Професорка кафедри теорії та історії держави і права факультету №1 ХНУВС Юлія Загуменна пройшла курс підвищення кваліфікації в межах програми «Google Digital Tools for Education / Цифрові інструменти Google для освіти», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України за підтримки Google Україна. Його мета – розширення можливостей використання цифрових інструментів та організація дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу.
Під час навчання було опрацьовано наступні додатки: Google Клас, Google Meet, Google Календар, Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, Google Форми, Google Презентації, Google Keep, Google Сайти, Google Jamboard, Доповнення до об'єктів Google Диску, Google Chrome, ОС Chrome, Google Довідка, Google Центр безпеки, можливості Google Workspace for Education, матеріали навчальної платформи Skillshop.
За результатами курсу Юлія Загуменна перейшла на наступний рівень проходження підвищення кваліфікації та отримала підсумковий сертифікат за базовим рівнем, що засвідчує успішне проходження програми підвищення кваліфікації (тривалість навчання склала 30 годин (1 кредит ECTS)).

ВЗГ ХНУВС