Доцентка кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1 ХНУВС майор поліції Ольга Кириченко перевірила стан проходження навчальної практики курсантами 2 курсу факультету № 1 у м. Харків.

Під час перевірки було з’ясовано обсяг обов’язків, які покладено на курсантів, а також умови несення ними служби в підрозділах поліції сектору превенції. Курсантам надані роз’яснення щодо порядку та умов проходження навчальної практики згідно вимог, встановлених Програмою навчальної практики для курсантів 2 курсу факультетів № 1-4, які здобувають вищу освіту за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Наприкінці перевірки Ольга Кириченко надала курсантам консультативну та методичну допомогу в частині виконання ними пунктів індивідуального плану навчальної практики, своєчасність ведення щоденників, а також обсягу та правильності оформлення інших звітних матеріалів.

ВЗГ ХНУВС