Кандидати на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
подають особисто:

  1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  2. сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньо освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
  3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  4. iдентифікаційний код:
  5. 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  6. 10 поштових конвертів;
  7. папка із зав’язками.