є профільним, а випускники факультету здійснюють функції держави у частині організації досудового розслідування кримінальних правопорушень різних категорій та видів. Це стає можливим шляхом розробки та апробації в освітній процес нових технологій і методів. Як приклад, йдеться про квест- технології, що дозволяють підвищити фахову обізнаність майбутніх слідчих за рахунок повного занурення в сюжетну лінію за відповідним напрямком службової діяльності.

Крім цього, не варто залишати поза увагою й практичну спрямованість освітнього процесу з урахуванням наявної матеріально-технічної бази у вигляді спеціалізованих навчальних об’єктів. Це навчальний відділ поліції, криміналістичний полігон, аудиторний фонд тематичного спрямування «Криміналістична техніка», «Судова медицина», «Трасологія» та ін. На вказаних об’єктах проводяться практичні заняття з дисциплін: криміналістика; судова експертологія; особливості розслідування окремих видів злочинів; розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи; розслідування злочинів проти власності; розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Приміщення призначене для відпрацювання навичок роботи з окремими слідами злочину та формування вмінь щодо проведення окремих слідчих (розшукових) дій; формування вмінь та навичок практичної роботи на посаді слідчого щодо виявлення та фіксації слідів злочинів;  формування уявлення про основні види слідів; закріплення знань про основні аспекти криміналістичної діяльності; відпрацювання вмінь та навичок використання інформаційних ресурсів, криміналістичних обліків тощо.

Наступним, і не менш важливим завданням, є підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Мова йде про системний підхід до процесу становлення молодих вчених, в тому числі й шляхом залучення обдарованої молоді до участі у науково-дослідній діяльності. Кафедрою криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1 вже багато років організовується робота курсантів у науковому гуртку. Кількість членів гуртка постійно оновлюється, кожного року з’являються нові бажаючі опанувати знання і навички потрібні для роботи поліцейського. У свій вільний час разом із досвідченими викладачами курсанти мають змогу дізнатися про новітні технології роботи зі слідами, тактичні прийоми спілкування із фігурантами кримінальних проваджень, способи виявлення брехні та засоби впливу з метою отримання правдивих показань, й багато іншого. Робота гуртка направлена не тільки на вироблення зацікавленості у більш глибокому вивченні таких спеціальних дисциплін, як криміналістика та методика розслідування злочинів, а і на розвиток детективних вмінь та якостей у курсантів. Члени наукового гуртка стають переможцями різних науково-практичних конкурсів, за період навчання публікують результати своїх досліджень у наукових виданнях, та у майбутньому стають талановитими слідчими.

Більше того, високий потенціал науково-педагогічного складу кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1 можна оцінити з урахуванням здобутків окремих її представників. Так, колишній викладач кафедри наразі займає пост керівника відділу техніко-криміналістичного забезпечення при слідчому управлінні ГУНП в Харківській області; старший викладач перебуває в миротворчій місії на території ПАР (Південно-Африканської Республіки); доцент працює науковим співробітником Харківського НДЕКЦ МВС України. Це говорить нам про багатопрофільну кваліфікацію та професіоналізм наших працівників.

Поряд з цим, працівники кафедри постійно займаються фундаментальними науковими дослідженнями щодо особливостей організації та діяльності органів Національної поліції України. Така робота реалізовується у формі науково-методичних рекомендацій щодо алгоритму дії її особового складу, пропозицій щодо вдосконалення відомчої нормативно-правової бази тощо. Такого роду взаємодія є двосторонньою та означає підтримання зв’язку з галузевими підрозділами Міністерства внутрішніх справ України щодо вдосконалення навчального процесу, підготовки науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з актуальних питань наукової та науково-педагогічної діяльності.

Що ж торкається міжнародного співробітництва, воно реалізується шляхом обміну зарубіжним досвідом у вигляді обговорення сучасних тенденцій розвитку методики розслідування окремих видів злочинів, проведення судових експертиз, новітньої криміналістичної техніки, впровадження таких результатів у освітній процес нашого закладу вищої освіту, стажування чи підвищення кваліфікації працівників.

Завідувач кафедри – кандидат юридичних наук, доцент, капітан поліції Кікінчук Василь Васильович.

На кафедрі працюють 15 викладачів та завідувач навчальною лабораторією. З них 12 мають наукові ступені:

 • 5 доктора юридичних наук;
 • 7 кандидатів юридичних наук.

Напрями наукових досліджень:

 • використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, у тому
  числі проблеми проведення судових експертиз;
 • особливості тактики проведення слідчих дій;
 • розслідування окремих видів злочинів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 1. Домедична підготовка.
 2. Криміналістика.
 3. Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень.
 4. Методика розслідування кіберзлочинів.
 5. Методика розслідування кримінальних проступків.
 6. Методика розслідування окремих видів злочинів.
 7. Напрями розвитку науки криміналістики.
 8. Основи криміналістики.
 9. Судова медицина та психіатрія.
 10. Сучасні доктрини криміналістики.
 11. Сучасні доктрини судової експертології.
 12. Дії поліцейського на місці події.
 13. Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Ознаки наркотичного сп`яніння.
 14. Оформлення дорожньо-транспортних пригод.

Склад кафедриКікінчук Василь Васильович – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ResearcherID
Переглянути профіль ORCIDГанжа Тетяна Вікторівна - викладач кафедри, к.ю.н.

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherIDГусєва Влада Олександрівна - професор кафедри, доктор юридичних наук, професор.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherIDЗагорулько Віталій Віталійович – завідувач навчальною лабораторією кафедриЗаболотна Юлія Василівна – викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDЗозуля Євгеній Вікторович – викладач
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherIDКниженко Світлана Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherIDМалярова Валерія Олегівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherIDОрлова Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри, к.ю.н., доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherIDПензєва Катерина Миколаївна – старший викладач кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDСтепанюк Руслан Леонтійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherIDКорнієнко Василь Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherIDЮхно Олександр Олександрович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDСмирнов Георгій Володимирович – старший викладач кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDЗозуля Ігор Вікторович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherIDМатюшкова Тетяна Петрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27
Телефони: 7398-156, 7398-123