"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua

Завідувач кафедри доктор філологічних наук, професор
Чорний Ігор Віталійович 

Кафедру було створено у травні 1994 року (наказ МВС України від 14.05.1994 №235) з метою забезпечення викладання курсів історико-філологічного циклу. Очолив кафедру й успішно керував нею до 2011 року знаний вчений, доктор історичних наук, професор Греченко Володимир Анатолійович. У червні 2013 року кафедру відтворено як самостійний підрозділ. Влітку 2016 року кафедра увійшла до складу факультету № 2. Очолює кафедру українознавства доктор філологічних наук, професор Чорний Ігор Віталійович. У складі кафедри налічується 5 науково-педагогічних працівників і 1 працівник навчально-допоміжного складу. Відсоток викладачів з науковим ступенем дорівнює 80%. Кафедрою викладаються дисципліни: “Українська мова професійного спрямування”, “Історія та культура України”, “Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю”, “Юридичне документознавство”.

Викладачами кафедри за роки її існування підготовлено підручник “Історія світової та української культури” (2005), навчальні посібники: “Культурологія” (2005), “Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю” (2019), довідник “Історія світової та української культури” та ін. Видано 7 монографій, у тому числі: проф. Чорним І.В. “Драматургія Н.В.Кукольника” (1997), “Історичні романи Н.В.Кукольника” (2001), “Давній Єгипет у сучасному англо-американському ретродетективі” (2008), доц. Перцевою В.А. “Художня проза О.І.Сенковського” (2000). Щорічно викладачі кафедри публікують кілька десятків статей, методичних розробок, тез доповідей, беруть участь у 5-7 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

Основні напрями наукових інтересів кафедри:

  • традиції та звичаї українського народу;
  • соціокультурний аспект функціонування системи мовних одиниць української мови;
  • структурна семантика, словотвір, номінація;
  • лінгвістичні аспекти юридичної термінології
  • літературне краєзнавство Харківщини;
  • світова література першої половини ХІХ ст.;
  • сучасна вітчизняна та зарубіжна фантастика, історична та детективна проза.

За роки існування кафедри викладачами та здобувачами кафедри захищено 1 докторську та 4 кандидатських дисертації. Наукове керівництво здійснювалось докторами наук, професорами Греченком В.А. та Чорним І.В, які були членами спеціалізованих рад з захисту дисертацій в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

Викладачі кафедри брали участь в експертизі законів України “Про засади національних інтересів України”, “Про мови в Україні”, “Про архівну справу в Україні”, підготовці “Словника-довідника фемінітивів для працівників сектору безпеки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ”.

На кафедрі розроблена і впроваджена рейтингова система, яка передбачає диференційовану оцінку знань і роботи курсантів та студентів. Вона враховує якість знань, систематичність (інтенсивність) роботи, наявність пропусків і незадовільних оцінок. Для вдосконалення системи перевірки знань використовуються тести різних категорій складності та ситуаційні ігри. З усіх дисциплін, що викладаються кафедрою, підготовлені відеолекції, які використовуються під час дистанційної форми проведення занять, навчальні мультимедійні презентації.

Викладачі кафедри беруть активну участь у виховній роботі, що проводиться в Університеті (в тому числі в заходах, присвячених Дню незалежності України, Дню Конституції, Дню поліції та ін.), виступають з лекціями, присвяченими ювілейним та пам’ятним датам історії України. За ініціативи керівництва факультету № 2 та активного сприяння кафедри створено освітньо-культурний центр, який складається з меморіальної аудиторії імені Т.Г.Шевченка, експозицій “Шевченко – душа українського народу”, “Культура та побут Слобожанщини”, “Видатні українці (Леся Українка, І. Франко, І.Сірко)”.

Регулярно проводяться тематичні вечори, присвячені Т.Г. Шевченку, вікторини й олімпіади на краще знання української літератури та мови, кафедра організовувала проведення в Університеті перших турів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, щорічно проводила наукову конференцію курсантів та студентів “Образ працівника ОВС у сучасному детективі”.

Проводяться екскурсії до Історичного музею, Єрмілов Центру, міских театрів та пам’ятних місць Харкова й області, бесіди з мистецтвознавчих тем. Викладачі кафедри взяли участь у розробці концепції виховання курсантів ХНУВС.Склад кафедриЧорний Ігор Віталійович – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

профіль Google Scholar
профіль ORCID


Перцева Вікторія Анатоліївна – доцентка кафедри, кандидатка філологічних наук, доцентка

профіль Google Scholar
профіль ORCID

Оверчук Олена Борисівна – доцентка кафедри, кандидатка філологічних наук

профіль Google Scholar
профіль ORCID


Голопич Інна Миколаївна – старша викладачка кафедри, кандидатка педагогічних наук

профіль Google Scholar
профіль ORCID .

Єльнікова Наталія Ігорівна – старша викладачка кафедри

профіль Google Scholar
профіль ORCID.

Черниш Інна Вікторівна – старша лаборантка кафедри

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон: (057) 73-98-073
Email: kafukrain@gmail.com