Кафедрою кримінального права та кримінології факультету № 6 ХНУВС проведено профорієнтаційну онлайн-бесіду з адміністрацією cередньої загальноосвітньої школи № 13 м. Львова. Представники кафедри розповіли про переваги навчання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, про факультети та спеціальності, за якими готують фахівців, про діяльність підготовчого відділення та кафедри військової підготовки. Було укладено договір про співпрацю між ЗОШ № 13 м. Львова та Харківським поліцейським вишем.

ВЗГ ХНУВС