Представники кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки факультету №6 ХНУВС – керівниця практики Ольга Гетманець, доцентка кафедри Вікторія Фурса, професорка кафедри Юлія Кириченко та заступник декана факультету №6 Сергій Загородній провели онлайн-консультацію перед захистом матеріалів навчальної практики зі студентами 3 курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування».
Ольга Гетманець зазначила, що навчальна практика здобувачів вищої освіти факультету № 6 є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Під час консультації розглянули організаційні питання щодо захисту матеріалів навчальної практики.

ВЗГ ХНУВС